česky  français 

rozšířené vyhledávání

Žádost o předběžné prověření osobních údajů

Prevalidaci osobních údajů lze provést bez osobní přítomnosti žadatele o biometrický pas, existují-li pochybnosti o správnosti údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel.


Vyskytují se případy, kdy údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel (ISEO) nejsou aktuální a úplné. Jedná se zpravidla o osoby, které si osobní doklady ČR delší dobu nevyřizovaly.

Za této situace nelze přijmout žádost o vydání biometrického pasu, a proto existuje možnost předběžného ověření údajů žadatele v ISEO ještě před jeho osobní návštěvou na konzulárním oddělení.

Písemnou a podepsanou žádost o prevalidaci dat nám zašlete poštou nebo faxem (nikoliv e-mailem). V žádosti je nutno uvést rodné číslo.

Podpis nemusí být úředně ověřen. K žádosti je vhodné přiložit kopií stránky s osobními údaji z cestovního pasu nebo jiného úředního dokladu.

Vyřízení se provádí bezplatně.

Formulář ke stažení: žádost o ověření osobních údajů ČJ

Formulář ke stažení: žádost o ověření osobních údajů FR-ČJ

Naše adresa:

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris 6


Fax: 01 44 32 02 12