česky  français 

rozšířené vyhledávání

Cestování dětí bez rodičů


Platí zásada, že každý  občan České republiky, včetně nezletilých dětí, musí mít při cestách do jiných zemí Evropské unie svůj vlastní cestovní doklad, tedy cestovní pas nebo občanský průkaz.

 

Česká republika a Francie jsou navíc členskými státy schengenského prostoru.

Informace o cestování občanů České republiky v rámci schengenského prostoru naleznete na portálu Vaše Evropa v článku Cestovní doklady pro občany EU.

Informace o cestování dětí naleznete v kapitole Dokumenty pro nezletilé - Zvolit zemi. Je nutno prověřit všechny země, kterými bude dítě projíždět.

  

Následující pravidlo platí pro děti, které cestují do Francie, mají české občanství a mají  v ČR i obvyklé bydliště

Pokud dítě v takovém případě není při cestě do Francie doprovázeno rodičem (zákonným zástupcem), zvláštní písemný souhlas rodičů z formálního hlediska nepotřebuje. Lze mít za to, že rodič tento souhlas vyjádřil tím, že doprovázející osobě cestovní doklad dítěte svěřil. Určitě však nebude na škodu, když souhlas s cestou dítěte do zahraničí alespoň jeden z rodičů napíše. Vzor takového souhlasu naleznete na webové stránce Ministerstva zahraničních věcí. Přizpůsobit lze i vzor, který je ke stažení na webových stránkách britské vlády či pasové služby USA.

Rozhodně však doporučujeme vybavit dítě kartičkou se jménem, adresou a telefonním číslem rodičů a doprovázející osoby a případně i osob, u kterých bude v zahraničí bydlet.

Problematikou cestování dětí bez doprovodu obou rodičů se též zabývá příslušný článek na webové stránce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí.

  

Děti dlouhodobě žijící ve Francii
 

Dítě, které má ve Francii obvyklé bydliště a cestuje z Francie do zahraničí bez doprovodu rodiče (zákonného zástupce), musí mít jeho písemný souhlas na zvláštním tiskopisu, který se nazývá Autorisation de sortie de territoire - AST.