česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní sdružení frankofonních starostů

AIMF je sdružením starostů měst ve kterých se francouzština používá buď jako oficiální jazyk či jako jazyk běžně užívaný v každodenním styku. Toto sdružení dnes čítá více jak 200 měst nacházejících se ve 48 zemích světa. Kromě vytváření sítě kontaktů a sdílení zkušeností mezi starosty si AIMF klade za cíl rozšiřování principu solidarity, posilování demokracie (přímé i nepřímé) na lokální úrovni, podporování žen na rozhodovacích pozicích a plánování místního rozvoje.

Sdružení AIMF se též aktivně zapojuje do snah o uskuteční  Rozvojových cílů tisíciletí  definovaných Organizací spojených národů. 

Od října roku 1995 se AIMF stala přímým operátorem Mezinárodní organizace Frankofonie pro decentralizovanou spolupráci se 4 hlavními posláními:

  • podpora francouzského jazyka, jazykové a kulturní rozmanitosti, 
  • podpora míru, demokracie a lidských práv, 
  • podpora a posilování přístupu k výuce, vědě a vysokoškolskému vzdělání, 
  • zajištění spolupráce pro trvale udržitelný rozvoj a solidaritu.

Jak se stát členem ? 

Starostové frankofonních měst a vedoucí představitelé spolků frankofonních měst mohou v případě zájmu o členství v AIMF adresovat jejímu předsedovi členskou žádost. Tato žádost bude postoupena rozhodovacím orgánům sdružení a po vyjádření starosty hlavního města žadatelské země rozhodne o členství Generální shromáždění AIMF. 

Žádost musí obsahovat též zápis z jednání městské rady, v případě městských spolků pak zápis z rozhodnutí předsednictva, které potvrzuje souhlas se členstvím v AIMF.

Členské země AIMF: 

Andora

Arménie

Belgie

Benin

Brazílie

Bulharsko

Burkina Faso

Burundi

Bývalá Jugoslávská Republika Makedonie 

Čad

Demokratická republika Kongo 

Džibuti

Egypt

Francie

Gabon

Gruzie

Guinea

Haiti

Itálie

Kambodža 

Kamerun

Kanada

Kapverdy

Komorský svaz

Kongo

Laos

Libanon

Lucembursko

Madagaskar

Mali

Maroko

Mauritius

Mauretánie

Moldávie

Monako

Niger

Pobřeží slonoviny 

Rumunsko

Rwanda

Senegal

Seychely 

Spojené státy americké 

Středoafrická republika 

Švýcarsko

Togo

Tunisko

Vietnam

 

Pro více informací navštivte stránku AIMF: http://www.aimf.asso.fr/