česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prodloužení platnosti francouzských občanských průkazů na 15 let


Pokud byl francouzský občanský průkaz vydán dospělé osobě mezi 1. lednem 2004 a 31. prosincem 2013, připočítává se k vyznačené délce jeho platnosti dalších 5 let.

 

Francouzská vláda svým nařízením (dekretem) číslo 1188 ze dne 18. prosince 2013 novelizovala nařízení vlády č. 1397 z 22. října 1955 o občanských průkazech.

Uvedená novela stanoví, že dospělým osobám budou francouzské občanské průkazy od roku 2014 vydávány s dobou platnosti 15 let. Před tím byla doba jejich platnosti 10 let.

Novela ovšem současně retroaktivně stanovila, že francouzské občanské průkazy, které byly platné k 1. lednu 2014 a jejichž držitel byl v době jejich vydání zletilý, budou mít dobu platnosti též 15 let. Změna délky platnosti byla provedena v informačních systémech, ale na samotných občanských průkazech však prodloužení platnosti vyznačeno není.

Jinými slovy lze říci, že pokud byl francouzský občanský průkaz vydán dospělé osobě mezi 1. lednem 2004 a 31. prosincem 2013, připočítává se k vyznačené délce jeho platnosti automaticky dalších 5 let.

O uvedeném opatření byly příslušné české orgány informovány nótou francouzského Ministerstva zahraničních věcí č. 16365 ze dne 27. prosince 2013.

Na webové stránce francouzského velvyslanectví v Praze je ke stažení i vysvětlující doklad v českém jazyce.

  

Úplné znění článku 10 dekretu ze dne 18. prosince 2013

 

Décret n° 2013-1188 du 18 décembre 2013 relatif à la durée de validité et aux conditions de délivrance et de renouvellement de la carte nationale d'identité

Article 10

Les cartes nationales d'identité sécurisées prévues à l'article 6 du décret du 22 octobre 1955 susvisé en cours de validité au 1er janvier 2014, délivrées à des personnes qui étaient majeures à la date de délivrance, voient leur durée de validité portée à quinze ans. Les données correspondantes contenues dans le système de gestion informatisée sont conservées conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. L'extension de la durée de validité ne s'applique pas aux cartes nationales d'identité sécurisées en cours de validité au 1er janvier 2014 délivrées à des personnes qui étaient mineures à la date de délivrance.