česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada - Ekonomický monitor (leden až duben 2016)

Podle revidovaných údajů, HDP Kanady v loňském roce vzrostl o 0,9 % (původně statistikové uváděli růst ve výši 1,2 %). Ekonomové se shodují na tom, že na kanadské hospodářství bude  i  nadále mít vliv pokles cen ropy a komodit, stejně tak i slabý kanadský dolar.

Aktuální ekonomický vývoj

Kanada je jedna z nejstabilnějších a nejsilnějších ekonomik G-7, je to 11. největší ekonomika světa s HDP ve výši 1981 mld. CAD, což představuje 2,4 % světové ekonomiky. Na kanadskou ekonomiku, která je silně závislá na energetickém, ropném a těžařském průmyslu, mělo v loni zásadní vliv drastické snížení cen ropy a dalších surovin. Kanada má třetí největší zásoby ropy na světě (v Albertě je k dispozici 178 mld. barelů), pátý největší producent zemního plynu (155 mld. m3), významný světový producent uranu (7356 t), potaše, významný exportér nerostných surovin a drahých kovů, tj. zlata, stříbra, diamantů, platiny, hliníku, titanu, kadmia, kobaltu, niklu a zinku (21 % celkového vývozu). Je to země otevřená importu, je to vysoce rozvinutý soutěživý trh se silnou kupní silou. Kanada v lednu 2016 přesáhla hranici 36 mil. počtu obyvatel (36 048 521).

Hrubý domácí produkt Kanady za rok 2015 podle revidovaných údajů vzrostl o 0,9 %. Reálný HDP se zvýšil celkem v 7 provinciích (z 10) a v teritoriu Northwest Territories (o 2,5 %). Z důvodu propadu cen ropy a komodit k poklesu HDP došlo v provincii Alberta (o -4 %), Newfoundland & Labrador (-2,2 %), Saskatchewan (-1,4 %), Yukon (-3,8 %, kde se průmyslová výroba snížila o 21 %) a v Nunavut (-0,3 %, v roce 2014 ekonomika zaznamenala růst 3,6 %).

HDP provincie Manitoba se loni snížil o -2,3 % (v roce 2014 byl zaznamenán růst 2 %). Největší propad byl zaznamenán právě v Albertě, kdy ještě v roce 2014 HDP rostl 4,5 % (ceny ropy však měly přímý vliv na ekonomiku celé provincie, došlo k 38 %-nímu propadu všech doprovodných aktivit ropného a těžebního průmyslu).

Podle ekonomických analýz díky snížení cen komodit na světových trzích kanadská ekonomika ročně ztratila téměř 50 mld. CAD a prudký pokles cen ropy snížil růst HDP o 1,3 %. Kolaps cen ropy měl v Kanadě za následek zdržení investic ve výši 380 mld. CAD u 68 velkých projektů (2,9 mil. barelů denně). V provincii Alberta došlo i k poklesu průmyslové výroby téměř o -7 % a k nárůstu nezaměstnanosti až na úroveň 7,2 % (v dubnu t. r. došlo k úbytku v zaměstnanosti o 21 tis. pracovních míst).

Nejvíce rostl HDP Britské Columbie (o 3 %) a provincie Ontario (o 2,5 %), kde došlo ke zvýšení sektoru služeb a růstu průmyslové výroby (o 1,5 %). Díky nárůstu exportu do USA se zvýšila produkce náhradních dílů a průmyslových zařízení pro osobní automobily. V obou provinciích rovněž rostl farmaceutický průmysl, sektor medicínských technologií a průmysl  plastických hmot. V provincii Québec HDP vzrostl o 1,1 %, těžba zlata v Québecu vzrostla téměř o 21 % (pozn. - kanadské zásoby zlata představují 2 tis. t) a produkce stříbra se zvýšila téměř o čtvrtinu (o 24 %).

Na ekonomiku bude jistě mít vliv i rozsáhlý požár ve Fort Murray v Albertě, které leží severně od hlavní města Edmonton a kde žije 80 tis. obyvatel. Požár zachvátil plochu na více než 10 tis. ha (shořelo území o rozloze 2300 km2), kompletně bylo zničeno přes 2400 domů. National  Energy Board předpokládá, že z důvodu požáru dojde v květnu k poklesu produkce ropy až o 970 tis. barelů denně, což představuje 760 mil. CAD (celková denní těžba v Kanadě činí přes 3,9 mil. barelů, z toho v provincii Alberta 3,01 mil barelů). Předpokládá se, že náklady na obnovu mohou činit až 9 mld. CAD a mohou mít vliv na pokles HDP Kanady o -0,5 % HDP.

I přesto, že HDP za měsíc únor t. r. skončil v propadu -0,1 %, centrální banka stále předpovídá růst HDP ve výši 1,4 %. Vláda očekává, že opatření fiskálních výdajů by měly stimulovat ekonomický růst. Mnoho nezávislých ekonomů však tento názor nesdílí.

Kanadská ekonomika představuje podle současných nominálních cen 1 790 mld. USD (pro porovnání ekonomika USA činí 17 42o mld. USD a ČR 250 mld. USD). Podíl Kanady na světovém HDP je 1,8 %, podíl USA 19,3 % a podíl EU 18,7 %.

Kanadský dolar („loonie“) během prvních 4 měsíců t. r. oslaboval (v roce 2015 poklesl vůči americkému dolaru o 19 %, od roku 2011 dokonce o 26 %). Nyní se díky mírnému posílení obchoduje na úrovni 77 centů za 1 USD. Pokles CAD může mít vliv i na vývoz z ČR, neboť prodražuje dovozy. Pozitivním jevem tohoto pro-exportního je růst kanadského vývozu i fakt, že slabý CAD nepatrně pomáhá nárůstu cestovního ruchu do Kanady (v roce 2015 zemi navštívilo téměř 21 mil. lidí).

Míra nezaměstnanosti se v dubnu 2016 zvýšila na 7,1 % . Za měsíc duben t. r. v Kanadě ubylo 18041 pracovních míst  Největší nezaměstnanost byla evidována v provinciích New Foundland (14,4 %), Prince Edward Island (9,7 %) a New Brunswick (8,9 %). Ke snížení zaměstnanosti došlo i v důležité energetické  provincii Alberta (pokles o 15 tis. pracovníků), nezaměstnanost se tam tak dostala na úroveň 7 %, což je nejvíce od roku 2010 (v prosinci roku 2014 nezaměstnanost v Albertě byla 4,7 %). Pozn.: Pracovní síla v Kanadě  představuje 18,9 mil. obyvatel, tj. 52,8 % z 36 mil. obyvatel země.

Roční míra inflace na konci roku 2015, stejně tak i v v dubnu meziročně činila 1,3 %. Z kanadských provincií zaznamenala nejvyšší meziroční růst cen provincie Saskatchewan (+2,1 %), Manitoba (+1,8 %), Alberta a Britská Kolumbie. Pokles cen (deflace) naopak vykázala provincie Prince Edward Island (-1 %). Banf of Canada  hodlá v letošním roce inflaci držet na úrovni 1,5 %.

Mezinárodní obchod

Celkový dovoz zboží do Kanady v roce 2015 činil 535, 2 mld. CAD. Nejdůležitějším obchodním partnerem Kanady jsou USA, kde se realizuje více než ¾ kanadského obchodu (obrat obchodu loni dosáhl 758,4 mld. CAD). Kanada v obchodě s USA tradičně vykazuje aktivní saldo obchodní bilance (33 mld. CAD v roce 2015). V březnu roku 2016 Kanada zaznamenala kladné saldo v obchodě s USA ve výši 1,5 mld. CAD (vývoz do USA v březnu činil 32,5 mld. CAD, zatímco dovoz byl 30,4 mld. CAD).

Obrat vzájemného obchodu s EU dosáhl hodnoty 92,5 mld. CAD (z toho se SRN 19,1 mld. CAD). Nejvíce ze zemí EU Kanada dováží právě ze SRN (14,9 mld. CAD), Velké Británie (8,6 mld. CAD), Itálie (5,4 mld. CAD), Francie (4,6 mld. CAD), Nizozemí (4,4 mld. CAD), Belgie (3,2 mld. CAD) a Španělska (2,2 mld. CAD). Vývoz do zemí EU se za rok 2015 oproti roku 2014 snížil o 2,2 % a dosáhl 39,4 mld. CAD, dovoz představoval 53,1 mld. CAD (oproti roku 2014 se jedná o nepatrný nárůst kanadského dovozu z EU). Deficit v případě zemí EU činil 13,6 mld. Kanada je pro EU 12. nejvýznamnějším obchodním partnerem.

Vývoz do Číny činil 21,5 mld. CAD, dovoz z Číny 38,9 mld. CAD, což pro Kanadu představuje záporné saldo obchodní bilance ve výši 17,4 mld. CAD.

Od poloviny roku 2015 se snižovala produkce surové ropy a výrobků z nich. Přes určitou korekci růstu na podzim, kdy produkce dosáhla 20 mil. m3, se propadla na 18,5 m3. letos v únoru. Podstatně se snížily dovozy do kanadských rafinérií téměř o čtvrtinu. Ve stejném období byly po čtyřměsíčním růstu zaznamenány i nízké prodeje osobních automobilů (o 10,5 %). Za první 3 měsíce t. r. poklesl vývoz energetických produktů o téměř 40 %, kovů a minerálů (o 24 %), zvýšil se vývoz letadel a náhradních dílů (9,3 %). Na straně dovozu do Kanady rostla poptávka především po motorových vozidlech a dílech na ně (6,3 %). Celkově vývoz za měsíc březen dosáhl 40,99 mld. CAD (což je meziroční pokles o 5,1 % %), dovoz poklesl o 4 % a činil 44,4, mld. CAD. Obchodní bilance se zbožím tak v měsíci březnu vykázala deficit 3,41 mld. CAD.

Pozitivní zprávou je, že v loňském roce rostl kanadský vývoz 5 hlavních oborů – průmyslové stroje a zařízení, elektronika, motorová vozidla, letadla a spotřební zboží (všechny tyto komodity oproti předcházejícímu roku rostly o více než 10 %).

Vzájemný obchod ČR – Kanada

Vzájemné obchodní vztahy jsou charakterizovány nízkou obchodní výměnou, Kanada pro ČR představuje 46. exportní trh. Klademe důraz na konkurenceschopnost a produkty s vyšší přidanou hodnotou.

Co se týče vzájemného obchodu ČR – Kanada, ČR v roce 2015 vyvezla do Kanady zboží v hodnotě 261 mil. USD. Od roku 2011 ČR vykazuje v obchodní výměně s Kanadou aktivní saldo, které za rok 2015 činilo 96,9 mil. USD, což je vůbec nejvyšší historická hodnota. Oproti roku 2014 poklesl dovoz z Kanady do ČR (164 mil. CAD) Podle kanadských statistik dovoz z ČR dosáhl 583,9 mil. CAD a vývoz do ČR 189,9 mil. CAD. Na vzájemný obchod měl vliv pokles cen ropy a komodit. Otázkou zůstává, jak se tento stav projeví v našem obchodě s Kanadou v letošním roce. Za první 3 měsíce roku 2016 ČR vykazuje pozitivní saldo ve výši 14 mil. CAD při obratu vzájemného obchodu ve výši 103,9 mil. CAD. Viz tabulka níže.

Statistika vzájemného obchodu mezi ČR a Kanadou (2010-2015, v tis. USD)
 

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

(1-3/2016)

Vývoz

149 303

260 411

253 816

280 325

257 618

260 684

59 019

Dovoz

176 396

193 960

165 014

196 864

177 202

163 803

44 975

Obrat

325 699

454 371

418 830

477 262

434 820

424 488

103 994

Bilance

-27 093

66 451

88 803

83 533

80 415

96 880

14 044

Zdroj: ČSÚ

Mezi hlavní vývozní komodity ve zmíněném obchodí loňského roku patřily materiál pro stavbu železničních a tramvajových tratí, výrobky ze železa a oceli (kolejnice), mechanické stroje a přístroje, turbíny na vodní páru, telefonní přístroje, kaučuk, sklo, pivo, zbraně a střelivo, pneumatiky, trubky, spínací obvody, motory a generátory. Z Kanady byly dovezeny výrobky leteckého průmyslu, navigační přístroje, farmaceutické výrobky, optické přístroje, hliník a výrobky z něho, motorová vozidla, plasty, reaktory a přístroje elektronického záznamu zvuku.

V loňském roce se prohluboval deficit státního rozpočtu (fiskální rok je v Kanadě od dubna do října a v měsíci říjnu roku 2015 činil 900 mil. CAD. Příjmy se zvýšily o 2,2 mld. CAD (11,1 %) a činily 22 mld. CAD, především díky zvýšení daní z příjmů a DPH (Goods and Service Tax - GST). Státní výdaje činily 20,9 mld. CAD. Příjmy státního rozpočtu za fiskální rok 2015 - 2016 se zvýšily o 13,1 mld. CAD (8,7 %) a činily 163,3 mld. CAD, výdaje narostly o 9,1 mld. CAD (6,6 %) a dosáhly 146,8 mld. CAD. Nově zvolený premiér J. Trudeau původně kalkuloval s kumulovaným ročním deficitem ve výši 10 mld. CAD (za 3 roky ve výši 25 mld. CAD) s tím, že deficitní hospodaření bude i před příštíma parlamentními volbami. Podle prognóz ekonomů by se deficit příští rok mohl dostat až na hranici 30 mld. CAD.

Podle nezávislých analytiků deficit v příštích 5 letech může při zachování stávajícího poměru dluhu k HDP dosáhnout až 141 mld. CAD. J. Trudeau podporuje růst daní pro obyvatele s vyššími příjmy (lidé, jejichž příjmy jsou vyšší než 220 tis. CAD/rok, by měli na daních z příjmu zaplatit 33 %). Jeho vláda hodlá investovat do infrastruktury, náklady se však budou týkat především oblasti sociální infrastruktury (levné bydlení a bydlení pro seniory), zelených technologií a dopravy. Během nadcházejících 10 let Liberálové přislíbili utratit 60 mld. CAD do rozvoje infrastruktury – podpora veřejné dopravy, zelené infrastruktury a sociální infrastruktury. Lze očekávat, že v nejbližších letech se bude jednat o opravy existující infrastruktury.

Vládní/státní dluh (kombinovaný federální a provinční čistý dluh) by měl v letošním roce dosáhnout vůbec nejvyšší historické úrovně 1,3 bil. CAD.  V přepočtu na obyvatele jde o částku 35 827,- CAD. Ekonomy znepokojuje především vysoký poměr čistého dluhu vůči HDP, který činí 64,8 %. Jen samotná “obsluha” dluhu bude ročně stát 60 mld. CAD. Deficit státního rozpočtu za 4. čtvrtletí roku 2015 činil -21,9 mld. CAD a běžný účet platební bilance za stejné období dosáhl -15,4 mld. CAD.

Tabulka - základní makroekonomické ukazatele (aktualizace k dubnu 2016):

Indikátor

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Růst reálného HDP (%)

3,5

3,3

1,9

2,2

2,5

0,9

Nominální HDP
(tržní ceny, mld. CAD)

1 663,0

1 770,0

1 831,0

1 894,0

1 976,0

1 981,0

HDP/obyvatele (USD)

N/A

51 850

52 489

52 037

50 577

54 629

Roční inflace (%)

1,8

2,9

1,5

0,9

1,9

1,3 (3/2016)

Nezaměstnanost (%)

8,0

7,5

7,3

7,1

6,9

7,1 (4/2016)

Vývoz zboží (mld. CAD)

404,0

456,6

461,5

480,3

528,8

525,4

Dovoz zboží (mld. CAD)

413,7

456,1

474,8

486,8

524,1

547,7

Obchodní bilance (mld. CAD)

-9,7

0,5

-13,3

-6,5

-4,7

-22,3

Bilance BÚPB (mld. CAD)

-59,9

-49,1

-65,7

-59,7

-44,9

-65,7

Saldo státního rozpočtu/HDP (%)

-3,6

-2,1

-1,5

-1,0

-1,6

-3,4

Zdroj:  Statistics  Canada

Přímé kanadské investice do zahraničí se v loňském roce zvýšily o 21,8 % a dosáhly hodnoty přes 1 mld. CAD, což je nejvyšší údaj od roku 2008. Směřovaly do oblasti finančnictví a pojišťovnictví a průmyslové výroby (417,3 mld. CAD). Nejvíce směřovaly do USA a při růstu 31 % loni dosáhly hodnoty 448,5 mld. CAD. Naproti tomu přímé zahraniční investice do Kanady činily 768,5 mld. CAD. Z EU nejvíce investic do Kanady bylo z Velké Británie a Nizozemska (89,1 mld. CAD, což představuje nárůst o 18,7 %). Poměr FDI ve vztahu k HDP činí 35 %, což Kanadu řadí na druhé místo na světě (po Velké Británii.

Co se týče ČR, nebyly zaznamenány žádné významné investiční projekty. Česká společnost GZ Media, a. s. Loděnice by v létě t. r. měla ve městě Burlington v provincii Ontario otevřít výrobní závod na výrobu gramofonových desek (Precision Record Pressing, Inc.). Na projektu vinylových nosičů pracuje se svým kanadským partnerem z Burlington Isotope Music, Inc.

J. Dvořáček, EK ZÚ Ottawa, 16.5.2016