česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: ZÚ Paříž
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Agrovoltaická exkurze ve Francii

Obchodně-ekonomický úsek velvyslanectví České republiky v Paříži ve spolupráci s Honorárním konzulátem České republiky v Marseille pomohl zorganizovat ve dnech 25. – 27. dubna 2022 návštěvu členů české Solární asociace, zastupců akademické sféry, fotovoltaického a zemědělského výzkumu a státní správy na pilotních agrovoltaických instalcích francouzské firmy Sun´Agri ze skupiny Sun´R na jihu Francie.
 

Českou delegaci vedl výkonný ředitel české Solární asociace Jan Krčmář a vedoucí sekce agrovoltaiky Solární asociace a člen fakulty elektrického inženýrství ČVUT Jiří Bím. Dalšími účastníky byli zástupci Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského Holovousy, Mendelovy univerzity v Brně a soukromých firem Dalu, Photon Energy, Sanizo a Innogy a ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí.

Agrovoltaika je novým odvětvím, které propojuje fotovoltaiku a zemědělství. Toto propojení umožňuje snížení energetické zátěže při pěstování plodin s využitím obnovitelné solární energie a zároveň pomáhá zemědělcům čelit důsledkům klimatických změn a ochranu pěstovaných plodin.  Francouzská společnost Sun´Agri je průkopníkem tzv. dynamické agrovoltaiky a vyvinula technologii otáčení solárních panelů umístěných nad pěstovanými kulturami dle potřeb zemědělce, která umožňuje regulací solárních panelů např. zastínit pěstované kultury v případě nadměrného slunečního záření, snížení spotřeby vody pro zavlažování, ochranu plodin před mrazy apod.

Cílem exkurze bylo získání poznatků českých expertů z pilotního provozu agrovoltaických instalací ve Francii, získání informací o jejich fungování, využívaných technologiích, výsledcích modelace zemědělského výzkumu společnosti Sun´Agri a vliv umístění solárních panelů nad pěstovanými kulturami na kvalitu a kvantitu zemědělské produkce. Dalším cílem návštěvy bylo navázání kontaktů s experty společnosti Sun´Agri k využití pro rozvoj tohoto inovativního odvětví prospěšného pro ochranu životního prostředí také v České republice.

Agrovoltaická exkurze ve Francii

Agrovoltaická exkurze ve Francii

Agrovoltaická exkurze ve Francii

Agrovoltaická exkurze ve Francii