česky  français 

rozšířené vyhledávání

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů

Při ukončení pobytu v zahraničí je potřebné požádat o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného naším velvyslanectvím a následně požádat obecní úřad na území ČR o zápis do stálého seznamu voličů.

 

Před podáním žádosti o vyškrtnutí si nejprve na portálu Ministerstva vnitra ČR prostudujte Informaci o důsledcích zápisu voliče do zvláštního seznamu voličů na zastupitelském úřadě.

Žádost o vyškrtnutí se podává osobně nebo písemně.

Možné je i podání zaslané elektronickou poštou opatřenou zaručeným elektronickým podpisem. E-mail je dostačující jen v případě, že jeho přílohou je žádost opatřená úředně ověřeným podpisem. Telefonická žádost není možná.

V žádosti nezapomeňte uvést Vaše plné jméno, datum narození, rodné číslo a přesnou adresu.

Podpis na žádosti nemusí být úředně ověřen (ověřený podpis se vyžaduje jen u podání e-mailem). K žádosti se nepřikládají žádné doklady. Vyškrtnutí ze seznamu nepodléhá poplatku.

 

Volič vyškrtnutý ze zvláštního seznamu voličů musí na základě potvrzení, které mu vystavíme, sám požádat o opětovný zápis do stálého seznamu voličů na obecním úřadě na území ČR.

 

K osobnímu podání žádosti na našem velvyslanectví je nutné se předem objednat na telefonním čísle 0033 (0) 1 44 32 02 16.

Kde a kdy nás najdete

Náš fax: +33 (0)1 44 32 02 12

Naše korespondenční adresa

Ambassade tchèque
Section consulaire
18 rue Bonaparte
75006 Paris

 

Pokud podáváte žádost v poštovním styku a zatím ještě bydlíte ve Francii, uvítáme, pokud nám spolu s žádostí zašlete i prázdnou předplacenou obálku PRÊT-À-POSTER - LETTRE SUIVIE - 20g s Vaší přesnou adresou. Obálku zakoupíte na francouzské poště. Potvrzení o vyškrtnutí Vám zašleme v této obálce.

 


 

Pokud budete mít další dotazy, zašlete nám je laskavě mailem s uvedením Vašeho telefonního čísla.

Naše e-mailová adresa

 

Vzor žádostiVelvyslanectví ČR
konzulární oddělení
18 rue Bonaparte
75006 Paris


Žádám o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného Velvyslanectvím ČR v Paříži.

Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Rodné číslo:

Přesná korespondenční adresa:

Telefon:

E-mail:V .......  dne ........
 


................................................
                 podpis