česky  english 

rozšířené vyhledávání

Přístup k veřejným zakázkám

Vládní zakázky v Kanadě na federální úrovni představují zhruba 16 mld. CAD ročně a přibližně 350 - 400 tis. různých transakcí. Na provinční a teritoriální úrovni se vládní zakázky odhadují na 20 mld. CAD ročně. Vládní zakázky zahrnují nákup zboží, služeb a stavebnictví.

České firmy a společnosti mohou prostřednictvím kanadských veřejných zakázek nalézt obchodní příležitosti převážně v oblasti zemědělského a potravinářského průmyslu, zdravotnického a farmaceutického průmyslu, železniční dopravy, obranného a strojírenského průmyslu, důlního, těžebního a ropného průmyslu (energetického průmyslu). Konkrétně se jedná hlavně o zemědělské stroje, traktory a stroje na zpracování a výrobu potravin, lesnické stroje, železniční a tramvajové vozy, materiál pro stavbu železnic, stroje pro výrobu papíru a buničiny, obráběcí centra, obráběcí stroje na opracování dřeva, tvářecí stroje k opracování kovů, lékařské, chirurgické a zubolékařské nástroje, střelné zbraně a munice, pistole, radiolokátory, výbušná zařízení, civilní letecký průmysl, SW pro správu a uchování dat, digitální média, videohry, animace, Life Sciences (lékařský výzkum, genomika, bio-léčiva).

Veřejné zakázky kanadské vlády

Kanadské veřejné zakázky se dělí na zakázky vydané kanadskou (federální) vládou a na veřejné zakázky vydané provinční a teritoriální vládou.

Aby potencionální dodavatelé mohli žádat o veřejnou zakázku kanadské vlády, v první řadě je nutné se registrovat v Supplier Registration Information (SRI) systémuJedná se o databázi registrující obchodní firmy a společnosti, které mají zájem o prodej zboží a služeb federální vládě. Registrací v SRI firma získá tzv. Procurement Bussiness Number (PBN), které je nezbytné pro ucházení se o vládní zakázky.

Pro registraci v systému SRI je třeba doložit tyto informace:

- Business Number (BM) nebo Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax (GST/HST) number. Prvních 9 číslic GST/HST tvoří Business number (např. pokud je GST/HST 123456789RT0001, Business number je tedy 123456789

- Oficiální název vašeho podniku (v případě OSVČ, je při registraci použito jméno a příjmení)

Registrace do systému SRI zde.

Při registraci zadá uživatel své Business number (v případě OSVČ jméno a příjmení). Po tomto kroku bude zaslán e-mail obsahující Procurement Business Number (PBN) a vyzve k navrácení do systému SRI a dokončení registrace. Po návratu do systému SRI je potřeba kliknout na ikonu „Access my account“. Následně vložit své PBN, jméno a heslo. Poté bude uživatel vyzván k zadání informací o firmě (adresa, kontaktní údaje a informace o komoditách - zboží a služby, které firma může nabídnout)

Pro případné dotazy k registraci je možné se obrátit na Public Services and Procurement Canada (Public Services and Procurement Canada - Contacts) – Help for Small and Medium Enterprises : tel.: 1-800-811-1148, e-mail:  bpmeclient.osmeclient@tpsgc-pwgsc.gc.ca.

Seznam veřejných federálních zakázek

Veřejné zakázky kanadské vlády jsou uveřejňovány v Government Electronic Tendering Service (tzv. Tenders). Tato databáze umožňuje potencionálním dodavatelům vyhledávat veřejné zakázky online. Federální útvary a agentury musí využívat tuto databázi pro zadávání veřejných zakázek k inzerci svých požadavků. Některé veřejné zakázky však na serveru Tenders nepublikují. Takové nabídky lze nalézt v jiných elektronických databázích jako například Supplier Registration Information,  SELECT and ProService.

Klíčovou roli hraje a hlavním kupujícím v prostředí kanadských veřejných zakázek je Public Works and Government Services Canada (PWGSC), která pomáhá federálním útvarům a agenturám definovat jejich požadavky a získávat to, co potřebují, za tu nejlepší cenu. Proces zadávání zakázek začíná, v momentě, kdy federální oddělení nebo agentura předá žádost právě PWGSC, v závislosti na požadavcích může být pak žádost řešena úředníkem v ústředí nebo v regionální kanceláři.

Postup jakým úředníci vypisují veřejné zakázky je rozdělen do dvou skupin, a to pokud zakázka přesahuje 25 tis. CAD (včetně daní), v tom případě je publikována v databázi Tenders. V případě, že je zakázka menší a nepřesahuje 25 tis. CAD může úředník přímo od dodavatele vyžádat quotation, více na BuyandSell.gc.ca.

PWGSC využívá několik metod k získání nabídek o veřejné zakázky:

- Request of Quotation (RFQ) – tato metoda je využívána pro veřejné zakázky ve výši pod i nad 25 tis. CAD. Žádost může podat jeden či více dodavatelů. Nabídku získává ten dodavatel, který nabídne provedení zakázky za nejnižší cenu. Tyto nabídky nebývají zveřejňovány

- Telephone Buy (T-Buy) – jedná se o specifickou formu Request of Quotation , kdy jsou poptávky nabízeny jednomu či více dodavatelům. Tento proces se využívá jak pro nabídky převyšující částku 25 tis. CAD, tak pro veřejné zakázky nižší hodnoty. Žadatel může o nabídku zažádat buďto osobně nebo telefonicky. Vše je následně písemně potvrzeno vydáním příslušné smlouvy

- Invitation to Tender (ITT) – využití pouze pro veřejné zakázky přesahující částku 25 tis. CAD.  Do procesu výběru vhodného dodavatele jsou zařazeni dva nebo více potencionálních zájemců. Podle předem jasně stanovených kritérií probíhá hodnocení jednotlivých dodavatelů, na základě kterého se určí, který veřejnou zakázku získá. Jedním ze základních kritérií je stejně jako u RFQ, požadavek nejnižší ceny

- Reguest for Proposal (RFP) – metoda pro komplexní poptávky, kdy výběr dodavatele není prováděn pouze na základě nejnižší ceny. Je zvolen dodavatel, který na základě předem určených kritérii předloží nejefektivnější nabídku

- Reguest for Standing Offer (RFSO) – využívá se pro získání stálých zakázek pro dodávky zboží na základě pevných cen

- Reguest for Supply Arrangement (RFSA) -  používá se k získání nabídek z fondu předem kvalifikovaných dodavatelů pro konkrétní požadavky. Záměrem je vytvořit rámec umožňující rychlé zpracování individuálních žádostí, které vedou k právně závazným smlouvám

Více informací k metodám výběrového řízení zde.

Veřejné zakázky provinční a teritoriální vlády

Přehled veřejných zakázek jednotlivých provincií naleznete na níže uvedených odkazech. Způsob podání žádosti o veřejnou zakázku si jednotlivé provincie upravují samostatně. Seznamy veřejných zakázek a informace o podání žádosti o veřejné zakázky naleznete na níže uvedených odkazech jednotlivých provincií:

Alberta: https://vendor.purchasingconnection.ca/

British Columbia: http://www.bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome?language=En

Saskatchewan: https://sasktenders.ca/content/public/Search.aspx

Manitoba: https://www.gov.mb.ca/tenders/index.html

Ontario: https://ontariotenders.bravosolution.com/esop/nac-host/public/web/login.html

Quebec: https://www.seao.ca/

Newfoundland and Labrador: http://www.gpa.gov.nl.ca/tenders/index.html

New Brunswick: http://www2.gnb.ca/

Nova Scotia: http://www.bcbid.gov.bc.ca/open.dll/welcome?language=En

Nanavut:  http://www.nunavuttenders.ca/

Northwest Territories: http://www.contractregistry.nt.ca/

Yukon: http://www.hpw.gov.yk.ca/csb/procurement.html.

Více informací o veřejných zakázkách vydaných provinční a teritoriální vládou lze nalézt na webových stránkách Canada Business Network zde.

Další užitečné informace a odkazy

Více informací o spolupráci s kanadskými partnery a exportních příležitostech lze nalézt na níže uvedených odkazech:

Global Affairs Canada - http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=eng

Canada Border Services Agency - http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html

Canadian Standards Association (testování, inspekce a certifikační služby) - http://www.csagroup.org/

Standards Council of Canada - https://www.scc.ca/

Canadian Chamber of Commerce - http://www.chamber.ca/

Canadian Importers Database - https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-dic.nsf/eng/home

Canadian Association of Importers and Exporters - http://www.iecanada.com/

Canada Business Network - https://canadabusiness.ca/

Canada Business Ontario - http://www.cbo-eco.ca/en/.

Nutné certifikáty a povolení pro dovoz zboží a služeb jsou vydávány jednotlivými ministerstvy. Podle odvětví je možné tyto informace nalézt na webových stránkách příslušných institucí a ministerstev. Vývozní a dovozní licence uděluje Trade Controls & Technical Barriers Bureau, které je součástí Ministerstva zahraničních věcí, obchodu a rozvoje (Department of Foreign Affairs, Trade and Development - DFATD). Součástí zákona je Import Control List (ICL) -  seznam zboží podléhající dovozní kontrole. Informace ohledně povolení při dovozu textilu a oděvů, oceli, obilí, potravin a mléčných výrobků, sýrů, vajec, drůbeže, zdravotnických výrobků, zbraní a střeliva, nebezpečného odpadu a alkoholu jsou  uvedeny na webové stránce Export & Import Permits Act (Import Control List).