česky  français 

rozšířené vyhledávání

Struktura velvyslanectví

Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec 

Jeho Excelence Michal FLEISCHMANN

 

Zástupce vedoucího úřadu

Radka BORDES - rada vyslanec

 

Politický úsek

Zahraničně-bezpečnostní agenda
Magdaléna KŘÍŽOVÁ - druhý tajemník

Politická agenda
Dagmar RUŽOVÁ - rada

Evropská agenda
 

Tisková a kulturní agenda, univerzitní spolupráce
Michaela ANDRESOVÁ - první tajemník

Email: paris@embassy.mzv.cz

Obchodně-ekonomické oddělení

Zuzana GAMROTOVÁ - druhý tajemník, vedoucí obchodně-ekonomického úseku

Irena BLANCHON - ekonomický specialista

Adriana ROCHER - ekonomický specialista

Email: commerce_paris@mzv.cz

 

Konzulární úsek

Dana DEDKOVÁ - konzulka

Nina PETŘÍKOVÁ - zástupce konzula

Email: consulate.paris@embassy.mzv.cz

 

UNESCO

Jiřina VALENTOVÁ - rada vyslanec

zástupkyně stálého delegáta při UNESCO

Email: dl.czech-republic@unesco-delegations.org

 

Úsek přidělence obrany

Plukovnice Mgr. Radka LAINOVÁ - přidělenec obrany

 

Finančně - hospodářský úsek

Eva KOLÍSKOVÁ - attaché