česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Historie vzájemných vztahů

I když vztahy mezi Monakem a Českou republikou mají bohatou historii, k navázaní těch diplomatických došlo relativně nedávno.

Dne 24. října 2002 podepsala Francie s Monakem Smlouvu o přátelství a spolupráci mezi Francií a Monackým knížectvím. Podpisem smlouvy dochází k velmi významnému posílení monacké svrchovanosti. Monacké knížectví se již nenachází v podřízené roli vůči Francii a záležitosti politické, ekonomické, bezpečnostní, obranné či mezinárodní jsou založeny na principu bilaterální koordinace.

Tato smlouva umožnila, aby na podzim 2005 Monako podepsalo Vídeňskou úmluvu o diplomatických stycích z r. 1961 a Vídeňskou úmluvu o konzulárních stycích z r. 1963. Monacké knížectví tak dostalo možnost navázat standardní diplomatické vztahy s ostatními zeměmi bez závislosti na Francii. To znamená, že státy, které v budoucnu projeví zájem otevřít v Monaku své zastupitelské úřady či akreditovat velvyslance, tak budou moci učinit .

V souladu s usnesením vlády č.1016 ze dne 5. září 2007, o souhlasu navázání diplomatických styků mezi ČR a Knížectvím Monako,  předalo velvyslanectví ČR v Paříži nótu s dopisem ministra zahraničních věcí Karla Schwarzenberga. Dne 24. června 2008 obdrželo velvyslanectví ČR v Paříži nótu od velvyslanectví Monackého knížectví ve Francii, ve kterém je potvrzen agrément pro velvyslance Pavla Fischera.

Ke slavnostnímu podpisu Společného prohlášení o navázání diplomatických styků mezi ČR a Monakem došlo v Paříži dne 4. července 2008. Velvyslanec České republiky ve Francii, Pavel Fischer, předal pověřovací listiny do rukou monackého knížete Alberta II. v Monackém knížectví dne 16. září 2008.

Nejvýznamnější bilaterální událostí byla první návštěva ministra zahraničních věcí Monackého knížectví, Francka Biancheriho, v Praze ve dnech 15. – 16. dubna 2009.