česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nova Scotia

Nova Scotia má 7. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 2,1%.

Halifax

Halifax

1. Všeobecné informace

Rozloha:  
55.283 km2 - 9. největší provincie (0,55% rozlohy Kanady)

Počet obyvatel (1Q/2015):  
944 tis. - 7. nejlidnatější provincie (2,6% obyvatel Kanady)

Hlavní město:
Halifax (414 tis. obyvatel)

Největší města:                    
Halifax, Sydney (98 tis.), Truro (12 tis.), Amherst (10 tis.)


2. Politické uspořádání

Nova Scotia má jednokomorový parlament (House of Assembly) a 51 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany sestavuje po volbách vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor). Provinční guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.  


3. Výzkum, vývoj, inovace

Za realizaci strategie a politiky na podporu inovací je na vládní úrovni zodpovědný Department of Business. Ve své činnosti úzce spolupracuje s několika agenturami jako například Innovacorp, Nova Scotia Business, Film & Creative Industries Nova Scotia, Trade Centre Limited, Waterfront Development Corporation.  

Nova Scotia Research and Innovation Trust (NSRIT) - finančně podporuje budování výzkumné infrastruktury v provincii. NSRIT vyrovnává peníze věnované na výzkumnou infrastrukturu ze strany federální instituce Canadin Foundation for Innovation. NSRIT se prioritně zaměřuje na budování infrastruktury v následujících oblastech: živé vědy (life sciences), výzkum oceánu, čisté technologie, informační a komunikační technologie.  

Provinční vláda nabízí firmám daňové odpočty za výdaje na výzkum a vývoj (R&D tax credits) ve výši 15% z oprávněných výdajů. 

Špičkové výzkumné instituce se specializují na tyto klíčové sektory:

lékařský výzkum
- neurovědy (Parkinsonova nemoc, Alzheimer), lidská genetika, pediatrie, lékařské technologie a diagnostika (magnetická rezonance, MEG), léky a vakcíny
Brain Repair Centre
Canadian Center for Vaccinology
Center for Pediatric Pain Research
Maritime Human Genetics Research Centre
Biomedical Translational Imaging Centre

oceánské technologie (ocean technologies)
- rybolov a akvakultura, řízení biotopů, rozvoj mořských biologických zdrojů, zachování mořské biodiverzity, biotechnologie a genomika
Bedford Institute of Oceanography
Institute for Ocean Research Enterprise (IORE) 
Canadian Institute of Fisheries Technology

čisté technologie (clean technologies)
- výroba elektřiny z obnovitelné energie (mořský příliv), ekologicky udržitelné materiály
Institute for Research in Materials         
Fundy Ocean Research Center for Energy (FORCE)
Acadia Centre for Estuarine Research
Verschuren Centre for Sustainability in Energy and Environment

agropotravinářství
- integrované technologie rostlinné produkce, funkční potraviny, posklizňové zpracování zahradnických potravin, bezpečnost a kvalita potravin
Atlantic Food and Horticulture Research Centre


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele provincie jsou k nalezení na webových stránkách Kanadského statistického úřadu zde.​

5. Hlavní průmyslové sektory

Mezi klíčové sektory patří:

Obranný, lodní a letecký průmysl
Sektor zaměstnává více než 6 tis. lidí. Zaměřuje se na  stavbu lodí ,opravu a údržbu lodí a letadel, pokročilé strojírenství a elektroniku, vývoj IT aplikací a simulaci. V provincii se nachází největší námořní základna v Kanadě. V říjnu 2011 udělila kanadská vláda firmě Irving Shipbuilding of Halifax jednu z největších veřejných zakázek v historii v hodnotě 29,3 mld. CAD. Jedná se o dodávku 6-8 arktických hlídkových lodí a 15 bojových lodí pro Royal Canadian Navy v příštích 20-25 letech. Mezi významné firmy sektoru dále patří Lockheed Martin, L-3 Electronic Systems, Pratt & Whitney Canada, General Dynamics, CAE, EADS Composites Atlantic.

Gumárenský průmysl
Firma Michelin Tires Canada vyrábí v provincii od roku 1971 pneumatiky pro osobní a nákladní vozy. Ve třech výrobních závodech (Granton, Bridgewater a Waterville) zaměstnává dohromady 3,5 tis. lidí.

Videohry a digitální média
Provincie nabízí daňové odpočty (Digital Media Tax Credit, Film Industry Tax Credit) v Kanadě. Daňové odpočty dosahují 25 % oprávněných výrobních nákladů. Mezi významné firmy patří HB Studios, Xona Games, The Red Space, Huminah Huminah Interactive.

Lesní a dřevozpracující průmysl
Lesy pokrývají 79 % rozlohy provincie (více než 4 mil. hektarů). Hlavním měkkým dřevem je smrk, z tvrdých dřevin javor a bříza. Jedle se používá pro výrobu buničiny. Sektor zahrnuje těžbu a zpracování dřeva, výrobu buničiny a papíru, pěstování vánočních stromků. V provincii se nacházejí tři celulózky a papírny a několik stovek dřevařských pil. Mezi významné firmy patří Great Northern Timber, Port Hawkesbury Paper.

Agropotravinářství
Roční tržby sektoru dosahují více než 1,2 mld. CAD. Výroba potravin a nápojů zaměstnává 9 tis. lidí. V provincii se nachází více než 200 zpracovatelských závodů (masokombináty, mlékárny, pekárny, konzervárny ovoce a zeleniny, výrobny nápojů, apod.). Export agropotravinářské produkce v roce 2013 dosáhl 360 mil. CAD. Hlavním exportním trhem jsou USA (39%), následují EU (18%) a Čína (16%). Mezi největší firmy patří Oxford Frozen Foods, High Liner Foods, Clearwater Seafoods, Eden Valley Poultry.  

Těžební průmysl
Sektor zaměstnává 5,5 tis. lidí a roční příjmy dosahují 420 mil. CAD. K hlavním nerostům patří sádra. Nova Scotia je jedním z největších světových producentů sádry, která se používá při výrobě sádrokartonů, cementu či omítek. Dále se v provincii těží vápenec, sůl, zlato, uhlí a písek. Zhruba třetina produkce je exportována do USA. Mezi významné firmy patří National Gypsum, Ressources Appalaches, Morien Resources, Windsor Salt.

Plynárenský průmysl
Nova Scotia má bohaté zásoby zemního plynu v pobřežních vodách. Významná je produkce v nalezištích Deep Panuke a Sable Island, která se nacházejí v kontinentálním šelfu zhruba 225-250 km jihovýchodně od města Halifax. Zemní plyn z naleziště Deep Panuke je zpracováván přímo na místě a na pevninu posílán podmořským plynovodem do města Goldboro a odsud dále systémem plynovodu Maritimes & Northeast Pipeline. Hlavními producenty zemního plynu jsou firmy ExxonMobil a Shell.

Provinční vláda v Nova Scotia předložila na konci září 2014 do parlamentu návrh zákona na zákaz těžby zemního plynu a ropy na pevnině z břidlicových ložisek technikou velkoobjemového hydraulického štěpení. Důvodem vládního návrhu je příliš mnoho nejasností ohledně dopadu těžby na životní prostředí (podzemní vody)  a zdraví. V provincii  se na pevnině nyní zemní plyn ani ropa netěží.


6. Zahraniční obchod

Nova Scotia je 9. největším exportérem z kanadských provincií a na celkovém exportu se podílí 0,9%. Mezi hlavní exportní položky patří:

- mořské produkty (23%)
- pneumatiky (20%)
- zemní plyn (12%)
- papír (6%)
- buničina (4%)

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 72% na celkovém exportu. Následují Čína, Indonésie, Velká Británie a Nizozemsko.

Na celkovém kanadském importu zboží se Nova Scotia podílí 2,2%. Mezi hlavní importní trhy patří Německo (31%), USA, Velká Británie, Kuba a Čína.
 

7. Zemědělství a rybolov

Zemědělství se podílí 0,7% na tvorbě HDP a zaměstnává 6 tis. lidí. V provincii je zhruba 3,9 tis. zemědělských farem (1,9% v Kanadě) a jejich počet stoupá. Většina farem je rodinných. Celková plocha zemědělské půdy dosahuje 412 tis. hektarů a průměrná velikost farmy činí 105 hektarů.

Rostlinná produkce zahrnuje pěstování kukuřice, brambor, pšenice, sóji, ovoce, zeleniny, hub. U ovoce je významné pěstování borůvek, jablek a vinné révy. Živočišná výroba zahrnuje chov hovězího dobytka, koní, drůbeže, norků, ovcí, koz, prasat.

Provinční producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí supply management system. Jedná se o systém státem kontrolované produkce uvedených komodit. Cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založený na třech pilířích: výrobní kvóty, výkupní ceny a výrazné omezení dovozu (minimální množstevní kvóty a mimořádně vysoká dovozní cla 150-300 %). Kanada je v zahraničí silně kritizována za tento vysoce ochranářský systém domácích producentů.

Rybolov zaměstnává 4,7 tis. lidí. V provincii je více než 300 závodů na zpracování ryb a mořských plodů (seafood). Nova Scotia je největším exportérem ryb a mořských produktů v Kanadě. Mezi hlavní vývozní artikly patřili humři, krevety a krabi. Nejvýznamnější rybářskou firmou je Clearwater.  


8. Energetika

Nova Scotia je v kanadském měřítku:

- 3. největší producent elektřiny z uhlí (po Albertě a Saskatchewanu)

Podíl jednotlivých energetických zdrojů energie na výrobě elektřiny: 

70% - uhlí
25% - obnovitelné zdroje (vodní energie, vítr, slunce, biomasa, příliv)
  4% - zemní plyn

Provinční vláda přijala závazek vyrábět 40% elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2020.
 
Největším producentem elektřiny je soukromá firma Emera, která zajišťuje 95% výroby, přenosu a distribuce elektřiny v provincii. Instalovaný energetický výkon činí 2.453 MW. Emera provozuje 32.000 km elektrické přenosové a distribuční sítě.

Největším současným energetickým projektem je Maritime Link v hodnotě 1,6 mld. CAD. Projekt zahrnuje instalaci 170 km dlouhého podmořského kabelu 500 MW pod úžinou Cabot Strait a výstavbu přenosové elektrické sítě v délce 50 km v provincii Nova Scotia. Maritime Link umožní dovážet 900 GWh elektřiny ročně (tj. 8-10% spotřeby provincie) z vodní elektrárny Muskrat Falls, která se nyní staví na dolním toku řeky Churchill v provincii Newfoundland & Labrador. První dodávka elektřiny by se měla uskutečnit v roce 2017.

Významným energetickým projektem je Goldboro LNG Export Facility. Projekt zahrnuje závod na zkaplňování zemního plynu, elektrárnu a námořní molo pro nakládku na lodě. Investorem projektu v hodnotě 8,3 mld. CAD je firma Pieridae Energy Canada. Projekt by měl být dokončen do roku 2020. Zemní plyn bude do Goldboro dodáván z USA (Pennsylvanie, New York) plynovodem Maritimes & Northeast pipeline a z nalezišť na pevnině i při pobřeží Nova Scotia. Výrobní kapacita Goldboro LNG bude činit 10 mil. tun LNG ročně. LNG bude exportován především do Evropy a USA. Investor již podepsal dlouhodobou smlouvu na dodávku LNG do Evropy s německou firmou E.ON.