česky  français 

rozšířené vyhledávání

Překlady


Uznávání veřejných listin mezi Českem a Francií je maximálně zjednodušeno, neboť na základě příslušné dvoustranné dohody byla zrušena povinnost opatřit daný dokument apostilní či dokonce superlegalizační doložkou. Doklady však musí být opatřeny úředním překladem.


Překlady francouzských dokladů do českého jazyka


Francouzské doklady pro použití v České republice musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Pro překlady francouzských dokladů do češtiny doporučujeme využít služeb českých soudních překladatelů.

Překladatele v ČR lze vyhledat pomocí formuláře Evidence znalců a tlumočníků na webové stránce Ministerstva spravedlnosti ČR. Případně lze využít i portál Komory soudních tlumočníků ČR.

V této souvislosti upozorňujeme, že dle českých předpisů musí být úřední překlad spojen s originálem dokladu nebo jeho úředně ověřenou kopií. České předpisy tedy neumožňují připojovat úřední překlady k tzv. prostým (neověřeným) kopiím francouzských dokladů.

Francouzské orgány provádějí ověřování shody kopie dokladu s originálem jen ve zcela výjimečných případech. Jednou z těchto výjimek je právě případ použití daného francouzského dokladu v zahraničí.

 

Překlady českých dokladů do francouzského jazyka

 

České doklady musí být pro použití ve Francii opatřeny úředním překladem do jazyka francouzského.

Francouzské orgány zpravidla neuznávají překlady českých veřejných listin do francouzštiny ověřené českými soudními překladateli. Doporučujeme proto obrátit se ve Francii na místního soudního překladatele.

 

Seznam tlumočníků zapsaných u francouzských soudů

Seznam tlumočníků zapsaných u českých soudů

Další subjekty poskytující překladatelské služby