česky  français 

rozšířené vyhledávání

Ověření podpisu

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.


Ověření podpisu lze provést pouze za osobní přítomnosti žadatele po předložení platného dokladu totožnosti opatřeného fotografií a podpisem. Občané ČR se prokazují platným českým občanským průkazem či cestovním dokladem.

K podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.


Kde a kdy nás najdete

 

Konzulární poplatek se hradí v měně EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků.

Poplatek se hradí na místě v hotovosti. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa