česky  français 

rozšířené vyhledávání

Konzulární poplatky

Správní konzulární poplatky se hradí v měně EUR ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti. Platební karty nepřijímáme.

 

Poplatky se hradí zásadně při podání žádosti.


Pokud budete záležitost vyřizovat v poštovním styku, můžete poplatek uhradit šekem. Před vyplněním šeku si raději ověřte výši příslušné částky telefonicky.  Vzhledem k tomu, že se poplatky přepočítávají z české měny na měnu EURO vždy k 1. dni kalendářního měsíce, prosíme, abyste nám žádosti poslední týden v měsíci nezasílali a vyčkali na zveřejnění nového kurzu začátkem dalšího měsíce.


Uvítáme, pokud do Vašeho dopisu vložíte též prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční  adresou. Obálku též zakoupíte na francouzské poště. Požadovaný doklad Vám zašleme v této obálce.


Upozorňujeme, že v poštovním styku nelze vyřídit zejména tyto žádosti:

  • žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,
  • ověření podpisu,
  • žádost o vydání cestovního pasu,
  • žádost o vydání cestovního průkazu,
  • žádost o výpis prostřednictvím Czech POINT.

 

Sazebník správních konzulárních poplatků v EUR platný v říjnu 2020

Správní poplatek EURO
vydání pasu se strojově čitelnými údaji a nosičem dat 44
vydání pasu se stroj. čitelnými údaji pro děti do 15 let 15
vydání cestovního průkazu 15
vydání osvědčení o rodném čísle 4
vydání osvědčení o českém státním občanství 11
změna příjmení /po rozvodu /hanlivé, směšné, apod./ 4
změna jména nebo příjmení /ostatní/ 37
přijetí žádosti o zápis narození/sňatku 7
vystavení rodného/oddacího/úmrtního listu 11
žádost o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 18
žádost o výpis z katastru nemovitostí, živnost a obchod. rejstříku 11
žádost o výpis z rejstříku trestů 7
vydání výpisu z IS evidence obyvatel 6
vydání potvrzení o PACS 6
ověření podpisu 9
ověření kopie/stránka 11
ověření překladu/stránka 11
ověření překladu pro zápis narození/sňatku 6
překlad do češtiny/ stránka 22
překlad z češtiny/stránka 24
překlad rodného/oddacího/úmrtního a ověření 26
   
 

 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa