česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

LOI MACRON: Nová pravidla pro profesionální řidiče cizích firem


Dne 10. července 2015 byl ve Francii přijat zákon č. 990/2015 o podpoře růstu, ekonomických aktivit a rovných příležitostí. Zákon byl publikován dne 6. srpna 2015 a je znám pod názvem "Loi Macron".

 

Zákon zasahuje do řady nejrůznějších oblastí a dotýká se i činnosti zahraničních dopravců. K provedení zákona v oblasti dopravy bylo přijato nařízení vlády č. 418/2016 ze dne 7. dubna 2016.

Podle nové úpravy má mít od 1. července 2016 profesionální řidič zahraničního dopravce, který do Francie přiváží zboží nebo osoby, obdobné pracovní a sociální podmínky jako řidič francouzský. Týká se to minimální mzdy, pracovní doby, předepsané doby odpočinku, práce přesčas a ochrany zdraví při práci.

Dostupné informace jsou uvedeny na webových stránkách francouzského Ministerstva životního prostředí, energetiky a moří.

Na zmíněné webové stránce jsou v několika jazykových mutacích k dispozici následující články:

  • Odpovědi na často kladné otázky
  • Minimální mzda v silniční dopravě
  • Předepsané doby odpočinku pro řidiče v přepravě zboží
  • Předepsané doby odpočinku pro řidiče v přepravě osob

 

Každý zahraniční dopravce je povinen řidiči vystavit Potvrzení o vyslání na pracovní cestu (Attestation de detachement), které je platné maximálně 6 měsíců. Existují tři druhy potvrzení, a to dle druhu dopravy.

Od 1. ledna 2017 je nutno příslušný formulář potvrzení vyplňovat prostřednictvím elektronické on-line služby SIPSI, která je přístupná z webové stránky francouzského Ministerstva práce. Zde je k dispozici i manuál ve francouzské a anglické verzi pro zahraniční firmy, které vysílají své zaměstnance do Francie. Vyplněné formuláře již tedy není možné zasílat poštou, e-mailem či faxem.

Firmy sídlící v zahraniční jsou kromě vyplnění příslušného potvrzení dále povinny určit písemně svého zástupce ve Francii, u něhož bude uložena dokumentace a který bude v případě potřeby zajišťovat komunikaci s inspektorátem práce, policejními orgány či celní službou.

 

Na webové stránce našeho velvyslanectví naleznete:

Seznam česky a francouzsky hovořících advokátů

Seznam překladatelů registrovaných u francouzských soudů


 

Francouzské názvy předpisů:

Zákon:
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques


Nařízení vlády:
Décret no 2016-418 du 7 avril 2016 adaptant le titre VI du livre II de la première partie du code du travail aux entreprises de transport détachant des salariés roulants ou navigants sur le territoire national et modifiant le code des transports.