česky  français 

rozšířené vyhledávání

Volby do Poslanecké sněmovny 8. a 9. října 2021

Hlasování proběhne na Velvyslanectví ČR v Paříži (15 Avenue Charles Floquet 75007 Paříž).

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a stanovil dny jejich konání na pátek 8. října 2021 a sobotu 9. října 2021.

Rozhodnutí prezidenta republiky bylo publikováno ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 2020 pod č. 611/2020 Sb. Za den vyhlášení voleb se tedy považuje 31. prosinec 2020.

Volby do Poslanecké sněmovny probíhají podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky (dále jen „zákon“).

Při volbách do Poslanecké sněmovny lze hlasovat na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Státní volební komise proto dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona ÚSTECKÝ KRAJ krajem, kterému budou při volbách do Poslanecké sněmovny podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Podrobné informace o volbách do Poslanecké sněmovny naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Zde je ke stažení rozhodnutí prezidenta republiky i úplný harmonogram úkolů a lhůt, které s volbami souvisejí.

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

29. srpna 2021 konec lhůty k podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Paříž

08. září 2021 dochází k uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného ZÚ Paříž

23. září 2021 lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům

01. října 2021 konec lhůty pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou zprávou

06. října 2021 konec lhůty pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu

08. října a 09. října 2021 konání hlasování na Velvyslanectví ČR v Paříži (15 Avenue Charles Floquet 75007 Paříž)

HLASOVÁNÍ

Hlasování proběhne na Velvyslanectví ČR v Paříži (15 Avenue Charles Floquet 75007 Paříž) dne 8.října 2021 od 14h do 22h a dne 9.října 2021 od 08h do 14h.

SEZNAM PODANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN V ÚSTECKÉM KRAJI (PDF, 143 KB)

Čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

Výsledky voleb do PSP ČR 2021-hlasování ve Francii

thumb

Ve dnech 8. – 9.10.2021 se v budově Velvyslanectví ČR v Paříži uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Jako volební okrsek pro volby v zahraničí byl vylosován Ústecký kraj. více ►