česky  français 

rozšířené vyhledávání

Kultura

České centrum v Paříži

České centrum v Paříži je součástí sítě Českých center, jež jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR. Jeho posláním je rozvíjet dialog se zahraniční veřejností, zprostředkovávat kontakt s Českou republikou a poskytovat informace a služby v oblasti kultury, vzdělávání, obchodu a turistiky. České centrum v Paříži nabízí kromě vlastních programových aktivit v oblasti kulturních a vzdělávacích projektů služby jak pro subjekty z České republiky, tak pro zájemce v zahraničí.

18, rue Bonaparte
75 006 Paris
Tél.: 01 53 73 00 22
Fax: 01 53 73 00 27
ccparis@czech.cz
http://paris.czechcentres.cz/cs/
Facebook: Centre Tchèque České Centrum
Newsletter Českého centra: registrace na ccparis@czech.cz

Knihovny a knihkupectví

České centrum v Paříži
www.czechcentres.cz/paris

Paris Sorbonne (Paris IV) - Centre d´études slaves
www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr

INALCO - Bibliothèque universitaire
www.bulac.fr

Bibliothèque nationale de France
www.bnf.fr

Librairie Compagnie
58, rue des Écoles
75005 Paris
Tél.: +143/26 45 36
Fax: +146/34 63 37
www.librairie-compagnie.fr
libcompagnie@wanadoo.fr

Mediatéka české a slovenské hudby
2ter, rue des Ursulines
37000 Tours, Dept.Indre-et-Loire
Tél.: +33/247 47 0636
Ředitel: Eric Baude

Online zdroje

Bohemica - littérature tchèque
bohemica.free.fr

Portál české literatury
www.czechlit.cz

Projekt Gutenberg
www.gutenberg.org/browse/languages/cs

Česká elektronická knihovna
Česká poezie 19. a počátku 20. století.
www.ceska-poezie.cz/cek

Národní filmový archiv
www.nfa.cz/en

Francouzská kultura

Databáze francouzského ministerstva kultury (odkazy na stránky týkající se architektonického dědictví, archivů, divadla, filmu, hudby, literatury a francouzského jazyka)
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Etudes-et-documentation/Bases-de-donnees