česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Paříž
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nominace „Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“ předložena k zápisu na seznam UNESCO

Dne 24. ledna 2020 se uskutečnila v sídle UNESCO slavnostní podpisová ceremonie nominačního projektu „Původní bukové lesy Karpat a dalších oblastí Evropy“. Jedná se o již třetí rozšíření lokality nominace, která je předložena k zápisu na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.
 

Nominaci podepsali zplnomocnění zástupci osmi předkládajících států - Bosna a Hercegovina, Česká republika, Černá Hora, Francie, Polsko, Severní Makedonie, Srbsko a Švýcarsko. K nominaci se připojilo také Slovensko a Itálie z důvodu úprav dosavadního zápisu.

Území, které Česká republika v této společné nominaci předkládá, je přírodní rezervace Jizerské Bučiny, které se vyznačují zachovalým lesním porostem bez velkých změn způsobených člověkem a velkou rozmanitostí v oblasti flory a fauny.

Koordinátorem a garantem celého nominačního projektu  bylo Švýcarsko a za Českou republiku podepsala nominační projekt zástupkyně Stálého delegáta ČR při UNESCO, paní Leona Kleinová.

V historii UNESCO se jedná o unikátní případ nadnárodního sériového zápisu, na kterém se dnes účastní 20 zemí. Projekt, jehož zakládajícími členy byly Slovensko a Ukrajina, patří dnes mezi největší přírodní chráněná území v Evropě.

V případě schválení nových nominací, bude lokalita sestávat z území, která se nacházejí v následujících zemích: Albánie, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá hora, Česká republika, Francie, Chorvatsko, Itálie, Německo, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švýcarsko a Ukrajina.

Žádost o zápis na Seznam světového dědictví bude posouzena během procedurálních kroků, které budou předcházet zasedání Výboru světového dědictví v červenci roku 2021.  Pro Českou republiku by se Jizerskohorské bučiny staly první českou přírodní památkou na Seznamu světového dědictví.

zástupci nominačních stran v UNESCO v Paříži

zástupci nominačních stran v UNESCO v Paříži