česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: UNESCOCZ
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zápis dvou nových kulturních památek na Seznam světového dědictví UNESCO

Během 43. zasedání Výboru pro světové dědictví UNESCO bylo rozhodnuto dne 6. července 2019 o zápisu nových kulturních památek na Seznam světového dědictví UNESCO. Česká republika získala zápis hned dvou kulturních památek, nadnárodní nominace „Krušnohorská hornická krajina“ předložená společně s Německem a „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“.

Krušnohorská hornická krajina

Společná česko-německá nominace hornického regionu Erzebirge/Krušnohoří se skládá z 22 oblastí, z nichž pět se nachází v Krušnohoří – Hornická krajina Jáchymov, Hornická krajina Abertamy – Boží Dar – Horní Blatná, Rudá věž smrti, Hornická krajina Krupka a Hornická krajina Mědník. Úspěšný zápis této nominace je výsledkem mnohaleté spolupráce mezi českou a německou stranou, počaté už v roce 1998.

Zápis Krušnohorské hornické krajiny oceňuje podstatný vliv těžby a zpracování rud v Krušnohorském pohoří na celkový světový rozvoj hornictví a souvisejících technologií. Mezi důležité inovace vyvinuté v této oblasti patří například první geologické mapy, techniky zpracovávání rud a čerpání důlních vod a také první hutnické příručky a učebnice. Tato krajina je značně charakterizována hornickou kulturou od 12. do 20. století a její zápis do Seznamu světového dědictví zahrnuje i hornická městečka a dochované památky nacházející se v této oblasti.

Štola Starý Martin

Štola Starý Martin

Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem

Nominace národního hřebčínu Kladruby nad Labem byla po přidání několika doporučení a podmínek od odborné organizace ICOMOS rovněž schválena pro zápis na Seznam světového dědictví. Podmínky byly českou stranou přijaty a budou bez prodlení splněny do prosince příštího roku. Výbor dále ocenil výjimečnost této nominace vzhledem k jejímu důrazu na hodnotu krajiny v souvislosti s chovem starokladrubských koní.

Chov ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem je výjimečný svým využitím okolní krajiny, která byla po staletí upravována za účelem nejefektivnějšího šlechtění vzácného plemene barokních galakarosiérů – starokladrubského koně. Krajina je tak poznamenána specifickou strukturou pastvin, stájí, stromořadí a vodních systémů pro zajištění nejúčinnějšího chovu vzácných koní. Hřebčín v Kladrubech je také nejstarším hřebčínem na světě a jeden z mála, kde jsou jako součást národního kulturního dědictví chováni kočároví koně.

Hřebčín v Kladrubech

Hřebčín v Kladrubech

Hornická krajina Krušnohoří a Hřebčín v Kladrubech nad Labem se tak stávají třináctou a čtrnáctou českou památkou s titulem světového dědictví.