česky  français 

rozšířené vyhledávání

Registrace občanů ČR

 

DOBROVOLNÁ REGISTRACE OBČANŮ ČR PŘI CESTĚ DO FRANCIE


Konzulární oddělení Zastupitelského úřadu ČR v Paříži upozorňuje na vznik systému dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí „DROZD“, přístupný jednak na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR (www.mzv.cz) v kapitole „Cestujeme“, jednak na adrese http://drozd.mzv.cz/.

Formulář, který cestovatel sám vyplní, se skládá ze 4 částí:

  1. Informace o cestovateli
  2. Informace o spolucestujících rodinných příslušnících
  3. Údaje o pobytu v zahraničí
  4. Kontaktní osoba v ČR.

Zadané údaje slouží k poskytnutí operativní pomoci českým občanům ve zvlášť obtížných situacích (např. přírodní katastrofy sociální nepokoje, ozbrojené konflikty, atd.). Aplikace, umožňující i rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v cizím státě nacházejí,  je vhodná pro registraci krátkodobých i dlouhodobých pobytů v zahraničí. Na základě přihlašovacího jména a hesla, které si cestovatel sám určí, je možno učinit v dosud poskytnutých údajích změny.

Osobní data jsou uchovávána v systému pouze po dobu předpokládaného pobytu v zahraničí. Po jeho ukončení obdrží cestovatel automaticky e-mailovou zprávu, která mu interaktivně umožní příslušný záznam z databáze ihned odstranit. Pokud na e-mail nebude reagovat, bude záznam automaticky vymazán po uplynutí 4 týdnů od zadaného termínu ukončení cesty.

V rámci Zastupitelského úřadu ČR v Paříži spravuje databázi zaregistrovaných občanů jeho konzulární oddělení.