česky  français 

rozšířené vyhledávání

Cestovní průkaz

Cestovní průkaz se vydává při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců.


Občanovi, který nemá jiný cestovní doklad, lze v odůvodněných případech, například při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí, vydat cestovní průkaz k jednotlivé cestě s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Maximální délka platnosti cestovního průkazu je 6 měsíců.

Ztrátu či odcizení cestovního dokladu je nutno neprodleně osobně oznámit:

  • místní policii, četnictvu (gendarmerie) či městské policii a dále též
  • konzulárnímu oddělení našeho velvyslanectví nebo některému honorárnímu konzulátu ČR ve Francii či Monaku.

 

Francouzská policie či četnictvo vydává při ztrátě či odcizení pasu / občanského průkazu protokol, který se nazývá:
RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION DE PERTE OU DE VOL DE PASSEPORT / CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ

V některých případech vydávají orgány místo uvedeného protokolu jednodušší zápis s názvem:
"LA COPIE DA LA MAIN COURANTE".

Žádost o vydání cestovního průkazu lze podat na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví nebo na některém honorárním konzulátu ČR ve Francii nebo v Monaku.

Žádost se podává osobně a je potřebné se předem telefonicky objednat. Při objednávání nám současně oznamte následující údaje o žadateli potřebné k ověření jeho totožnosti:

  • jméno,
  • příjmení,
  • rodné příjmení,
  • datum a místo narození,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu v ČR.

Cestovní průkaz se vydává po ověření státního občanství ČR a totožnosti žadatele.

K žádosti o vydání cestovního průkazu se přikládají 2 pasové fotografie. Fotokabinky (PHOTOMATON) se nacházejí zpravidla na nádražích, větších stanicích metra a v nákupních centrech.

Poplatek se hradí při převzetí dokladu v hotovosti v měně EUR. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatku naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".


K podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle +33 (0) 1 44 32 02 16.

V naléhavých případech mimo pracovní dobu využijte nouzovou linku 06 07 76 43 94
(při volání z ČR 0033 / 607 764 394).

Kde a kdy nás najdete

 

Při ztrátě dokladů doporučujeme seznámit se též s článkem Pomoc občanům v nouzi. 

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa