česky  français 

rozšířené vyhledávání

COVID 19 - Francie od 5.ledna 2023 zavedla povinné testování pro osoby z Číny

Od 5. ledna 2023 cestující z Číny se musí prokázat antigenním nebo PCR negativním testem na COVID19 ne starším 48h a podrobit se testům PCR po příjezdu na území Francie. Týká se to přímých i nepřímých letů. Francie rovněž upozorňuje cestující do… více ►

Setkání konzulů členských států EU v Paříži

V prostorách Českého centra v Paříži se dne 20.října 2022 uskutečnilo v rámci CZ PRES setkání konzulů členských států EU akreditovaných ve Francii. více ►

Změny na francouzských hranicích při vstupu do Velké Británie od 1.1.2021

Paříž je zónou s omezeným provozem motorových vozidel

thumb

Vozidla, která nemají francouzskou emisní známku, nesmějí být ve vnitřní Paříži v provozu, a to od pondělí do pátku v době od 8 do 20 hodin. Toto opatření platí od 15. 1. 2017. více ►

Francie zavedla souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu

Dne 15. ledna 2017 začalo ve Francii platit opatření, dle něhož dítě do 18 let, které opouští území Francie bez doprovodu zákonného zástupce, musí mít jeho písemný souhlas (Autorisation de sortie de territoire - AST). více ►

LOI MACRON: Nová pravidla pro profesionální řidiče cizích firem

Dne 10. července 2015 byl ve Francii přijat zákon č. 990/2015 o podpoře růstu, ekonomických aktivit a rovných příležitostí. Zákon byl publikován dne 6. srpna 2015 a je znám pod názvem "Loi Macron". více ►