česky  français 

rozšířené vyhledávání

Silniční doprava


Informace o aktuální dopravní situaci a její předpovědi lze nalézt na oficiálním francouzském webovém portálu pro řidiče Bison Futé.
 

Doporučení řidičům dálkové přepravy při cestách do Francie

Vzhledem k četným případům krádeží v kamionech českých přepravců doporučuje Velvyslanectví ČR v Paříži řídit se následujícími pravidly: více ►

Zákaz přespávání v dodávkách

Nový dekret číslo 2020-1104 článek 3313-4 více ►

Ve Francii je od 1. července 2018 maximální rychlost na silnicích mimo obec snížena na 80 km/h

thumb

Dne 15. června 2018 přijala francouzská vláda nařízení č. 2018-487, kterým se s účinností od 1. července 2018 mění článek R. 413-2 zákona o silničním provozu (Code de la route). více ►

Dopravní předpisy – některá specifika

atencao_1

Dálnice ve Francii

thumb

Francouzské dálnice jsou placené. Občasní cestovatelé hradí poplatky jednorázově v mýtných branách před vjezdem na daný dálniční úsek, nebo při výjezdu. více ►

Ekologické zóny s omezeným provozem

Dopravní přestupky

varovani_symbol

V případě spáchání dopravního přestupku si francouzské a české orgány vyměňují informace o majiteli motorového vozidla. více ►

LOI MACRON: Nová pravidla pro profesionální řidiče cizích firem

thumb

Dne 10. července 2015 byl ve Francii přijat zákon č. 990/2015 o podpoře růstu, ekonomických aktivit a rovných příležitostí. Zákon byl publikován dne 6. srpna 2015 a je znám pod názvem "Loi Macron". více ►

Doby zákazu provozu kamionů a autobusů s dětmi

thumb

Koncem každého roku jsou ve Franci vydávány vyhlášky o dobách zákazu provozu nákladních vozidel a dále autobusů s dětmi na následující kalendářní rok. více ►

Kamionová přeprava - situace v Calais

thumb

V oblasti Calais dochází k pokusům o protiprávní překračování schengenské hranice směrem do Velké Británie. Nelegální běženci k tomu zneužívají zejména nákladní vozidla, která jsou nucena zpomalit či zastavit. více ►

Kamionová přeprava

Porušení celních předpisů či ustanovení Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (Dohoda AETR). více ►