česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: DZS
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Semestrální stipendijní studijní pobyty pro krajany na školní rok 2019/2020

Kdy: 15.03.2019 - 15.08.2019, Kde: Česká republika

Studenti z řad krajanů ve Francii mají možnost žádat o stipendia na semestrální studijní pobyty v České republice. Termíny pro podání přihlášky prostřednictvím elektronického systému jsou uvedeny níže.
 

Stipendium

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Ročně je poskytováno 15 dvousemestrálních (dělitelných na 30 semestrálních) stipendií na vybraných veřejných školách v České republice.

Studentům je po dobu studia vypláceno měsíční stipendium včetně příplatku na ubytování ve výši 9.000,- Kč (bakalářské a magisterské studium) a 9.500,- Kč (doktorské studium). Ubytování a stravování ve školských zařízeních je poskytováno za stejných podmínek jako studentům - občanům České republiky. Výše finančního příspěvku na dopravu do České republiky a zpět činí 2.000,- Kč pro evropské a 5.000,- Kč pro mimoevropské účastníky. Přijetí na konkrétní vysokou školu, komunikaci s ní a organizační zajištění studia realizuje Dům zahraniční spolupráce (DZS). V případě získání trvalého pobytu v České republice ztrácí student nárok na stipendium.

Podrobné informace ke stipendiu jsou k nalezení na webové stránce Domu zahraniční spolupráce, v rubrice Kurzy a studenti. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Postup pro podání žádosti

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

- pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až únor 2020) do 15. 3. 2019

- pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2019/2020 (září 2019 až červen 2020) do 15. 3. 2019

- pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2019/2020 (únor 2020 až červen 2020) do 15. 8. 2019

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s 

- lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu

- podrobným studijním programem

- kopií cestovního dokladu

- a doporučením krajanského spolku

je třeba zaslat bez prodlení poštou zastupitelskému úřadu v Paříži do 15. března 2019 na adresu:

Ambassade de la République tchèque

15, avenue Charles Floquet

75007 Paris

Na obálku uveďte prosím „krajanská stipendia“.

O přidělení stipendií bude rozhodovat komise složená ze zástupců Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Domu pro zahraniční spolupráci. Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím Ministerstva zahraničních věcí vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Program je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zahraničních věcí v rámci Krajanského vzdělávacího programu a výuky českého jazyka a literatury v zahraničí. K dalším programům pro krajany patří čtyřtýdenní kurzy českého jazyka a kurz metodiky výuky českého jazyka.