česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální dohody s Kanadou

 

V oblasti ekonomické spolupráce jsou v platnosti následující smluvní dokumenty (datum vstupu v platnost):

  • Dohoda mezi ČR a Kanadou o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie (22. 2. 1995)

  • Smlouva mezi ČR a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (28. 5. 2002)

  • Dohoda mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic (22. 1. 2012)

     

     

    Oblast výměny mládeže upravuje smlouva:

  • Dohoda mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže (23. 11. 2006).