česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Saskatchewan

Saskatchewan má 5. největší ekonomiku ze všech kanadských provincií. Podíl na hrubém domácím produktu Kanady dosahuje 3,5%.

Regina

Regina

1. Všeobecné informace

Rozloha:                                 
651.036 km2 - 5. největší provincie (6,52% rozlohy Kanady), zhruba 8x větší než ČR

Počet obyvatel (1Q/2015):    
1,133 mil. - 6. nejlidnatější provincie (3,1% obyvatel Kanady)

Hlavní město:                        
Regina (193 tis. obyvatel)

Největší města:                      
Saskatoon (222 tis.), Regina, Prince Albert (35 tis.), Moose Jaw (33 tis.)


2. Politické uspořádání

Saskatchewan má jednokomorový parlament (Legislative Assembly) a 58 poslanců. Jsou voleni většinovým systémem jednou za 4 roky. Lídr vítězné strany sestavuje vládu na žádost provinčního guvernéra (Lieutenant Governor). Provinční guvernér je jmenován generálním guvernérem Kanady na doporučení kanadského premiéra a se souhlasem britské královny.  

3. Výzkum a vývoj

Výdaje provinční vlády na R&D jsou třetí nejnižší mezi kanadskými provinciemi. Nižší výdaje na R&D vykazují pouze provincie Princ Edward Island a Newfoundland & Labrador.   

Innovation Saskatchewan je vládní agentura založená v roce 2009, jejímž úkolem je dávat provinční vládě doporučení týkající se výzkumu, vývoje, komercializace nových technologií, koordinace inovačních činností, výzkumné infrastruktury. Představenstvo IS řídí ministr hospodářství.

Klíčové sektory pro výzkum a špičkové výzkumné instituce:

lékařský výzkum
- rakovina, vakcíny proti infekčním nemocem u lidí a zvířat, jaderná medicína (radioizotopy, radiofarmaceutika pro lékařské zobrazování)
Saskatoon Cancer Centre
Vaccine and Infectious Disease Organization - International Vaccine Centre
Pan-Provincial Vaccine Entreprise
Canadian Light Source Synchrotron
The Saskatchewan Centre for Cyclotron Sciences

zemědělství
- genomika, genetické zlepšení obilovin, luštěnin a olejnin, regulace růstu rostlin, molekulární patologie, úpravy adaptace semen, modifikace sacharidů
Crop Development Centre
Canola Breeding Centre of Innovation
NRC - Plant Biotechnology Institute
Genome Prairie
Canadian Light Source Synchrotron

potravinářství
- zdravé přísady, funkční potraviny, doplňky stravy
POS Bio-Sciences

energetika
- efektivnější těžba těžké ropy, výrobní procesy (diagnostika, vrty, měření, hydrologie a geofyzika), ekologizace těžby (biologické systémy, metagenomika, sanace odkališť a  řízení toku jiných odpadů), průzkum a snímání, zachycování a skladování uhlíku, technologie pro přeměnu biomasy na energii (granulování, pyrolýza, zplyňování, frakcionace)
Petroleum Technology Research Centre
Canadian Light Source Synchrotron
International Test Centre for CO2 Capture

ochrana životního prostředí
- vliv znečištění na vodní organismy a systémy
Aquatic Toxicology Research Facility


4. Ekonomický vývoj a hospodaření vlády

Základní makroekonomické ukazatele provincie jsou k nalezení na webových stránkách Kanadského statistického úřadu zde.​​


5. Hlavní průmyslové sektory

Těžební sektor  
Provincie Saskatchewan je:
- největší producent potaše na světě
- 2. největší producent uranu na světě
(po Kazachstánu)

Saskatchewan zajišťuje více než 85% kanadské produkce potaše a má téměř 50% prokazatelných světových zásob potaše. Největší potašový důl na světě se nachází u jihovýchodní hranice provincie a jmenuje se Mosaic Esterhazy. Největšími producenty potaše jsou firmy Potash Corp, Mosaic a Agrium. Provincie zajišťuje 100% kanadské a 18% světové produkce uranu ze dvou dolů v severní části provincie (McArthur River, Cigar Lake). Uranový důl McArthur River je největší na světě a jeho produkce dosahuje zhruba 14% světové produkce. Provincie má největší zásoby vysoce kvalitního uranu na světě. Největšími producenty uranu jsou firmy Cameco a Areva Resources Canada. V provincii se také těží uhlí, zlato a základní kovy.

Ropný a plynárenský sektor
Sektor zaměstnává 38 tis. lidí. Saskatchewan je 2. největší producent ropy v Kanadě (po Albertě). Na kanadské produkci ropy se podílí 14%. Prokazatelné zásoby ropy se odhadují na 1,2 mld. barelů. Tržby sektoru dosáhly 15,9 mld. CAD v roce 2014 a investice 6,1 mld. CAD. Těžká ropa (bitumen) získávaná z ropných písků se těží na jihozápadě provincie při hranici s Albertou v oblasti mezi městy Lloydminster-Kerrobert-Kindersley. Lehčí ropa se těží na jihovýchodě provincie (Bakken field) mezi městy Weyburn-Estevan. Lehčí ropa vykazuje rostoucí podíl na těžbě ropy.

Petrochemický průmysl
Druhý největší výrobní sektor podle tržeb. Největší ropná rafinerie v provincii se zpracovatelskou kapacitou 145 tis. barelů ropy denně se nachází v hlavním městě Regina a patří firmě Federated Co-operatives. Ve městě Lloydminster na západě provincie na hranici s Albertou se nachází upgrader na zpracování bitumenu na lehčí syntetickou ropu patřící firmě Husky Energy. Ve městě Moose Jaw je rafinerie na výrobu asfaltu patřící firmě Gibson Energy.

Potravinářství
Největší výrobní sektor podle tržeb. Podíl potravinářství na výrobním sektoru činí 23 %. Sektor zaměstnává více než 5 tis. lidí a zahrnuje zhruba 300 firem. Většinu producentů tvoří malé a střední firmy. Velké firmy se angažují především v balení masa a zpracování mléka a drůbeže. Hlavními produkty jsou pekárenské a masné výrobky, certifikované organické potraviny (30% kanadské produkce), potravinové doplňky. Mezi významné firmy patří Maple Leafs Food.

Výroba zemědělských strojů
Třetí největší výrobní sektor podle tržeb. V provincii se vyrábějí především kombajny, ale i jiné zemědělské stroje. Mezi významné firmy patří Honey Bee Manufacturing a Schulte Industries.

Dřevozpracující průmysl
Lesy pokrývají 52% území provincie, což představuje 34 mil. hektarů. Komerčně využitelná lesní plocha činí 12,7 mil. hektarů. Sektor tvoří přibližně 300 firem a 5 tis. zaměstnanců. Centrem průmyslu je severní část provincie. Mezi hlavní produkty patří hrubé řezivo, buničina, překližky, sruby, stavební dřevo. Zhruba 90% lesů v Saskatchewanu tvoří státní lesy (Crown forests). Mezi hlavní druhy stromů patří smrk, borovice, osika, topol a bříza.


6. Zahraniční obchod

Saskatchewan je 5. největším exportérem z kanadských provincií a teritorií. Na celkovém exportu Kanady se podílí 7 %.

Hlavní exportní položky:
- ropa (37% celkového exportu)
- potaš
- pšenice
- semena řepky olejky
- řepkový olej
- čočka, hrách
- přírodní uran

Největším exportním trhem jsou USA s podílem 65  na celkovém exportu. Následují Čína, Japonsko, Indie, Indonésie, Brazílie, Mexiko.

Na celkovém importu Kanady se Saskatchewan podílí 2,4%.

Hlavní importní položky:
- kombajny, mlátičky
- návěsové tahače
- karavany a přívěsy pro bydlení, kempování
- ropa
- mechanické lopaty a rypadla

Největším importním trhem jsou USA s podílem 86% na celkovém dovozu. Následují Čína, Mexiko, Německo, Japonsko, Velká Británie.


7. Zemědělství

Sektor vytváří 11,6% HDP a zaměstnává 43 tis. lidí. V provincii se chová hovězí dobytek (3 mil. ks), prasata (825 tis. ks), ovce (115 tis. ks), drůbež. Hlavními zemědělskými plodinami podle velikosti osevní plochy jsou pšenice (4,44 mil. ha) a řepka olejka (3,89 mil. ha). Následují čočka, ječmen, hrách a oves. Dále se pěstuje len, hořčice, žito, brambory, cizrna. V Saskatchewanu je téměř 1.100 farem s certifikovanou organickou produkcí (2,9% celkového počtu), což je nejvíce v Kanadě.

Saskatchewan je největší exportér na světě (čočka, hrách, len, řepka, semena horčice)

Saskatchewan je v kanadském měřítku:
- největší producent (pšenice, řepka, čočka, hrách, cizrna, len, semena hořčice)
- největší producent (ethanol, bionafta, bioplyn)
- 2. největší producent (hovězí dobytek)

Zemědělská půda má rozlohu 25 mil. hektarů. V provincii Saskatchewan je v provozu téměř 37 tis. zemědělských farem, průměrná velikost farmy dosahuje 675 hektarů. Největší zastoupení mají plodinové farmy (22 tis.) a hovězí farmy (7,3 tis.), v malém počtu se vyskytují mléčné a vepřové farmy.

Producenti mléka, vajec a drůbeže (kuřata, krůty) jsou součástí kanadského systému supply management. Jedná se o systém státem kontrolované produkce těchto komodit, jehož cílem je vytvoření rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou. Systém je založen na 3 pilířích: výrobní kvóty, stanovené výkupní ceny a kontrola dovozu (tj. minimální bezcelní množstevní kvóty a následná vysoká dovozní cla až 300 %). Kanadská vláda je v zahraničí silně kritizována za vysoce ochranářský systém pro producenty mléčných výrobků a drůbeže.

Rybolov nepatří k nejdůležitějším odvětvím, loví se především v jezerech a řekách v severní části provincie. Na jihu provincie získává rybolov na důležitosti hlavně díky využívání rybníků a přírodních jezer pro vlastní potřebu farmářů. Hlavními lovenými rybami jsou síh severní, štika a pstruh.


8. Energetika

Saskatchewan je v kanadské měřítku:

- 2. největší producent elektřiny z uhlí (po Albertě)

Podíl jednotlivých energetických zdrojů na výrobě elektřiny:

74,5% - uhlí
19,5% - vodní energie
  3,0% - zemní plyn
  3,0% - větrná energie

Celkový instalovaný výkon dosahuje 4,1 GW. V provincii jsou v provozu 3 uhelné elektrárny s celkovým výkonem 1.682 MW, 9 plynových elektráren s celkovým výkonem 1.337 MW, 7 hydroelektráren s celkovým výkonem 853 MW a 4 větrné elektrárny s instalovaným výkonem téměř 200 MW.  

Největším výrobcem elektřiny je vládní firma SaskPower s instalovaným výkonem 3.513 MW. SaskPower vlastní všechny uhelné a vodní elektrárny v provincii, 6 plynových a 2 větrné elektrárny. Největší elektrárnou je uhelná elektrárna Boundary Dam Power Stations s výkonem 824 MW, která se nachází na jihu provincie u města Estevan.  Boundary Dam je první čistou uhelnou elektrárnou na světě a byla otevřena v říjnu 2014. Elektrárna stála 1,2 mld. CAD a kanadská vláda přispěla částkou 190 mil. CAD. CCS (carbon capture and storage) technologie zachycuje 1 mil. tun emisí CO2 ročně, což je zhruba 90% emisí elekrárny. Emise CO2 putují do podzemního úložiště v blízkosti elektrárny. Část emisí je prodávána ropné firmě Cenovus Energy, která postavila produktovod v délce 66 km k přepravě kondenzovaného CO2 z Boundary do svého ropného pole Weyburn. Zde je stlačený plyn vstřikován do starých ropných vrtů s cílem vytěžit těžko dostupnou ropu.