česky  français 

rozšířené vyhledávání

Stáže

Nabídka studijních stáží na Velvyslanectví ČR v Paříži

Velvyslanectví nabízí možnost studijních stáží na politickém a ekonomickém úseku, v některých částech roku i při Stálé misi České republiky při UNESCO. Stáží se mohou účastnit zejména studenti českých i zahraničních vysokých škol (žadatelem může být student na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu; absolvent bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia)). Stáž se neumožňuje při distanční formě studia.

Stáž nesmí překročit 6 měsíců na jednom zastupitelském úřadě.

Uchazeč o stáž zašle na emailovou adresu michaela_andresova[at]mzv.cz  vyplněnou a podepsanou žádost o studijní stáž na ZÚ (viz příloha níže) a doplní ji požadovanými dokumenty (postačí scany).

Po posouzení vhodnosti a přínosu stáže podává vedoucí zastupitelského úřadu návrh na povolení stáže.

Stáží se nezakládá pracovněprávní vztah a nevzniká při ní nárok na plat ani na sociální a zdravotní pojištění. Náklady spojené se stáží (doprava, pobyt, strava apod.) hradí vysílající organizace nebo stážista sám. Na stáž není právní nárok.

Aktuální nabídka od září 2021:

Stálá delegace ČR při UNESCO v Paříži hledá stážistu/ku od roku 2021, ideálně pro období září - prosinec 2021. Optimální kandidát je český student magisterského oboru, ve výjimečných případech student posledního ročníku bakalářského studia s aktivním zájmem o dění v mezinárodní politice a prostředí mezinárodních organizací.

Specifikace pozice: týmová a samostatná činnost v rámci plnění úkolů Stálé delegace ČR při UNESCO, příprava podkladů, aktivní účast na jednáních.

Požadujeme znalost anglického jazyka na úrovni C1/C2 a francouzského jazyka B1/B2 a vyšší.

Stáž je neplacená.

Zájemce prosíme o dodání níže přiložených dokumentů na email dl.czech-republic@unesco-delegations.org

přílohy

Souhlas se zpracováním osobních údajů 28 KB DOC (Word dokument) 25.1.2016

Prohlášení o svéprávnosti 29 KB DOC (Word dokument) 25.1.2016

Žádost o studijní stáž na ZÚ Paříž 41 KB DOC (Word dokument) 26.1.2016