česky  français 

rozšířené vyhledávání

Výpis z rejstříku trestů ČR

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné se předem telefonicky objednat.

 


Žádost o výpis lze podat na:

 • pracovišti Rejstříku trestů v České republice,
 • kontaktním místě veřejné správy Czech POINT v České republice (obecní a městské úřady, pobočky České pošty, Hospodářské komory, notáři),
 • konzulárním oddělení našeho velvyslanectví,
 • na některém z honorárních konzulátů ČR ve Francii či Monaku.

Naše konzulární oddělení působí rovněž jako kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT), které má možnost vyřídit žádost ihned na počkání. Podmínkou však je osobní podání žádosti. Pouze ve výjimečných případech trvá vyřízení až dva týdny.

Pokud budete žádost vyřizovat prostřednictvím našeho konzulárního oddělení v písemném styku, trvá její vyřízení obvykle 8 týdnů.

 


Postup při osobním podání žádosti na našem konzulárním oddělení v Paříži

K žádosti se předkládá:

 • originál platného dokladu totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince),
 • rodný list,
 • v případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, než které se výpis týká, předkládá tato osoba též plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je potřebné si předem sjednat schůzku v úředních hodinách na telefonním čísle
+33 (0) 1 44 32 02 16.

 

Kde a kdy nás najdete

 


 

Postup při podání žádosti na našem konzulárním oddělení v Paříži v poštovním styku

K žádosti se předkládá:

 • tiskopis žádosti v české i francouzské verzi,
 • ověřená kopie platného dokladu totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince),,
 • v případě, že za žadatele podává žádost jiná osoba, předkládá tato osoba též plnou moc úředně ověřenou a přeloženou do českého jazyka.

Tiskopis žádosti  je třeba vyplnit a podepsat. Podpis na francouzské verzi žádosti musí být úředně ověřen na místní radnici nebo u notáře.

Uvítáme, pokud do Vašeho dopisu vložíte též prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 50G s Vaší přesnou korespondenční adresou. Obálku lze zakoupit též na francouzské poště. Vydaný výpis Vám zašleme v této obálce.

V průvodním dopisu uveďte laskavě současně Vaši přesnou poštovní adresu, mailovou adresu a telefonní číslo.

Vyřízení žádosti trvá obvykle 8 týdnů.

Naše adresa

Ambassade de la République tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

 


Poplatek

Konzulární poplatek se hradí v EURO ve výši stanovené sazebníkem konzulárních poplatků.

Aktuální sazebník naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole "Konzulární informace - Sazebník konzulárních správních poplatků".

Příslušná položka sazebníku se nazývá "žádost o výpis z rejstříku trestů".

Při osobním podání se správní poplatek hradí na místě v hotovosti, v případě podání žádosti poštou se poplatek hradí šekem.

 


Podání žádosti na honorárním konzulátu ČR

K žádosti se předkládá:

 • originál platného dokladu totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince),
 • rodný list (originál či úředně ověřená kopie),
 • tiskopis žádosti v české i francouzské verzi.

Konatakty na honorární konzuláty jsou uvedeny na webové stránce našeho velvyslanectví v článku Honorární konzuláty ČR ve Francii a Monaku.

 


Upozornění

Výpis z rejstříku trestů ČR je vydáván jen v češtině.

Pro použití ve Francii je nutné výpis opatřit úředním překladem do francouzštiny. Upozorňujeme, že  překlady vyhotovené soudním překladatelem v ČR nemusí francouzské instituce uznat. Seznam překladatelů naleznete na naší webové stránce v kapitole Konzulární informace - Seznam překladatelů a tlumočníků.

Výpis z RT ČR pro fyzickou osobu – cizince

V roce 2012 došlo k prodloužení doby potřebné k vydání výpisu z RT ČR pro fyzickou osobu, jedná-li se o cizince, který je občanem členského státu EU nebo cizincem, který na jeho území měl či má bydliště. Lhůta je v současné době až 20 pracovních dnů. Důvodem je okolnost, že Rejstřík trestů je povinen požádat příslušný orgán členského státu EU o informace zapsané v evidenci daného státu.

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa

 

přílohy

Casier judiciaire 196 KB PDF (Acrobat dokument) 3.4.2015

Rejstřík trestů 237 KB PDF (Acrobat dokument) 28.3.2019