česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Trestně právní záležitosti


Francouzské právo rozlišuje delikty dle závažnosti na přestupky, přečiny a trestné činy. Přestupky jsou opět dle stupně závažnosti rozděleny do pěti tříd, přičemž pátá třída představuje přestupky nejzávažnější. Od této klasifikace je odvozen i druh sankce.

 

Základní informaci o trestně právní problematice naleznete na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr v kapitole Affaires pénales. Podrobnosti o průběhu trestního řízení lze dále v přehledné podobě nalézt v kapitole Procès pénal. Další informace lze získat v kapitole Justice a Věznice (Prison).

Základní formy odnětí svobody jsou: 

Zadržení - Garde à vue

Vazba - Détention provisoire
Upozorňujeme, že vyšetřující soudce může rozhodnout o vyloučení návštěv a korespondence během vazby.

Výkon trestu odnětí svobody - Prison ferme

 

Policie má právo zadržet osobu podezřelou ze spáchání trestného činu na dobu 24 hodin, tato doba může být prodloužena, a to zejména v případech podezření ze spáchání některých zvlášť závažných trestných činů. Podle současné právní úpravy má zadržený v této fázi řízení menší možnost využít právní pomoci advokáta.

Po uplynutí doby předběžného zadržení je dotyčná osoba předvedena buď přímo před řádný soud, kde probíhá za přítomnosti jejího advokáta příslušné  řízení, nebo je předvedena před vyšetřujícího soudce, který ji, též za přítomnosti advokáta, předběžně vyslechne a poté rozhodne o vyšetřovací vazbě. Vyšetřovací vazba může trvat několik měsíců i let, a to v závislosti na závažnosti trestného činu. Po jejím ukončení je obviněný postaven před řádný soud.

Úloha advokáta je v těchto případech od počátku velmi důležitá. Záležitost se navíc často komplikuje i jazykovou bariérou. Pokud si zadržený český občan nestanoví vlastního advokáta, je mu přidělen advokát ex offo (placený francouzským státem). K výslechům či soudnímu řízení je též přizván soudem placený překladatel, který se ale účastní pouze úkonů v rámci trestního řízení nebo výslechů. Je velmi obtížné žádat jeho přítomnost k jiným účelům, jako například k rozhovorům s advokátem. V takovém případě je samozřejmě nejpraktičtější použít služeb francouzského advokáta se znalostí českého jazyka, jeho služby, nejedná-li se o advokáta ex offo, je však třeba uhradit.

 

Seznam frankofonních advokátů naleznete na naší webové stránce v sekci právní poradenství.

Seznam tlumočníků zapsaných u francouzských soudů naleznete rovněž na naší webové stránce.

Překladatele v ČR lze vyhledat pomocí formuláře Evidence znalců a tlumočníků na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR.


 

Výkon trestu odnětí svobody


Ve Francii je 191 věznic, které podléhají 9 oblastním ředitelstvím. Jejich seznam lze nalézt na portálu francouzského Ministerstva spravedlnosti. Zde je i rozcestník, na kterém lze vyhledat přesnou adresu věznice a řadu dalších praktických informací.

Každý vězeň dostane přiděleno v daném vězeňském zařízení své vězeňské číslo (francouzsky „Numéro d´écrou“), na které je nutno se v korespondenci odvolat. Dopisy je tedy třeba adresovat dle následujícího vzoru:

Centre pénitentiaire de Longuenesse Název zařízení
M. Jan Novák Jméno a příjmení
No d´écrou 32323 Vězeňské číslo ...
Plateau des Bruyères Ulice
BP 19 Poštovní schránka číslo ...
62965 LONGUENESSE CEDEX Poštovní směrovací číslo, město 
FRANCE Francie

 
 

Informaci o základních právech vězně (návštěvy, korespondence) lze nalézt na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr.

Zde je ke stažení formulář, který je třeba vyplnit, pokud příbuzní žádají o návštěvu. Příbuzní, kteří čekají na návštěvu, mohou využít prostor charitativních organizací. Kontakt na příslušnou charitativní organizaci je uveden v informaci o daném zařízení.

Obecně platí, že každý vězeň má právo na balíček kolem vánočních svátků do 5 kg váhy. Jinak ovšem ředitel věznice může stanovit podrobnější pravidla, takže některé věznice zasílání balíčků i během roku mimo vánoce umožňují. Ze začátku doporučujeme zaslat balíček menší s časopisy. Pravidelné zasílání českých časopisů psychicky zadrženým lidem velmi pomáhá.

V balíku může být dále oblečení a dopisní papíry s obálkami. Nesmí zde být čerstvé jídlo, provazy, tkaničky, řemeny, konzervy, sklo či ostré předměty.

Z věznice lze telefonovat, a to i do zahraničí. Zadržený však musí předat příslušnému pracovníkovi věznice max. tři telefonní čísla, na něž bude moci volat. Musí se jednat o přímé příbuzné. Doporučuje se proto zadrženému zaslat kopii oddacího listu a kopie rodných listů blízkých osob, ze kterých je příbuzenství patrné.

 

Zasílání finančních prostředků

Zadrženým osobám lze též zasílat finanční prostředky. Musí o to ale požádat příslušného pracovníka věznice. Poté dostane číslo účtu, na které lze peníze zaslat převodem z účtu nebo z pošty prostřednictvím mezinárodní složenky. Finanční prostředky pak procházejí účtárnou věznice (service comptable). Část ze zaslaných finančních prostředků se ukládá na konto, ze kterého také může být splácena pokuta či dlužné částky. Z francouzské příručky pro vězně vyplývá, že by každému vězni mělo zůstat minimálně 200 EUR měsíčně pro nejnutnější potřeby.

 

Podmínečné propuštění

O podmínečném propuštění pojednává portál francouzského Ministerstva spravedlnosti.  Uvádí se zde, že o podmínečném propuštění (francouzsky „libération conditionnelle“) lze rozhodnout po uplynutí poloviny trestu. Cizinci by však měl být uložen soudní či správní zákaz pobytu ve Francii. Zcela jasně se zde zdůrazňuje, že se od odsouzené osoby především očekává snaha o nápravu. Žádost se zasílá soudci pro výkon trestu (Juge de l´application des peines). Na webu jsou ke stažení neformální vzory, jak žádost může vypadat (La demande de libération conditionnelle : modèle de lettre).

Žádost je možné podat cca o měsíc dříve, než je termín uplynutí poloviny výkonu trestu. K žádosti lze přiložit např. doklad o ubytování v ČR, pracovní hodnocení a kopie rodných listů dětí. Užitečný je i písemný příslib zaměstnání v ČR.

 

Zkrácení doby výkonu trestu

Další možností je zkrácení doby výkonu trestu (francouzsky "réduction de la peine").  Úprava je obsažena v článku 721-1 francouzského trestního řádu. O zkrácení doby výkonu trestu rozhoduje též soudce pro výkon trestu na základě vyjádření příslušné komise. Podmínkou je, že odsouzený projevil úsilí o svoji nápravu, například úspěšně absolvoval školní zkoušku, účastnil se kulturních aktivit, absolvoval předepsanou léčbu či usiloval o náhradu způsobené škody.

Na podmínečné propuštění ani na zkrácení doby výkonu trestu není právní nárok. Rozhodující je proto především chování odsouzeného během výkonu trestu. Snahu o nápravu je možné projevit zejména zapojením do pracovní činnosti, účastí na vzdělávacích programech apod.

 

Předání k výkonu trestu do České republiky

Občan České republiky vykonávající nepodmíněný trest odnětí svobody v cizině může být předán k výkonu tohoto trestu do České republiky. V rámci Evropské unie probíhá předávání odsouzených osob na základě rámcového rozhodnutí Rady 2008/909 SVV, které bylo promítnuto v České republice do zákona č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních.

V rámci Evropské unie probíhá tato procedura přímo mezi příslušnými orgány. Pokud tedy odsouzený má o předání k výkonu trestu do ČR zájem, je třeba, aby se se svou žádostí obrátil na francouzský soud, který jej odsoudil. Ten by pak měl zaslat své rozhodnutí společně s dalšími podklady k dalšímu řízení českému krajskému soudu příslušnému podle místa, kde se v České republice zdržoval nebo kde měl v České republice poslední trvalý pobyt. Francouzsky se žádost o předání odsouzeného k výkonu trestu do ČR nazývá "Demande de transfert d´une personne condamnée vers la République tchèque".