česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Alberta

Alberta má 3. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 17,4%.

Edmonton

Edmonton

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
661.848 km2 – 4. největší provincie (6,62% rozlohy Kanady), zhruba 8x větší než ČR

Počet obyvatel (1Q/2015):    
4,16 mil. – 4. nejlidnatější provincie (11,6% obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
Edmonton (1,1 mil. obyvatel)

Největší města:                      
Calgary (1,1 mil.), Edmonton, Fort McMurray (117 tis.), Red Deer (92 tis.), Lethbridge (89 tis.), Medicine Hat (61 tis.), Grande Prairie (55 tis.)


2. Politické uspořádání

Alberta má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 87 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení premiéra Kanady a se souhlasem britské královny.

3. Výzkum a vývoj

Vládní výdaje na R&D jsou 4. nejvyšší v Kanadě po provinciích Ontario, Quebec a British Columbia. Alberta je na 4. místě v Kanadě také ve výši investic do rizikového kapitálu. V roce 2014 obdržely univerzity a vysoké školy v Albertě od provinční vlády 2,27 mld. CAD na výzkum a vývoj.

Alberta Innovates
Pod touto značkou vytvořila provinční vláda integrovaný systém podpory výzkumu, vývoje a technologických inovací. Zahrnuje základní a aplikovaný výzkum, komercializaci výzkumu a pomoc začínajícím technologickým firmám. Alberta Innovates  spojuje vládní sektor, veřejné výzkumné instituce, veřejné univerzity a privátní sektor.

Mezi klíčové výzkumné sektory a špičkové výzkumné instituce patří:

lékařský výzkum
-
kardiologie, onkologie, neurologie, virologie, genomika, obezita, rehabilitace, cukrovka, transplantace, jaderná medicína (radioizotopy pro lékařské diagnózy)      
Mazankowski Alberta Heart Institute
Southern Alberta Cancer Research Institute
University of Calgary Hotchkiss Brain Institute
University of Alberta, Faculty of Medicine & Dentistry
Canadian Centre for Behavioural Neuroscience
Medical Isotope and Cyclotron Facility, University of Alberta

energetika a životní prostředí
- těžba a zpracování bitumenu, čištění odkališť, snižování emisí skleníkových plynů, úprava vody, podzemní zplyňování uhlí, uskladnění elektřiny, technologie na přeměnu odpadu v palivo
Canadian Energy Research Institute
Alberta Innovates Energy and Environmental Solutions
Canada's Oil Sands Innovation Alliance

agropotravinářství
- živočišná genomika, prionové a neurologické nemoci u hospodářských zvířat ( mad cow disease - BSE, chronic wasting disease - CWD), nutriční doplňky pro drůbež, olejniny, bezpečnost potravin
Food Procesing Development Centre, Leduc
Food Science & Technology Centre, Brooks

nanotechnologie
- mikroelektronické a mikromechanické systémy, mikrooptické přístroje, tenkovrstvé struktury, nanomateriály  
National Institute for Nanotechnology

vesmírný výzkum
Institute for Space Science, Exploration and Technology

lesnictví
-
efektivní využívání biomasy, vliv klimatické změny na lesní ekosystémy, rekultivace lesů.    


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele provincie jsou k nalezení na webových stránkách Kanadského statistického úřadu zde.​


5. Hlavní průmyslové sektory

Těžba surovin (ropa, zemní plyn, uhlí)  
Největší sektor provinční ekonomiky podle tržeb, zaměstnává 174 tis. lidí a vytváří 25% HDP. Roční tržby dosahují téměř 100 mld. CAD. Na celkovém exportu se podílí 70%.

Alberta zajišťuje v Kanadě:
- 77% produkce ropy
- 71% produkce zemního plynu
- 50% produkce uhlí

Ropa
Alberta má 3. největší zásoby ropy na světě (170 mld. barelů) po Saudské Arábii (265 mld.) a Venezuele (211 mld.). Zhruba 99 % zásob tvoří ropné písky (oil sands). V Albertě se nachází 98 % kanadských zásob ropy. Průměrná denní produkce v roce 2014 dosáhla 2,8 mil. barelů, přičemž 2,2 mil. barelů (80%) tvořil bitumen (ropa z ropných písků) a zbytek konvenční ropa. Bitumen je po vytěžení posílán ke zpracování na syntetickou ropu do tzv. upgraders. Syntetická ropa je následně zpracována v rafineriích.

Ropné písky jsou směsí bitumenu, písku, jílů a vody. Nacházejí se v severní části Alberty. K největším nalezištím patří Athabasca (centrem město Fort McMurray), Cold Lake (Lloydminster) a Peace River (Peace River). Oblast ropných písků má rozlohu 142 tis. km² (téměř 2x ČR). Komerční těžba ropných písků začala v roce 1967. Zhruba 80% zásob tvoří podzemní ložiska (minimálně 70 metrů pod povrchem) a 20 % zásoby na povrchu. V současné době se těží 51% bitumenu povrchově a 49% hlubinně (metoda in-situ). Pod tlakem je vrty do naleziště ropných písků vháněna horká pára o teplotě vyšší než 250 stupňů, což ohřívá bitumen (těžká hustá ropa). Následně je bitumen a kondenzovaná pára čerpána na povrch.

Mezi největší producenty ropy patří firmy Suncor Energy, Imperial Oil, Cenovus Energy, Royal Dutch Shell, Canadian Natural Resources, Husky Energy, Canadian Oil Sands.

Zemní plyn
Alberta má obrovské zásoby zemního plynu ve formě konvenčních i nekonvenčních zdrojů (břidlicový plyn - shale gas). Ložiska zemního plynu se nacházejí především na severozápadě provincie. Největším producentem zemního plynu je firma Encana.

Uhlí
Alberta má 60% kanadských zásob uhlí (33 mld. tun). Uhlí se těží při hranici s provincií British Columbia ve střední části Alberty u města Grande Cache a také v jižní části Alberty. Zhruba třetinu použitelného uhlí tvoří černé uhlí s vysokým obsahem uhlíku, které se vyváží především do Asie a používá jako surovina při výrobě oceli. Mezi významné producenty patří firmy Grande Cache Coal Corp., Coal Valley Resources, Teck Resources.

Petrochemický průmysl
Největší výrobní sektor podle tržeb (20 mld. CAD ročně). Alberta je největší producent ropných výrobků (benzín, nafta, letecké palivo, těžký topný olej, mazací oleje, asfalt, ropné vosky) v Kanadě. Centrem výroby jsou města Edmonton a Scotford u Fort Saskatchewan, kde se nacházejí tři rafinerie s denní zpracovatelskou kapacitou 422 tis. barelů ropy. Největší petrochemické firmy jsou Imperial Oil (187 tis. barelů ropy denně - rafinerie Edmonton), Suncor Energy (142 tis. - Edmonton) a Shell Canada (100 tis. - Scotford).

Potravinářství
Druhý největší výrobní sektor podle tržeb (12,3 mld. CAD ročně). Podíl potravinářství na výrobním sektoru činí 15,6 %. Sektor zaměstnává 22 tis. lidí. Alberta zajišťuje 20% exportu kanadských potravin a je 3. největší vývozce po provinciích Saskatchewan a Ontario. Více než polovina tržeb sektoru připadá na produkci masa. Hlavními exportními artikly jsou hovězí a vepřové maso, řepkový olej. Mezi největší exportní trhy patří USA (podíl 32 %), Japonsko (15 %), Čína (12 %), Mexiko a Jižní Korea. Mezi největší producenty potravin patří firmy JSB Food Canada, Cargill, Olymel.

Chemický průmysl
Třetí největší výrobní sektor podle tržeb (12,2 mld. CAD ročně). Podíl chemického průmyslu na výrobním sektoru činí 16,6%. Sektor je soustředěn ve střední části provincie a zaměstnává přes 7 tis. lidí. Zaměřuje se na produkci základních chemikálií (ethylen, polyethylen), pryskyřice, umělých vláken, pesticidů a umělých hnojiv, methanolu, apod. V Joffre východně od města Red Deer se nachází největší výrobní komplex ethylenu a polyethylenu na světě s 5 závody. Mezi největší chemické firmy patří NOVA Chemicals, Agrium, Methanex, Dow Chemical Canada, BP Canada Chemical Company, Praxair.

Strojírenství
Čtvrtý největší výrobní sektor podle tržeb (7,6 mld. CAD ročně). Podíl strojírenství na výrobním sektoru činí 12,2%. Robustní a rostoucí ropný a plynárenský sektor nabízí spoustu příležitostí pro těžební stroje a zařízení. V Albertě se vyrábí také zemědělské stroje, dopravní zařízení. Sektoru dominují malé a střední firmy do 50 zaměstnanců. Mezi největší firmy patří Tesco Corporation.   

Kovovýroba
Pátý největší výrobní sektor podle tržeb (5,9 mld. CAD ročně). Podíl kovovýroby na výrobním sektoru Alberty činí 8,5%. Kovovýroba využívá příležitostí, které nabízí energetický sektor. V Albertě se zpracovává kobalt a nikl. Centrem výroby je Fort Saskatchewan. Největší firmou je Cobalt Refinery Company.

Dřevařský a papírenský průmysl
Šestý největší výrobní sektor podle tržeb (3,6 mld. CAD ročně). Více než 50% tržeb připadá na export. Nejvyšší tržby vykazuje výroba buničiny a papíru, následují těžba a zpracování dřeva a výroba lepenky. Sektor zaměstnává 18 tis. lidí. Centrem je severní část provincie. Lesy pokrývají téměř 60% rozlohy provincie. Zhruba 62% lesů tvoří jehličnany a zbytek listnaté stromy. Mezi hlavní druhy stromů podle objemu patří smrk (37%), osika a topol (35%), borovice (24%).


6. Zahraniční obchod

Alberta je 2. největší exportér v Kanadě po provincii Ontario. Na celkovém exportu zboží Kanady se Alberta podílí 23%.

Hlavní exportní položky:
- energetické produkty (ropa, ropné produkty, zemní plyn, uhlí) - 75,3 %
- zemědělské plodiny (pšenice, řepka olejka) - 5,3%
- chemikálie (polymery ethylenu, ethylen glykol)

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 88% na celkovém exportu. Následují Čína, Japonsko Mexiko, Jižní Korea, Nizozemsko, Indonésie, Venezuela, Rusko.

Na celkovém importu zboží do Kanady se Alberta podílí 6,3%.

Hlavní importní položky:
- energetické produkty (ropné oleje, zemní plyn)
- letadla
- ventily, kohouty
- díly hydraulických, pneumatických a dalších pohonů a motorů
- bezešvé trubky z nerez oceli pro těžbu ropy a zemního plynu
- díly čerpadel

Největším importním trhem jsou USA s podílem 68% na celkovém dovozu. Následují Čína, Mexiko, Německo, Velká Británie, Itálie, Jižní Korea.


7. Zemědělství

Vytváří 1,9 % HDP a zaměstnává 56 tis. lidí. Roční tržby dosahují 10,5 mld. CAD, což představuje 21% kanadské primární zemědělské produkce. Zhruba 53% tržeb připadá na rostlinnou produkci (řepka olejka, pšenice, ječmen) a 30% na hovězí dobytek. Alberta je v kanadském měřítku:

- největší producent (hovězí dobytek)
- 2. největší producent (pšenice, řepka)

Zemědělská půda má rozlohu 20,4 mil. hektarů, přičemž obdělávaná půda zabírá 62%, pastviny 31,5% a ostatní půda 6,5%. V Albertě je v provozu 43.230 farem, což ji řadí na 2. místo v Kanadě po Ontariu. Průměrná velikost farmy dosahuje 476 hektarů. Největší zastoupení mají hovězí farmy (28%), následují obilné a olejnaté farmy (25%), ostatní plodinové farmy (19%) a ostatní zvířecí farmy (18%).

V provincii se chová hovězí dobytek (5,5 mil. ks), prasata (1,5 mil. ks), ovce (183 tis. ks), drůbež. Hlavní zemědělskou plodinou je řepka, následují pšenice a ječmen. Dále se pěstují krmná kukuřice, hrách, cukrovka a oves.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) v Albertě jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou (produkcí) a poptávkou. Systém je založen na třech pilířích: plánovaná produkce (tj. výrobní kvóty), stanovené výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300%). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.


8. Energetika

Alberta je v kanadském měřítku:

- největší producent elektřiny z uhlí (50% kanadské produkce)
- 2. největší producent elektřiny z větrné energie (po Ontariu)

Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny:

43% - uhlí
40% - zemní plyn
  8% - větrná energie
  6% - vodní energie
  3% - biomasa a další 

Celkový instalovaný výkon elektrické energie dosahuje 14,6 GWh, přičemž polovina kapacit byla vybudována po roce 1998. Elektrická přenosová síť měří 21.000 km. Největším přepravcem elektřiny je firma AltaLink, která vlastní 12.000 km elektrické přenosové sítě. Dodávky elektřiny zákazníkům v Albertě se uskutečňují jiným systémem než v ostatních kanadských provinciích. Výroba a distribuce elektřiny jsou otevřené konkurenci. Spotřeba elektřiny roste ročním tempem vyšším než 3% a odpovídá růstu obyvatel v provincii a energeticky náročnějšímu životnímu stylu. Do roku 2027 bude Alberta potřebovat dvojnásobek elektřiny než spotřebovává v současné době.

Alberta se stala v roce 2007 první jurisdikcí v Severní Americe, která uzákonila snižování emisí skleníkových plynů (GHG) pro velké průmyslové provozy - tzv. Specified Gas Emitters Regulation. Všechny provozy emitující více než 100.000 tun CO² ročně musí snížit emise o 12 % pod úroveň emisí v letech 2003-05. V opačném případě platí uhlíkovou daň (carbon tax)  15 CAD/tuna CO² nad povolený limit do provinčního fondu „Climate Change and Emissions Management Fund“ (CCEMF). Uhlíková daň dosud vynesla 312 mil. CAD. Fond CCEMF podporuje projekty a technologie zaměřené na snižování emisí GHG v Albertě.

Zachycování a skladování uhlíku (carbon capture and storage – CCS) je technologie používaná ke snížení emisí CO² v řadě průmyslových sektorů včetně zpracování bitumenu. V roce 2008 se provinční vláda zavázala investovat 2 mld. CAD na podporu velkých projektů CCS. V roce 2009 schválila provinční vláda spolufinancování 2 velkých projektů CCS v celkové hodnotě 2,55 mld. CAD, přičemž provinční vláda přispívá částkou 1,3 mld. CAD během 15 let. Zbytek hradí kanadská vláda a partneři projektů. Prvním projektem je Alberta Carbon Trunk Line– 240 km dlouhé potrubí pro dopravu CO² z továrny na výrobu umělých hnojiv a rafinerie bitumenu ve Fort Saskatchewan do produkujících ropných polí ve střední Albertě. Druhým projektem je Shell Quest – zachycování a skladování hluboko v podzemí 1,2 mil. tun CO² ročně vyprodukovaného při zpracování bitumenu v závodě firmy Shell ve Strotford u Fort Saskatchewan. Uvedené projekty sníží emise CO² o 2,76 mil. tun počínaje rokem 2016.