česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Francie zavedla souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu

Dne 15. ledna 2017 začalo ve Francii platit opatření, dle něhož dítě do 18 let, které opouští území Francie bez doprovodu zákonného zástupce, musí mít jeho písemný souhlas (Autorisation de sortie de territoire - AST).


Uvedené opatření se vztahuje na všechny děti, které mají ve Francii obvyklé bydliště, a to bez ohledu na to, zda mají francouzské či cizí státní občanství. Souhlas je zapotřebí i v případě, že dítě bude doprovázet jiný dospělý příbuzný, například prarodič.

Platí ovšem, že i když dítě není formálně registrováno k pobytu ve Francii, může zde mít své obvyklé bydliště (résidence habituelle). I takové dítě tedy souhlas zákonného zástupce při opuštění Francie bez jeho doprovodu mít musí. Pro výklad pojmu obvyklé bydliště neexistují zcela přesná pravidla. V případě pochybností proto doporučujeme, aby dítě souhlas zákonného zástupce mělo.

Podrobné informace se nacházejí na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr. Zde je ke stažení i standardizovaný tiskopis souhlasu. Podpis rodiče nemusí být ověřen, ale k souhlasu musí být přiložena kopie jeho dokladu totožnosti. Dokladem totožnosti se rozumí občanský průkaz, cestovní pas či francouzská pobytová karta.

Pokud má dítě jiné příjmení než rodič, který souhlas podepsal, je třeba, aby mělo u sebe i doklad prokazující jejich příbuzenský vztah. Tímto dokladem může být např. rodný list, či rodinná knížka (livret de famille). To platí i pro případ, že dítě s tímto rodičem cestuje.

Dále upozorňujeme občany České republiky, kteří mají děti s francouzským občanstvím, že tyto děti se musejí při překračování francouzských hranic prokazovat francouzským cestovním dokladem. Souhlas k vycestování však může podepsat i ten rodič, který má občanství ČR.