česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Kanada: Příležitosti v provincii Saskatchewan

Ve dnech 17.4. – 20.4.2016 se vedoucí ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Ottawě J. Dvořáček zúčastnil společného pracovního ekonomického programu ekonomických diplomatů, který zorganizovalo zastoupení EU v Ottawě v provincii Saskatchewan (Regina – hlavní město, Saskatoon – největší město, 250 tis. obyvatel).
Cílem cesty bylo nalezení ekonomické spolupráce a rozšíření stávajících aktivit firem EU v provincii Saskatchewan (SK). Cesty se účastnili zástupci 18 členských zemí a zástupce EU. Uskutečnily se schůzky se všemi nejdůležitějšími ekonomickými partnery provincie, kteří vyjádřili zájem o spolupráci s firmami ze zemí EU (ČR) v oblasti obchodu, investic, vědecko-technické spolupráce i školství.
 

Saskatchewan – charakteristika (www.saskatchewan.ca)

  • Provincie SK je více než 8x větší než ČR, má zhruba stejně velkou rozlohu jako stát Texas, žije zde však jen 1,13 mil. obyvatel

  • SK má 5. největší ekonomiku, na HDP Kanady se podílí 4% (HDP provincie činí 83,2 mld. CAD, tj. v přepočtu 75,2 tis. CAD/osobu)

  • SK má poměrně diverzifikovanou ekonomiku, z nichžnejdůležitějšími sektory jsou těžební (uran, potaš) a petrochemický průmysl, zemědělství (výroba a export luštěnin), výroba průmyslových hnojiv, dopravní služby a sklady, vzdělání a zdravotnictví, finanční služby

  • SK je největší producent potaše a druhý největší producent uranu na světě (po Kazachstánu)

  • Zemědělství: SK představuje 40% rozlohy celkové zemědělské půdy Kanady, v roce 2015 bylo sklizeno na 32 mil. t úrody, celkový vývoz zemědělských komodit činil 15,3 mld. CAD)

  • V SK jsou nízké firemní daně i daně z příjmu fyzických osob, je zde nejnižší nezaměstnanost v Kanadě (4,3%), pracující mají v SK druhé největší mzdy v Kanadě (průměrný roční příjem na osobu činí 33,1 tis. CAD)

  • V SK je vysoká kvalita života a nízké/velmi dostupné ceny nemovitostí

Jednání ve firmách:

Saskatchewan Power Corporation (SaskPower, www.saskpower.com)

SaskPower zajišťuje distribuci elektrické energie/spotřebu celé provincie, kapacita 4200 MW. SaskPower rozpracoval projekt zachycování a skladování uhlíku (carbon capture & storage). Provozuje továrnu s nízkými emisemi & technologie na zachycování oxidu uhličitého a uhlovodíku, který uskladňuje v hlubokých podzemních šachtách a produkt následně realizuje/prodává dále. Fa klade velký důraz na ochranu životního prostředí – technologie zachycování uhlíku je čistější, než např. dodávky zemního plynu. Investice na výstavbu továrny činily 1,5 mld. CAD (výkon 140 MW), zachytí se zde přes 90 % uhlíku. V SK se produkuje 30 tis. bbl/den, zachyceno bylo celkem na 800 tis. bbl t CO2. SaskPower má zájem o evropské zkušenosti a názory a o spolupráci s evropskými partnery (již zde působí firmy ze SRN, Dánska, Francie a Polska).

Petroleum Technology Research Centre (PTRC, www.ptrc.ca)

PTRC je špičkové výzkumné pracoviště, zaměřuje se na vědu, výzkum a efektivnější rozvoj těžby ropy a skladování uhlíku. V Aquistore (jihovýchodní část SK u Estevan) je v solných formacích uloženo na    55 tis. t CO2 v tekutém stavu  z uhelných elektráren, denně průměrně 500 t.

Canadian Light Source, Inc. (CLS, www.lighsource.ca)

Špičkové vědecké centrum synchrotronové vědy a jejich aplikací (urychlovače částic/elektronů), vládní projekt pro výzkum vlastností světla, synchrotronového záření a jeho využití v praxi v těžebním a ropném průmyslu, energetice (vývoj baterií pro elektromobily nové generace), zemědělství, ve zdravotnictví (30 %), bio-technologiích a farmaceutickém průmyslu, nanotechnologiích, v oblasti vyspělé průmyslové výroby (mikrostrojírenství, mikroelektronika), materiálové a chemické vědy (39 %), environmentální a zemské vědy (23 %), leteckém průmyslu.

Global Transportation Hub (www.thegth.ca)

Největší pozemní překladiště a dopravní „hubem“ v Kanadě, který se významně podílí na kvalitní infrastruktuře provincie.  Jsou koncentrovány velkoobchodní sklady, distribuční, dopravní a logistická centra a především zpracovatelský průmysl a výroba (GTH má k dispozici téměř 7,2 mil. m2 plochy). GTH nabízí strategickou polohu v centru Kanady.

Brandt Industries, Ltd. (Gavin Semple, www.brandt.ca) – výrobce a distributor lesní a zemědělské techniky a zařízení (traktory, stroje na sklizeň obilí), největší soukromě vlastněná společnost v SK, byla založena v roce 1932. Firma má na 1800 zaměstnanců, roční tržby činí přes 1 mld. CAD.

Areva Resources Canada, Inc. (Vincent Martin, President & CEO, www.areva.ca) – prezentace aktivit francouzské firmy/investora v SK. Fa má celosvětově přes 40 tis. zaměstnanců, těžební průmysl – těžba uranu, stavba reaktorů, 5 tis. zaměstnanců v SK. V Saskatchewan je 22% světových zásob uranu, nejvýznamnější firma Cameco kontroluje 18% světové produkce. Podle V. Martina (který je od roku 2007 také HK Francie v SK) budou v roce 2025 zapotřebí další doly, proto má Areva rozpracovány další aktivity v teritoriu Nunavut a na dole Cigar Lake Mine.

Jednání s firmami, které mají zájem o spolupráci s EU/českými partnery

Miller Thompson, LLP. Saskatoon – advokátní kancelář (Chad Eggerman, Grant Bryden, www.millerthompson.com), Temple Therapeutics (Sanj Singh, CEO, www.templerx.com)- biotechnologie a farmaceutický průmysl, Global Info Brokers (Monica Kreuger, President, www.globalinfobrokers.ca ) – coaching & mentorship, March Consulting Associates, Inc. (Ritu Malhotra, Vice-President, www.marchconsulting.com – poradenství (energetika a těžební průmysl), Nexlev Solution, Inc. (Jason Tratch, CEO, www.nexlevinc.com) – softwarové a projektové poradenství.

Investiční příležitosti v SK

Zemědělství a potravinářství - výroba proteinu z rostlinných olejů, zpracovávání hořčice, čočky, hrášku, ovsa, sladu, fazolového škrobu, bio nafty, potravy pro dobytek. Podíl SK na světovém exportu čočky je 65%, hrášku 55%, (tvrdé) pšenice 39%, hořčice 25%, rostlinného oleje 24% a semen lnu 36%. Významná je produkce organických potravin a organické farmářství, řepkový olej (canola) – nabízí se příležitosti v oblasti R&D, v SK se pravidelně koná významný mezinárodní veletrh mechanických zařízení Canada´s Farm Progress Show, v letošním roce ve dnech  15.6.-17.6.2016, příští rok se zde bude konat již 40. ročník výstavy (www.myfarmshow.com).

Energetika - nízké ceny komodit, existují příležitosti při výstavbě rafinérií ropy, obohacování surové ropy, zájem je o technologie na dobývání ropy a surovin, na infrastrukturu ropných polí, ropovody, petrochemický průmysl & obnovitelné zdroje.

Průmyslová výroba - export z provincie představuje téměř 80% toho, co se v SK vyprodukuje – v  roce 2014 16,5 mld. CAD. Zájem o elektroniku, ICT, strukturální ocel, výrobu kovů, zemědělské stroje a nářadí, komunikační výrobky, letecký a obranný průmysl, dopravní zařízení - železniční doprava, průmyslová zařízení.

Nerostné suroviny - těžba zlata, diamantů, meta-kaolínu, aktivního uhlí, průmyslových hnojiv, křemíku a kovů - inovativní technologie v těchto oblastech. I díky poklesu cen na světových trzích, produkce nadále zůstává poměrně silná. Mezi hlavní nerostné suroviny SK patří uran a potaš (uhličitan draselný - salajka).

Stavební projekty: Regina ByPass (investice ve výši 1,88 mld. CAD, nová čtyřproudová dálnice), ve výstavbě je nyní 18 nových škol (635 mil. CAD) a nemocnice North Battleford (108,5 mil. CAD, dodávky postelí).

Závěr:

Cílem návštěvy EK v Saskatchewanu bylo navázání hlavních ekonomických kontaktů s  představiteli provincie a vytipování možností spolupráce v ekonomické oblasti. Během programu EK měl možnost prezentovat ČR, představit aktivity v Kanadě, byly navázány dobré kontakty v Regina, hlavním městě i v Saskatoon, nejvýznamnějším obchodním místě provincie Saskatchewan.

Provincie Saskatchewan nabízí potenciál ekonomické spolupráce zejména v oblasti mechanizačních zařízení v zemědělství a v dodávkách uranu. Saskatchewan je také největším vývozcem potaše a má zájem o mezinárodní spolupráci, včetně spolupráce s ČR (viz investiční příležitosti zmíněné výše).

Partneři v SK při jednáních zdůrazňovali svoje velmi pozitivní očekávání od implementace dohody CETA.

J. Dvořáček, ZÚ Ottawa, 2.5.2016