česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Ottawa
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

České aerospace misi se dostalo v Montréalu vřelého přivítání

V období 6. - 8. dubna 2022 se v rámci evropského projektu konsorcia PIMAP+, jehož členem je Moravský letecký klastr, konala obchodní mise českých aerospace firem do Montréalu, hlavního centra kanadského letectví v provincii Québec. Cílem mise bylo osobní setkání vybraných společností s hlavními zástupci sektoru aerospace v regionu a projednání obchodních příležitostí. Bohatý program se podařilo realizovat především díky aktivitě Moravského klastru ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Ottawě, agenturou CzechInvest a Generálním konzulátem ČR v Torontu.

 

Zástupce Moravského leteckého klastru (sdružení českých leteckých podniků a vzdělávacích institucí) spolu se zástupci společností MGM COMPRO (výrobce komplexních elektrických pohonných systémů), Radalytica (poskytovatel robotických zobrazovacích systémů pro nedestruktivní testování a diagnostiku) a UNITES Systems (výrobce měřící a testovací techniky) se během třídenního pobytu v Montréalu a jeho okolí měli možnost přesvědčit o významném potenciálu, který tento region v oblasti letectví skýtá, a to od nalezení partnerů a obchodních příležitostí, zapojení do vědecké spolupráce, až po možnosti zřízení místních poboček.

Montréal International, nezisková organizace podporující podnikání a investice v regionu, představila Québec jako region, kde se realizuje 70 % veškerých aerospace aktivit v Kanadě, včetně 75 % aktivit v oblasti R&D. Vedle stěžejních hráčů v oboru jako je Bell Helicopter Textron, Bombardier, CAE nebo Pratt & Whitney zde působí na 200 specializovaných firem a více než 36 tis. zaměstnanců, což z regionu dělá jedno z nejvýznamnějších světových center leteckého průmyslu a nejlepších míst pro business development na světě. Velké množství studentů a kvalifikovaných pracovníků, šest univerzit nabízejících specializaci v aerospace, nejnižší náklady pro podnikání ve srovnání s dalšími metropolitními oblastmi v Kanadě a USA, či bohaté investiční pobídky jsou pak dalšími důvody, proč stojí za to, začít přemýšlet o otevření místní pobočky. Všichni zúčastnění byli potenciálem regionu nadšeni a do ČR se vracejí s tím, že s vedením svých firem budou o výhodách založení místní pobočky dále diskutovat.

Zajímavá schůzka proběhla také s leteckým konsorciem CRIAQ, neziskovou organizací finančně podporovanou provinční vládou Quebec, jejímž posláním je zvýšit konkurenceschopnost leteckého průmyslu podporou podnikatelských inovací prostřednictvím společného výzkumu a vývoje. CRIAQ v roce 2019 podepsal memorandum o spolupráci s agenturou TAČR, se kterou již třetím rokem vyhlašuje veřejnou soutěž v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Čeští hosté prezentovali své technologie a konkrétní projekty, které by mohly oslovit kanadské partnery. Diskuse byla velmi živá. Zástupci konsorcia projevovali o prezentované řešení a nápady zájem a ještě během prezentace upřesňovali potřeby kanadských subjektů a přicházeli s návrhy konkrétních firem pro potenciální spolupráci. Obě strany zůstávají ve spojení a plánují další postup tak, aby se mohly zapojit do nadcházející společné výzvy v rámci programu DELTA 2.

Další přínosnou částí programu byly schůzky se samotnými firmami. Účastníci mise zaujali oslovené firmy Bell Helicopter, Pratt & Whitney či Bombardier natolik, že jejich zástupci byli i přes přetrvávající restriktivní omezení spojené s pandemií v rámci svých firem ochotni se s českou delegací sejít osobně. Zajímavostí v této souvislosti bylo, že samotní zástupci Pratt & Whitney se díky tomu měli možnost znovu po dvou letech sejít osobně. Pro Bell Helicopter byla česká delegace po dlouhé pauze způsobené pandemií první zahraniční návštěvou a připravili pro ni zajímavý odpolední program za účasti šesti zástupců relevantních oddělení. Bylo skvělé vidět, že matchmaking se podařil. Kanadské firmy měly spoustu konkrétních dotazů k elektrickým pohonným systémům či NDT kontrolám a v mnoha případech se s českými firmami dohodly na dalším jednání.

Přes trochu hlušší období navazování kontaktů během pandemie se ukázalo, že snahy českých firem při vstupu na kanadský aerospace trh je stále smysluplné podporovat, a to nejen v rámci prezentací na velkých konferencích či veletrzích, ale také prostřednictvím individuálních služeb zahraniční sítě v Kanadě. Kanada si uvědomuje důležitost sektoru aerospace pro vlastní ekonomiku a investuje nemalé finanční prostředky především na podporu výzkumu a vývoje nových technologií, čehož by měly využít české firmy s ambicí prorazit na kanadský trh. 

Jan Kubačka, ekonomický diplomat
Velvyslanectví ČR v Ottawě