česky  français 

rozšířené vyhledávání

Žádost o duplikát matričního dokladu vydaného v ČR

Matričním dokladem se rozumí rodný list, oddací list či úmrtní list.


K osobnímu podání žádosti na konzulárním oddělení Velvyslanectví ČR v Paříži je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách.


Základní informace o vydávání duplikátů matričních dokladů lze nalézt na Portálu veřejné správy ČR v sekci Matriky.

Duplikát matričního dokladu vydává příslušná matrika v České republice.

Žádost je možno podat:

V České republice může o vydání matričního dokladu požádat osobně i blízký příbuzný.

K žádosti je nutno předložit:

  • řádně vyplněný formulář "Dotazník k zaslání matričního dokladu (DOC, 48 KB)" (je-li žádost zasílána poštou, musí být podpis na formuláři úředně ověřen na místní radnici nebo u notáře),
  • doklad totožnosti,
  • není-li žadatel totožný s osobou, které se zápis týká, je třeba předložit veřejnou listinu prokazující právní nárok na vydání dokladu: 1. osoby blízké -  manžel, rodič, dítě, prarodič, vnuk, sourozenec předloží své matriční doklady prokazující příbuzenský vztah; 2. zplnomocněný zástupce předkládá úředně ověřenou plnou moc.

Všechny doklady se předkládají v originálech či úředně ověřených kopiích.

Správní konzulární poplatek se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatků naleznete v Sazebníku konzulárních správních poplatků. Příslušná položka sazebníku se nazývá "Vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu".

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti.

Uvítáme, pokud nám při podání žádosti dáte i prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50g s Vaší přesnou adresou. Obálku zakoupíte na francouzské poště. Vydaný matriční doklad Vám zašleme v této obálce.

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete


 

Podání žádosti v písemném styku

Uvítáme, pokud do dopisu s Vaší žádostí dále vložíte prázdnou předplacenou obálku  PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit na francouzské poště. Vydaný matriční doklad Vám zašleme v této obálce.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Děkujeme za pochopení.

 


 

Vyřízení žádosti o vydání matričního dokladu trvá obvykle 6 až 8 týdnů.

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa

 

přílohy

Dotazník k zaslání matričního dokladu 47 KB DOC (Word dokument) 30.6.2015