česky  english 

rozšířené vyhledávání

Dějiny vztahů mezi ČR a Kanadou

Rozsáhlost agendy obchodní, krajanské a pozůstalostní vedla k diskusím o zřízení československého zastupitelského úřadu s diplomatickou mocí v Kanadě již na počátku roku 1920. Dne 20.10.1920 zahájil svou činnost v Montrealu československý konzulát, který byl 4.1.1923 povýšen na generální konzulát. Diplomatickou agendu pro kanadské teritorium vyřizovalo vyslanectví ČSR v Londýně.

Po 15.3.1939 Kanada nepřestávala uznávat právní existenci ČSR, jakož i činnost československého konzulátu v Montrealu. Dne 12.10.1940 Kanada uznala československou exilovou vládu v Londýně a jejího představitele působícího v Kanadě Františka Pavláska. Dne 20. a 24.3.1942 schválila československá londýnská vláda zřízení československého vyslanectví v Ottawě, jakož i pověření jeho vedenímF. Pavláska v hodnosti chargé ďaffaires e.p. Později však totorozhodnutí bylo pozměněno a Fr. Pavlásek měl být akreditován jako vyslanec, jelikož kanadská vláda považovala zastupování chargé ď affaires za nedostatečné řešení. V odpověď na československou nótu ze 2.4.1942 sdělil britský Foreign office 17.6.1942, že britský král udělil žádané agrément pro Fr. Pavláska jako čs. vyslance v Kanadě, z čehož vyplývá navázání československo-kanadských diplomatických styků, československý zastupitelský úřad v Ottawě oficiálně zahájil svou činnost 14.8.1942 odevzdáním pověřovacích listin prvního československého vyslance.

Dnem 30.7.1962 vláda ČSSR a vláda Kanady povýšily svá diplomatická zastoupení na úroveň velvyslanectví. Tato zpráva byla zveřejněna 21. a 22.8.1962.

Konzulární a diplomatičtí zástupci Československa a ČR

Montreal    
Bohuslav RYZNAR konzul 11.11.1920
František KVĚTOŇ konzul 4.4.1925
  generální konzul 25.31929
Karel MOSER generální konzul 7.12.1929
František PAVLÁSEK generální konzul 28.5.1934
Ottawa    
František PAVLÁSEK CDA 24.3.1942
  vyslanec 14.8.1942
Karel Sakh CDA 1.7.1946
František NĚMEC vyslanec 11.3.1947
Stanislav Klíma CDA 11.3.1948
Zdeněk Roškot CDA 10.2.1950
Bedřich HRUŠKA vyslanec 5.1.1955
Jaroslav TAUER vyslanec 8.4.1960
Jaroslav TAUER velvyslanec 16.10.1962
Miroslav ŽEMLA velvyslanec 24.9.1964
Ivan ROHAL - ILKIV velvyslanec 9.10.1968
Břetislav MATONOHA velvyslanec 19.1.1970
Jaromír JOHANES velvyslanec 26.11.1974
Štefan MURÍN velvyslanec 19.10.1976
Vincent BUŽEK velvyslanec 2.9.1982
Ján JANOVIC velvyslanec 4.1.1987
Rudolf SCHUSTER velvyslanec 28.8.1990
Stanislav Chýlek CDA 3.5.1992
  velvyslanec 28.6.1993
Vladimír KOTZY velvyslanec 19.3.1998
Pavel VOŠALÍK velvyslanec 2.9.2004
Karel ŽEBRAKOVSKÝ velvyslanec 21.10.2008
Robert Tripes CDA a. i. 2013-2014
Pavel Hrnčíř velvyslanec 18. 2. 2015