česky  français 

rozšířené vyhledávání

Osvědčení o státním občanství ČR

Pokud budete žádat o vydání cestovního pasu a nemáte platný český občanský průkaz ani platný český pas, je potřeba nejprve požádat o vydání nového osvědčení o státním občanství ČR. Platnost osvědčení je jeden rok.


Platné osvědčení se vyžaduje zejména


Kdo osvědčení vydává


U kterého úřadu lze žádost podat

  • v ČR u úřadu, který osvědčení vydává,
  • osobně na našem velvyslanectví nebo na některém z honorárních konzulátů,
  • v poštovním styku prostřednictvím našeho velvyslanectví.Náležitosti žádosti, formuláře a jejich vyplnění

  • žádost + dotazník pro zjišťování státního občanství(Dotazník (DOCX, 32 KB),žádost (DOCX, 30 KB))
  • kromě platného dokladu totožnosti je třeba předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů svědčících o státním občanství žadatele (rodný list, oddací list, starý cestovní pas, staré osvědčení o státním občanství ČR, apod),
  • občané, kteří nabyli cizí státní občanství, předloží rovněž listinu o udělení cizího státního občanství nebo jiný doklad, z něhož je zřejmé datum a způsob nabytí cizího státního občanství.


Cizozemské doklady musí být opatřeny úředním překladem do českého jazyka. Úřední překlady do českého jazyka provádí:

 

Vyřízení žádosti o vydání osvědčení o občanství trvá obvykle 6 až 8 týdnů.


Poplatek

Správní konzulární poplatek za vydání osvědčení se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků. Šeky ani platební karty nepřijímáme.

Aktuální výši poplatků naleznete v Sazebníku konzulárních správních poplatků. Příslušná položka sazebníku se nazývá "vydání osvědčení o českém státním občanství".

 

Osobní podání žádosti na našem velvyslanectví

Při osobním podání žádosti je třeba žádost i prohlášení podepsat až před pracovníkem konzulátu.

Správní poplatek se hradí na místě v hotovosti.


K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

Uvítáme, pokud nám při podání žádosti dáte i prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50g s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku zakoupíte na francouzské poště. Vydané osvědčení Vám zašleme v této obálce.


Kde a kdy nás najdete

 

Podání žádosti v poštovním styku

Při korespondenčním podání musí být podpis na žádosti i prohlášení úředně ověřen na radnici nebo u notáře.

Do dopisu s Vaší žádosti prosíme dále vložit prázdnou předplacenou obálku  PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit na francouzské poště. Vydané osvědčení Vám zašleme v této obálce.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Naše korespondenční adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris


 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa