česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - Energetický profil

Kanada je významným producentem energií. Ve světovém měřítku je 2. největším producentem uranu, 4. producentem zemního plynu, 5. největším producentem ropy a 6. největším producentem elektřiny.  

1. Energetický mix – skladba

Podíl zdrojů na výrobě elektřiny v Kanadě: 63,32 % - vodní elektrárny, 16,15 % - jaderné elektrárny, 14,65 % - uhlí, 4,23 % - zemní plyn, 1,46 % - vítr, 0,05 % - solární energie.

2. Legislativní rámec

Kanadská Ústava zaručuje jednotlivým provinciím a teritoriím vlastnická práva k zemnímu plynu na jejich územích, včetně právní jurisdikce. Regulatorní rámec zajišťují také samy provincie, federální úřad (National Energy Board) dohlíží na vydávání licencí pro dovoz a vývoz. Ceny surové ropy, ani petrochemických výrobků nejsou nijak regulovány ze strany kanadské vlády, provincie takovou pravomoc mají, ale zatím ji nevyužily a spoléhají na cenu tvořenou trhem.

3. Zdroje energetiky Kanady

Zemní plyn - Kanada je 4. největším producentem zemního plynu na světě (po USA, RF a Íránu). V roce 2013 tvořil zemní plyn 34,4 % TPES, jedná se o nejdůležitější palivo kanadského energetického sektoru. Nejvíce ložisek zemního plynu se nachází v provincii Alberta (74 %), a dále pak v provinciích British Columbia (22 %) a Saskatchewan (2 %). V roce 2014 Kanada celkově vyprodukovala 152 mld. m3 zemního plynu (bcm). Kanadský trh je úzce spojen s trhem v USA, který se stává stále výhodnější a důležitější nejen po ekonomické stránce, ale i po té geografické.. V současné době veškerý vývoz země míří do USA. V roce 2015 exportovala Kanada do USA 74,3 bcm zemního plynu (98 % veškerého dovozu) a do země se dovezlo 19,8 bcm, převážně z USA (96 %, dále pak z Kataru a Trinidadu a Tobaga).  Vysoký objem severoamerické produkce zemního plynu snižuje požadavky USA na jeho dovoz. Naopak dovoz zemního plynu do Kanady se za poslední dekádu zvýšil o 178 %, zatímco vývoz se v letech 2007-2014 snížil o 25 mld. m3. Kanadská vláda si klade jako prioritu proniknout na mezinárodní trhy, zejména do Asie a Evropy a aspoň částečně se odpoutat od závislosti na USA. Již nyní se snaží o rozvoj své exportní sítě, například začleněním zkapalnělého zemního plynu (LNG).

Ropa - Ve světovém měřítku je Kanada v produkci ropy na 5. místě za USA, Saudskou Arábií, Ruskem a Čínou. Většina kanadských rezerv (97  %) se stejně jako zemní plyn nachází v provincii Alberta. Až 56 % produkce kanadské surové ropy pochází z dehtových písků. Ropné písky jsou pro Kanadu důležitým strategickým zdrojem, představují  97 % celkových rezerv země.  V roce 2015 země vyprodukovala 4,3 mil. barelů denně (5 % světové produkce). Čistý export se za rok 2013 rovnal 100 Mt, za poslední dekádu tak vzrostl o 263 % z 38 Mt v roce 2003. Čistý export petrochemických výrobků byl 13 Mt. Podobně jako u vývozu zemního plynu, 99 % míří do USA, zbytek se dostane na trhy v Asii a Evropě. Celkový dovoz surové ropy do země činil v minulém roce 32,7 mil. t (primárně z USA, Saudské Arábie, Iráku a Norska). Kanada dováží velké objemy ropy zejména do východní části země. Vysoký import je dán hlavně nedostatečnou infrastrukturou mezi producenty v západních provinciích.  Kanada denně exportuje 6,3 % světových vývozů, asi 3,8 mil. barelů denně. Export petrochemických výrobků ze země v poslední dekádě roste. V minulém roce se jednalo o vývoz 30 mil. t (28 mil. tun do USA) a dovez ve výši 29,3 mil. t (25 mil. t z USA). V roce 2015 Kanada spotřebovala denně 2,3 mil. barelů ropy, což je přibližně 2,3 % celosvětové spotřeby.  

Uhlí - Po Austrálii a USA je Kanada 3. největším vývozcem uhlí na světě. TPES uhlí činí skoro 7 % a na tvorbě elektřiny se podílí 10 %. Prokázané zásoby dosahují 4 346 mil. tun. Těžitelné rezervy země v roce 2015 činily 6 582 mil. tun, asi 0,7 % světového podílu. Produkce uhlí v roce 2015 dosáhla 45,8 mil. tun. Země dováží uhlí z USA (75 % importu), Kolumbie, Ukrajiny a Venezuely. Kanada se snaží snížit domácí spotřebu tepelného uhlí při výrobě energie. V roce 2015 země spotřebovala 28,3 mil. tun a snížila tak spotřebu o 7.3 % oproti roku 2014.

Jaderná energie - Roční tržby v roce 2014 dosahovaly v kanadském jaderném průmyslu 6,6 mld. CAD, z toho na export připadalo 1,2 mld. CAD. Po celé zemi jsou v provozu čtyři jaderné elektrárny s 19 rektory, které vyrobí 16 % celkové elektřiny. Největší výkon jedné elektrárny je 6 272 MWe (Bruce v provincii Ontario, která je zároveň největší fungující jadernou elektrárnou na světě) a nejmenší je 635  MWe.  V současné době nemá Kanada v plánu stavět další jaderné elektrárny. Kanada má 4.  největší prokázané zásoby kvalitního přírodního uranu na světě a po Kazachstánu je druhým největším producentem na světě. Kov se těží na severu provincie Saskatchewan v Athabaské pánvi, hlavní ložisko uranu se nachází v dole McArthur River (Cameco Corporation, www.cameco.com), který za rok vyprodukuje zhruba 7 356 tun. Další společnost AREVA Resources Canada (ww.areva.com), vlastní důl Cigar Lake s produkcí 132 t. Za rok 2014 kanadské uranové doly vyprodukovali 9 134 t (v ČR to bylo 193 t). Země zajišťuje zhruba 16 % světových dodávek uranu a více než 30 % světových dodávek izotopů pro jadernou medicínu. V roce 2013 měla Kanada 493 900 t prokázaných těžitelných zásob uranu, tedy 8 % současných světových zásob.  

Elektrická energie - Kanada disponuje nízkouhlíkovým energetickým mixem díky vysokému podílu vodní elektřiny a jaderné energie. Země nemá jednotný trh s elektřinou, tento sektor se řídí samostatnými pravidly jednotlivých provincií a teritorií. Výroba elektřiny se v zemi každoročně zvyšuje, v roce 2013 činila 651 terawatthodin (TWh). Spotřeba ve stejném roce dosáhla 514,4 TWh. Kanadský trh s elektřinou je silně spojen s trhem v USA. Některé dodávky z USA do blízkých kanadských měst jsou geograficky výhodnější. Nicméně rostoucí ceny elektřiny na trh nutí jednotlivé provincie zkoumat nové možnosti lepšího propojení vnitřního kanadského trhu.

Obnovitelné zdroje - Obnovitelné zdroje se na energetickém mixu Kanady podílejí 18 % (pro srovnání – světový podíl je 13,5 %). Kanada je po Číně druhou světovou zemí v produkci hydroelektřiny (vodní elektrárny se na výrobě elektřiny účastní 63 %, celková kapacita je 76 000 MW). Ve světové produkci je Kanada na 7. místě (za Čínou, Indií, USA, Brazílií, Nigérií a Indonésií) se 3 %. Kanada má 22 vodních elektráren s kapacitou větší než 1 tis. MW. Do roku 2021 je na plánu výstavba tří nových vodních elektráren s celkovou kapacitou 3 069 MW. Největší vodní elektrárna Robert-Bourassa se nachází v provincii Québec a má kapacitu 5 616 MW.  Větrné elektrárny v roce 2013 generovaly 11,5 TWh (1,9% podíl na elektřině) a jejich celková kapacita na konci roku 2014 byla 9 694 MW. Největší větrnou elektrárnou je Lac Alfred v provincii Québec s kapacitou 300 MW. Solární energie zabírá jedno procento na světovém podílu (nejefektivnější je Německo s 22 %) a jeho celková kapacita v roce 2014 byla 1 837 MW.

4. Infrastruktura

Plyn (plynovody, zásobníky zemního plynu, terminály LNG) - Největším vlastníkem plynovodů je firma TransCanada Corporation z Calgary (www.transcanada.com), jejíž plynovodní síť dosahuje délky 90 300 km a propojuje Kanadu, USA a Mexiko. Pod touto společností operuje i NGTL System, který zásobuje provincie Albertu a Britskou Kolumbii a Canadian Mainline, který tvoří síť plynovodů od Alberty přes Saskatchewan až do provincie Québec, včetně několika spojovacích míst s USA. Druhou největší firmou je Spectra Energy, jejíž plynovod Maritimes & Northeast Pipeline obsluhuje hlavně provincie New Brunswick a Nova Scotia a vede do USA

Ropa (rafinerie, ropovody, zásobníky ropy) - Stejně jako u plynovodů i u ropovodů se země potýká s nedostatečnou sítí. V současné době kanadská vláda plánuje rozšíření domácí ropovodní sítě, například pomocí projektu Energy East. Dá se očekávat, že rozšíření sítě na globální trhy bude následovat. V roce 2014 Kanada začala zkušebně dovážet ropu do zemí mimo USA – jednalo se o Čínu, Indii, Itálii a Španělsko. Současná ropovodní kapacita západní Kanady je 3,7 milionu barelů denně. Největší ropovodní systém na světě vlastní firma Enbridge, zásobující Kanadu a USA nejen surovou ropou, ale i petrochemickými produkty. Jeho denní přepravní kapacita je 2,5 mil. barelů.

Uhlí - V roce 2013 měla Kanada 20 uhelných dolů (z toho 18 povrchových a dva podzemní), deset v provincii Britská Kolumbie, sedm v Albertě a tři v Saskatchewanu. Sedm veřejně obchodovatelných firem na trhu vlastní 19 dolů a jeden je ve vlastnictví soukromé firmy. Největšími společnostmi jsou Teck Resourcess Ltd. (www.teck.com), Water Energy Inc. (www.waterenergy.com), Canadian Operations, Winsway Coking Coal Holdings Ltd. (www.winsway.com) a Marubeni Corp. (www.marubeni.com).

J. Dvořáček, ekonomický úsek, ZÚ Ottawa