česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

New Brunswick

New Brunswick má 9. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 1,7%.

Fredericton

Fredericton

1. Všeobecné informace

Rozloha:  
72.908 km2 - 8. největší provincie (0,73% rozlohy Kanady)

Počet obyvatel (1Q/2015):  
754,3 tis. - 8. nejlidnatější provincie (2,1% obyvatel Kanady), 25% mluví francouzsky

Hlavní město:                                   
Fredericton (57 tis. obyvatel)

Největší města:                    
Saint John (70 tis.), Moncton (69 tis.), Fredericton


2. Politické uspořádání

New Brunswick má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 49 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany sestavuje po volbách vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor). Provinční guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.  

3. Výzkum a vývoj

Veřejné výdaje na R&D v provincii v roce 2013 dosáhly 64,3 mil. CAD. Na financování se nejvíce podílely federální vláda (61%), nevládní organizace (23%), firemní sektor (10%) a provinční vláda (6%).

New Brunswick Research and Innovation Council (NBRIC) - provinční výzkumná a inovační rada vytvořená v březnu 2013. Je složená ze zástupců vládního, akademického a firemního sektoru. Prezidentem rady je premiér provincie. NBRIC podporuje zvýšenou spolupráci mezi průmyslem, vládou a akademickým sektorem v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Prioritním cílem NBRIC je urychlit růst podnikatelské činnosti založené na inovacích a vytvořit podmínky pro komercializaci výzkumu na veřejných univerzitách a výzkumných institucích v provincii.

Mezi klíčové sektory a špičkové výzkumné instituce patří:

lékařský výzkum
- diagnóza rakoviny, protetické končetiny
Atlantic Cancer Research Institute
Institute of Biomedical Engineering

biotechnologie (lesnictví, akvakultura)
- ochrana proti lesním škůdcům, šlechtění jehličnanů, genetický sbět stromů, reprodukční fyziologie ryb
Wood Science and Technology Centre
Canadian Rivers Institute

informační a komunikační technologie (ICT)
- geomatika (hydrografické a mořské mapování), internetová řešení, e-commerce
Canadian Centre for Geodetic Engineering
Information Technology Centre
Electronic Commerce Research & Training Centre

energetika
- jaderná energie
Centre for Nuclear Energy Research

zemědělství
- šlechtění brambor
Potato Reserach Centre, Fredericton  

vesmírný výzkum
- planetární geologie
Planetary and Space Science Centre


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele provincie jsou k nalezení na webových stránkách Kanadského statistického úřadu zde.​


5. Hlavní průmyslové sektory

Petrochemický průmysl
V přístavu Saint John se nachází největší ropná rafinerie v Kanadě se zpracovatelskou kapacitou více než 300 tis. barelů ropy denně, kterou vlastní firma Irving Oil. Rafinerie je v provozu od roku 1960 a vyrábí benzín, naftu, topný olej, letecké palivo, asfalt a propan. Více než polovina produkce se vyváží do severovýchodních států USA. Ropa se do rafinerie dováží z nedaleké provincie Newfoundland & Labrador, Severního moře a ze Saudské Arábie. Skladové kapacity dosahují více než 6 mil. barelů ropy. Do přístavu v Saint John mohou připlouvat i ropné supertankery s kapacitou 2,6 mil. barelů. Firma Irving Oil provozuje více než 800 čerpacích stanic Irving v Kanadě a USA. Firma Irving Oil plánuje ve spolupráci s TransCanada výstavbu námořního terminálu pro export ropy v Saint John v hodnotě 300 mil. CAD.  

Lesní a dřevozpracující průmysl
Podílí se 30% na celkové produkci výrobního sektoru a 5,1% na tvorbě HDP. New Brunswick je považován za severoamerického lídra v lesním hospodářství. Lesy pokrývají 85% plochy provincie. Takový poměr nemá žádná jiná kanadská provincie. Sektor tvoří zhruba 1.600 firem a zaměstnává téměř 12 tis. lidí. Zhruba 75% firem zaměstnává méně než 10 lidí. Roční tržby sektoru dosahují 6 mld. CAD a zhruba 80% připadá na export. Významná je produkce dřeva, truhlářských výrobků (nábytek, dveře, okna), buničiny, novinového papíru, lepenky, papírových kapesníků. Mezi největší firmy podle tržeb patří J.D. Irving, Twin Rivers Paper Company.

Potravinářství
Sektor zaměstnává více než 17 tis. lidí v téměř 200 zpracovatelských závodech. Produkce zahrnuje čerstvé, mražené, balené, zpracované i konzervované potraviny. Roční tržby sektoru dosahují více než 2 mld. CAD.  New Brunswick je v kanadském měřítku:

- 2. největší producent javorového sirupu (po Quebecu)

New Brunswick je považován za světového lídra v produkci a exportu bramborových hranolků, humrů a lososů.  Potraviny se exportují především do USA, Evropy a Asie. Mezi největší firmy podle tržeb patří McCain Foods, Cooke Aquaculture.

Těžba a zpracování nerostů
Sektor zaměstnává více než 3 tis. lidí a roční tržby dosahují 1,6 mld. CAD. K hlavním nerostům patří zinek, olovo, měď, molybden, stříbro, zlato. Centrem těžby je oblast u města Bathrust na severu provincie. Z nekovových nerostů se v provincii těží  hlavně potaš, rašelina, kámen a síra. Mezi největší firmy podle tržeb patří Glencore Canada, Trevali Mining Corp., Northcliff Resources, Potash Corp. Podle každoročně prováděného průzkumu the Fraser Institute mezi průzkumnými a těžebními firmami po celém světě je New Brunswick považován za 2. nejlepší místo v Kanadě (po Albertě) a zároveň 7. nejlepší místo na světě (po Švédsku, Finsku, Albertě, Irsku, Wyomingu a západní Austrálii) pro průzkum nových ložisek a těžbu nerostů.

Letecký a obranný průmysl
Sektor zahrnuje produkci systémů pro vojenská vozidla (např. tanky Leopard; vozidla M113, Stryker, Bison, Buffalo, LAV3), leteckých komponentů, elektronických sestav; služby v oblasti údržby, oprav a generálních oprav; systémovou podporu a školení, školení simulace pro vojenské a civilní letectví. Významný je vývoj kompozitních materiálů pro kanadská a americká vojenská vozidla, softwarových řešení pro leteckou a námořní navigaci. Univerzity v New Brunswick provádějí výzkum v několika oblastech letectví - např. větrné tunely pro studium turbulencí, extenzivní mapování GIS, satelitní komunikace, hyper spektrální zobrazování. V provincii se nachází druhá největší vojenská základna v Kanadě (Gagetown). Mezi významné firmy patří DEW Engineering, Industrial Rubber, CAE, Malley Industries, FFG, Apex Industries.

Informační a komunikační technologie (ICT)
Sektor zaměstnává více než 7 tis. lidí. ICT firmy v New Brunswick například vymyslely geoprostorový software mapující světové oceány, řešení jaderné magnetické rezonance pro klíčové analýzy v petrochemickém sektoru, řešení teplotní čidlové technologie pro výzkum a vývoj, výrobu a kontrolu kvality aplikací. New Brunswick byl první v Severní Americe, kdo nabídl přístup k širokopásmovému připojení a vysokorychlostní internet každému občanovi. V Kanadě byl New Brunswick první provincií, která nabízela studijní program v oboru výpočetní technika, multimédia a elektronický obchod. Mezi hlavní činnosti ICT firem patří geografické informační systémy, technologie pro digitální média, počítačové hry, bezdrátové a širokopásmové komunikační technologie, technické help desky, kontaktní centra  a centra podpory. K významným firmám patří CARIS, IBM, Spielo, CGI, Mariner Partners, Radian6, Bell Aliant.

Biovědy
New Brunswick je světový lídr v lesní genomice, lesním hospodářství a vývoji zelených technologií pro ochranu lesa proti škůdcům. Provincie je také světově proslulá vývojem léků pro ryby, rybího plodu, technologie akvakultury. Významný je lékařský výzkum v oboru protetických končetin a diagnózy rakoviny. V pokročilém strojírenství je důležitý výzkum v produkci bioplynu, zpracování mořských produktů do nových vedlejších produktů, v produkci biologicky aktivní sloučenin z původních druhů (např. divoké borůvky, východní tis). Světoznámý je bramborářský inovační klastr, který tvoří 75 firem a výzkumých organizací. Mezi hlavní inovační firmy patří Soricimed Biopharma, LuminUltra Technologies, Maritime Forest Research Limited.


6. Zahraniční obchod

New Brunswick je 6. největším exportérem z kanadských provincií a teritorií. Na celkovém exportu Kanady se New Brunswick podílí 3,3%.

Hlavní exportní položky:

- ropné produkty (59% celkového exportu)
- mořské produkty (6%)
- dřevo (4%)
- papír (4%)
- buničina (4%)

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 90% na celkovém exportu. Následují Brazílie, Čína, Turecko, Japonsko, Španělsko.

Na celkovém importu Kanady se New Brunswick podílí 2,8 %.

Hlavní importní položky:
- ropa (65 % celkového dovozu)
- olovo
- ropné oleje
- mořské produkty a ryby
- zemní plyn

Největším importním trhem jsou USA s podílem 44% na celkovém dovozu. Následují Saudská Arábie (20%), Norsko, Brazílie, Irák, Nigérie, Pobřeží slonoviny, Angola.


7. Zemědělství, rybolov

Zemědělství zaměstnává více než 13 tis. lidí. V provincii je zhruba 3 tis. zemědělských farem a jejich počet neustále klesá. Většina farem je malých s průměrnou velikostí 126 hektarů. Zhruba pětina rozlohy provincie je vhodná pro zemědělskou činnost a v současné době se skutečně obdělává méně než 6% rozlohy.

Roční tržby zemědělství dosahují 1 mld. CAD. Na rostlinnou produkci připadá polovina tržeb. Nejdůležitejší plodinou jsou brambory, přičemž 56% úrody směřuje na zpracování, 25% přímo na trh a 19% na sadbu. Dále se pěstuje obilí (ječmen pšenice, oves), kukuřice, sójové boby, canola (řepka olejka), jablka, brusinky, borůvky, jahody, zelenina. Živočišná výroba zahrnuje chov hovězího dobytka (42% tvoří mléčné krávy), prasat, drůbeže, ovcí, koz.

Provinční producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí supply management system. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit. Jeho cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založený na třech pilířích: výrobní kvóty, výkupní ceny a výrazné omezení dovozu (minimální množstevní kvóty a mimořádně vysoká dovozní cla 150-300%). Kanada je v zahraničí silně kritizována za tento vysoce ochranářský systém domácích producentů.

Rybolov zaměstnává více než 7 tis. lidí. New Brunswick je 2. největším exportérem ryb a mořských produktů v Kanadě po provincii Nova Scotia. Hodnota exportu dosahuje 1,0 mld. CAD. Mezi hlavní exportní položky patří humři (50% exportu), chovný atlantický losos (22%) a krabi (11%).   


8. Energetika

New Brunswick je v kanadském měřítku:

- 2. největší producent elektřiny z jaderné energie (po Ontariu)
- 3. největší producent elektřiny ze zemního plynu (po Albertě a Ontariu)

Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny:

43% - uhlí
28% - jaderná energie
13,5% - zemní plyn 
  4,3% - větrná energie

Největším výrobcem elektřiny je vládní firma NB Power, která provozuje jadernou elektrárnu Point Lepreau o výkonu 635 MW a 12 dalších elektráren (uhelné, vodní, dieselové) o výkonu 2.853 MW. New Brunswick exportuje elektřinu do provincií Quebec, Nova Scotia a Princ Edward Island a do států New England na severovýchodě USA.

JE Point Lepreau je jediná jaderná elektrárna mimo provincii Ontario a jedna ze 4 jaderných elektráren v Kanadě. Leží zhruba 30 km jihozápadně od města Saint John. Do provozu byla uvedena v roce 1983. JE Point Lepreau má jeden těžkovodní reaktor CANDU-6 a vyrábí 28 % elektřiny v provincii. V letech 2008-2012 probíhala rekonstrukce jaderného reaktoru, čímž se jeho životnost prodloužila o dalších 27 let. Do opětovného provozu byla JE Point Lepreau uvedena v listopadu 2012.

Firma Irving Oil provozuje od června 2009 se španělskou energetickou firmou Repsol dovozní terminál na zplyňování kapalného zemního plynu Canaport LNG v přístavu Saint John. Jedná se o první LNG terminál v Kanadě. Denní zpracovatelská kapacita LNG terminálu dosahuje 28 mil. kubiků zemního plynu.