česky  français 

rozšířené vyhledávání

Zápis úmrtí v cizině – žádost o český úmrtní list

Pokud občan ČR zemřel v cizině, je k vyřízení rodinných i majetkoprávních záležitostí v ČR zapotřebí provést příslušný zápis do zvláštní matriky v Brně a obstarat český úmrtní list.

 

K osobnímu podání žádosti na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví je potřebné se předem objednat.

 Místo podání žádosti


Ve Francii je žádost možno podat osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů,

V ČR lze žádost podat i u obecního úřadu dle místa trvalého pobytu žadatele. V tomto případě doporučujeme podání žádosti předem s příslušným obecním úřadem projednat.Náležitosti žádosti o vydání

K řádně vyplněnému formuláři zápisu o úmrtí (zapis umrti.doc) je třeba předložit následující doklady:

  • cizozemský úmrtní list v úplném znění ("acte de décès - copie intégrale"),
  • doklad o státním občanství ČR zesnulého (pas, občanský průkaz, osvědčení o občanství),
  • rodný list zesnulého,
  • oddací list, pokud byl zesnulý ženatý,
  • event. průkaz zdravotní pojišťovny a doklad o pohřbu nebo zpopelnění.

 

Upozornění

Všechny doklady se předkládají v originálu či ověřené kopii.

Cizozemské doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Úřední překlady do českého jazyka provádí:


Formuláře se podepisují při podání žádosti před pracovníkem konzulátu.

Správní poplatky se hradí v hotovosti v EUR. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Cizozemský úmrtní list potřebný k provedení zápisu matriční události je součástí dokumentace zvláštní matriky v Brně a žadatelům se nevrací.

Vyřízení žádosti o vydání českého úmrtního listu trvá obvykle 2 až 3 měsíce.

K osobnímu podání žádosti na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

Kde a kdy nás najdete


 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa

 

přílohy

Zápis o úmrtí 27 KB DOC (Word dokument) 22.10.2008