česky  français 

rozšířené vyhledávání

Prohlášení o nabytí státního občanství

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR je zjednodušená forma nabytí občanství určená bývalým českým, resp. československým občanům.


Dle nového zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky, který nabyl účinnosti 1. ledna 2014, již není možnost učinit prohlášení o nabytí státního občanství České republiky na rozdíl od předchozí úpravy vázána na pozbytí českého (československého) státního občanství pouze v období od 25. února 1948 do 28. března 1990.

Prohlášení o nabytí státního občanství ČR tak mohou nyní učinit i bývalí občané, kteří státní občanství pozbyli před 25. únorem 1948 a po 28. březnu 1990.


Prohlášení o nabytí státního občanství dle ustanovení § 31 zákona o státním občanství lze ve Francii učinit jen osobně, a to na konzulárním oddělení Velvyslanectví České republiky v Paříži.
 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Abychom Vaši žádost mohli lépe posoudit, prosíme o zaslání skenu Vašich dokladů (rodný list, listina o propuštění z československého či českého státního občanství, listina o nabytí cizího občanství apod.).

E-mailová adresa

 

K učinění prohlášení na našem konzulárním oddělení je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 

Podrobnější informace o zákonu o státním občanství lze nalézt na Portálu veřejné správy v sekci Státní občanství a dále na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.