česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prince Edward Island

Prince Edward Island se na HDP Kanady podílí jen něco málo kolem 0,3 % a jedná se tak o nejmenší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Služby tvoří 71,5 % HDP a produkce zboží 28,5 % HDP (z toho výrobní sektor 36,2 %).
 

1. Všeobecné informace

Rozloha: 5,660 km2, jedná se o nejmenší kanadskou provincii (0,1 % z celkové rozlohy Kanady).

Počet obyvatel: 147 390, provincie s nejmenším počtem obyvatel (méně mají už jen některá teritoria), 75 % obyvatelstva je skotského, irského nebo anglického původu, 15 % je francouzského původu.

Hlavní město: Charlottetown (34 tis. obyvatel, s aglomeracemi 58 tis., jedná se zároveň o největší město provincie).

Další města: Summerside (15 tis. obyvatel), Stratford (8 tis.) a Cornwall (5 tis.).


2. Politické uspořádání

Prince Edward Island má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 27 poslanců, jedná se tak o nejmenší provinční vládu Kanady. Poslanci jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany po volbách sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor). Guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na návrh kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.

3. Výzkum a vývoj

Místní centra výzkumu a vývoje primárně reagují na potřeby spotřebitelů a firem. Provincie je tradiční zemědělskou a rybářskou oblastí, místní zemědělci proto experimentují s novými typy osiv a zkoušejí také efektivnější techniky pro produkci brambor.

Mezi další klíčové sektory výzkumu a vývoje patří letectví, molekulární věda, informační a komunikační technologie (IKT) a obnovitelná energie.

Charlottetown Research and Development Centre (www.agr.gc.ca, CRDC)

Je součástí Agriculture and Agri-Food, kanadské sítě dvaceti výzkumných center. Hlavním cílem CRDC je vývoj inovačních zemědělských technologií v oblasti atlantického pobřeží Kanady. Dále se výzkumné centrum zabývá environmentální udržitelností systémů produkujících plodiny ve vyluhované zemi v atlantickém regionu, regionálními a národními biozdroji. Centrum má dvě další výzkumná střediska: Harrington Research Farm a Institute of Nutrisciences and Health (INH), obě se nacházejí na kampusu University of Prince Edward Island.

V oblastech výzkumu se CRCD zaměřuje na:

*Řádné zacházení s kanadskou půdou a vodními zdroji – stabilita půdy a její kvalita v okolí řek a jezer, zpracování odpadu ze zemědělství a zmenšení jeho dopadu na životní prostředí, udržování kvality půdy využívané pro zemědělství

*Udržitelná produkce – systémy sázení plodin a jejich vhodná rotace při zachování environmentální a ekonomické udržitelnosti, maximalizace produkce s minimálním environmentálním rizikem při využívání nových půdních živin

*Užívání pesticidů – minimalizace rizik, používání biopesticidů, stanovení vhodně doby pro aplikaci

*Zlepšení kvality produkce potravin – výzkum genetického potenciálu plodin (pšenice, ječmen, kukuřice a sójové boby) s cílem zlepšit jejich kvalitu a odolnost vůči změnám podnebí.

Další výzkumná střediska: http://www.upei.ca/research/institutes-centres-and-groups.

4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele provincie jsou k nalezení na webových stránkách Kanadského statistického úřadu zde.​

5. Zemědělství

Jedná se o největší sektor, Prince Edward Island se někdy přezdívá „The Garden Province“, protože přibližně polovina půdy je obdělávána. V provincii se pěstuje 30 % kanadských brambor (třetina celkové produkce země). Další důležité plodiny jsou jablka, jahody, borůvky, mrkev, cibule, rajčata a obilí. Komerční plodiny zajištují 1/3 příjmů provincie.

Zemědělství vytváří 305,2 mil. CAD v HDP. PEI má k dispozici 1,4 mil. akrů, z nichž se v provincii obdělává 594 324 ha zemědělské půdy. V posledním sčítání v roce 2011 zde bylo 1 495 farem, jejich stav ale postupně klesá (pro srovnání se sčítáním v roce 2006 zde bylo 1 700 farem). Zhruba 3,7 % populace žije na farmách.

Hlavní plodiny:

Brambory – jedná se o nejvíce pěstovanou plodinu, je jí vyčleněno přibližně 89 tisíc akrů (k roku 2015). PEI za rok vypěstuje 1,3 mld. kg brambor, což se rovná jedné třetině celkové produkce Kanady. Surové brambory se dále zpracovávají na zmražené potraviny nebo chipsy.

Mezi další hojně pěstované plodiny patří obilí (především pšenice a ječmen), sójové boby, borůvky (pěstují se téměř na 13 tis. akrech půdy), brusinky, jahody a mrkev. Příjmy z pěstování obilí a obilných semen činily v roce 2014 37 mil. CAD.

Hovězí maso produkuje 40 % místních farem. Dalších 180 farem se specializují na kvalitní mléčné výrobky, které za rok vyprodukují přes 100 milionů litrů mléka. Patnáct procent z této produkce míří na trhy a zbytek je zpracováván na máslo, sýry, zmrzlinu a ostatní mléčné výrobky.

Stejně jako ostatní provincie, má i PEI vysoce ochranářský systém, například v případě produkce vajec se musí farmáři, kteří mají více jak 299 slepic, registrovat u Egg Farmers of PEI. Z celkové produkce přibližně polovina putuje na místní trh a druhá část je vyvážena do provincií Ontario a Québec. Rostoucí zájem o organické produkty podporuje přibližně 60 místních farem, které mají potřebné certifikáty pro své produkty. Celkem tyto organické farmy čítají 3,1 % farem v provincii a 2 % v celé Kanadě. Provinční vláda uplatňuje velmi striktní zákony vlastnictví půdy pro nerezidenty (prakticky od přijetí zákona Lands Protection Act v roce 1982). Podle tohoto zákona mohou rezidenti vlastnit maximálně 400 hektarů půdy a firmy až 1200 hektarů. Další omezení se týkají také nerezidentů a jejich vlastnictví pozemků na pobřeží.


6. Hlavní průmyslové sektory

Mezi klíčové sektory PEI patří cestovní ruch rybolov. Na sektor zemědělství navazuje také zpracovatelský průmysl (plnění lahví, konzervování a mražení).

Turistika

Je druhým největším sektorem a tvoří 7 % celkového HDP provincie, zasluhuje se o skoro 43 mil. CAD na daňových příjmech. Provincie láká turisty nejen na historické a kulturní atrakce, ale také na své pláže, kulinářské umění a golfová hřiště.

Rybolov

Místní vody jsou bohaté na sledě, tuňáky, tresky, siveny a makrely. Dále se v podvodních líhních chovají a pěstují humři, škeble, hřebenatky, krabi, mušle a ústřice. PEI vyprodukuje až 80 % kanadských mušlí. Na pobřeží se také sklízí Irish Moss, typ mořské řasy, který se hojně využívá v potravinářském i lékařském průmyslu. Rybolov ročně přispívá 350 mil. CAD do místní ekonomiky a vytváří tisíce pracovních míst.

Letecký průmysl

Letecké odvětví čítá 25 % provinčního mezinárodního vývozu a je zároveň čtvrtým největším průmyslem tohoto ostrova, s ročními tržbami 355 mil. CAD.

Life Sciences

Biovědní průmysl zaměstnává v provincii více než tisíc obyvatel a do soukromého sektoru přináší obrat přes 85 mil. CAD. Mnoho biovědních společností má svá sídla v této provincii, například BioVectra (www.biovectraa.com), Nature's Crops International (www.naatureccrops.com), Novartis-Aqua Health nebo Sekisui Diagnostics (www.ic.gc.ca). Také vláda vytváří v tomto sektoru nespočet podnikatelských, výzkumných a vývojových iniciativ, a to především pořádáním mezinárodních konferencí a založením BioCommons Research Park .


Obnovitelné zdroje

V současné době přibližně 20 % spotřebované energie vytváří obnovitelné zdroje, především větrné turbíny. Místní vláda stanovila nárůst využití větrné energie v následujících letech na 30 až 50 %. Před přechodem na větrnou energii byla provincie naprosto závislá na dodávkách energie podvodními kabely z New Brunswick.

Největší větrná farma na ostrově se nachází v oblasti West Cape a má kapacitu 99 MW. Další farma s kapacitou 30 MW je ve východní části Kings County, obě provozuje PEI Energy Corporation. Od roku 2010 město Summerside provozuje první obecní větrné zařízení, které se nachází na okraji města a má kapacitu 12 MW.

7. Zahraniční obchod 

PEI je nejmenší vývozní provincií, na celkovém exportu Kanady podílí jen 0,2 %. Na celkovém importu Kanady se pak podílí pouze 0,01 %.

Hlavní exportní položky:

- Předpřipravená zelenina a ovoce

- Ryby a mořské plody

- Stroje a strojní zařízení

- Zelenina

- Předpřipravené maso a ryby

- Ovoce a ořechy

- Chemické výrobky

Největším vývozním trhem jsou USA s podílem 67  % na celkovém exportu provincie. Následují Velká Británie, Keňa, Indonésie a Německo, které se společně tvoří 8,1 % vývozu.

Hlavní importní položky:

- Hnojiva

- Nápoje, destiláty, ocet

- Stroje.

USA je také největším dovozním trhem s podílem 58,8 % na celkovém importu. Dalšími dovozními zeměmi jsou Rusko, Egypt, Nizozemsko a Itálie, které tvoří 32,8 % dovozu.