česky  français 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství Francie


Otázka nabývání a pozbývání státního občanství Francie je plně v kompetenci příslušných francouzských úřadů a řídí se francouzskými právními předpisy.

 

Bližší informace o různých formách nabývání státního občanství Francie naleznete na portálu francouzské veřejné správy Service-Public.fr v článku Acquisition de la nationalité française.

Pokud se týká nsbývání francouzského občanství manželstvím, předpisy se dosti často mění. V současné době je možno podepsat prohlášení o přijetí francouzského občanství ("déclaration") nejdříve po čtyřech letech trvání manželství. Všechny formality spojené s prohlášením o přijetí francouzského občanství se vyřizují u instančního soudu (Tribunal d´instance) příslušného podle místa bydliště.

Informace o možnosti existence dvojího státním občanství naleznete v článku Dvojí státní občanství.