česky  français 

rozšířené vyhledávání

Voličský průkaz


Volič zapsaný do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím může hlasovat na území ČR na základě voličského průkazu. O vydání voličského průkazu je nutno naše velvyslanectví požádat.

 

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů mohou hlasovat na území ČR na základě voličského průkazu při:

  • volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  • volbách do Senátu Parlamentu ČR
  • volbách do Evropského parlamentu
  • volbě prezidenta republiky 

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím nemohou hlasovat ve volbách do zastupitelstev krajů a do zastupitelstev obcí.

Podrobné informace o voličských průkazech naleznete na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb. Naše velvyslanectví mu však může voličský průkaz předat nejdříve 15 dnů přede dnem voleb.

O vydání voličského průkazu je možno požádat písemně nebo osobně.

Písemné podání může být:

  • v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis ověří bez poplatku některý z honorárních konzulátů),
  • v elektronické podobě, podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče,
  • v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.
     

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Na základě takto vydaného voličského průkazu může volič hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby a kde zároveň obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků.

 

Vzor žádosti o vydání voličského průkazu (DOCX, 19 KB)

 

Naše korespondenční adresa

Ambassade tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

Kde a kdy nás najdete

 

K osobnímu podání žádostí na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033 (0) 1 44 32 02 16.
 Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa