česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby prezidenta České republiky 2023 - druhé kolo 27. a 28. ledna 2023

Velvyslanectví v Paříži děkuje voličům za hojnou účast v prvním kole volby Prezidenta republiky ve dnech 13. a 14. ledna 2023.
Druhé kolo se uskuteční
v pátek 27. ledna 2023 od 14.00-22.00h a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00-14.00h.

Mohou volit voliči zapsaní ve zvláštním volebním seznamu ZÚ Paříž nebo na správně vyplněný voličský průkaz (druhé kolo).

MOŽNOST HLASOVÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ ČR V PAŘÍŽI
 

Státní občané České republiky dlouhodobě pobývající na území Francie zapsaní ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Paříži nebo ti občané ČR, kteří se ve dnech voleb nenachází na území ČR a jsou vybaveni voličským průkazem, mohou při volbě prezidenta republiky hlasovat ve volební místnosti Velvyslanectví ČR v Paříži    15, Avenue Charles Floquet, 75007 Paris.

 

Aktuálně: Do druhého kola postupují kandidáti Petr Pavel a Andrej Babiš.

V přiložené tabulce zveřejňujeme výsledky losování čísel, kterými budou označeny hlasovací lístky pro volbu prezidenta republiky, která se uskuteční ve dnech 13. a 14. ledna 2023 s případným druhým kolem ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (podle abecedního pořadí):

 

Andrej BABIŠ

7

Jaroslav BAŠTA

2

Karel DIVIŠ

8

Pavel FISCHER

1

Marek HILŠER

9

Danuše NERUDOVÁ

6

Petr PAVEL

4

Josef STŘEDULA

3

Tomáš ZIMA

5

Dne 9. ledna 2023 přijalo Ministerstvo vnitra osobní prohlášení kandidáta pana Josefa Středuly o vzdání se kandidatury ve volbě prezidenta republiky. Jeho hlasovací lístek zůstává součástí sady hlasovacích lístků pro první kolo volby prezidenta republiky, ale případné hlasy odevzdané pro Josefa Středulu nebude možno započítávat.

Úřední záznam o vzdání se kandidatury pana Josefa Sředuly (PDF, 430 KB)

Vzdání se kandidatury - informace pro voliče (PDF, 85 KB)

Zápis do zvláštního seznamu voličů byl možný na základě písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelského úřadu nejpozději do 4. 12. 2022.

 

V případě, že jste veden/a ve zvláštním seznamu voličů a hodláte volit jinde, je potřeba zažádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů do 25. ledna do 16h, nebo můžete na zastupitelském úřadu požádat o voličský průkaz.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží správně vyplněný voličský průkaz (zaškrtnuto první NEBO druhé kolo) a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky a to předložením platného cestovního diplomatického nebo služebního pasu České republiky anebo cestovního průkazu, nebo platného občanského průkazu. 

O vydání voličského průkazu lze požádat písemným podáním doručeným nejpozději do 20.01.2023 poštou s úředně ověřeným podpisem nebo datovou schránkou, nebo osobně nejpozději do 25.01.2023.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

České zákony prozatím neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.

Více informací najdete na v rubrice Volby.