česky  français 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ekonomický růst ve Francii prohlubuje deficit obchodní bilance, ale zároveň táhne dovoz strojírenských zařízení a průmyslových výrobků

Francouzský průmysl nestíhá uspokojovat zvyšující se domácí poptávku v důsledku oživeného hospodářského růstu. Výsledně se dále prohlubuje deficit francouzské obchodní bilance, který v 1. pololetí 2017 vykázal nejvyšší hodnotu od roku 2012. Výrazný růst dovozů skýtá příležitost i pro české exportéry – růst není totiž tažen pouze spotřebou domácností, ale i investičními aktivitami firem, které nakupují v zahraničí strojírenské výrobky a vybavení pro továrny.
 

Deficit francouzské obchodní bilance pokračuje v růstu. Ve srovnání s 1. pololetím 2016 je deficit vyšší 11,4 miliard euro a celkově dosáhl 34,4 miliard. Výrazný podíl na výsledku má zpracovatelský průmysl se schodkem 3,8 miliard. Zvýšené ceny na energetické suroviny se rovněž promítly, s růstem 12,7 %, do současné dynamiky zahraničního obchodu a prohloubily saldo o další 2 miliardy euro. Rostoucí deficit v obchodu se zbožím je ve Francii tradičně vyvážen pozitivním saldem obchodu se službami. Zejména sektor turismu je ve velmi dobré kondici a v 1. pololetí 2017 počet turistů a počet jimi strávených nocí ve Francii dosáhl úrovně před teroristickými atentáty v roce 2015. Přesto ani pozitivní saldo 2 miliard euro za 1. pololetí 2017 nestačí na pokrytí stále rostoucího deficitu obchodu se zbožím. Celkově tak Francie zaznamenala v 1. pololetí další narůst schodku běžného účtu platební bilance v objemu 14,2 miliardy euro, tj. 0,6 % HDP.

Příčinou výrazného nárůstu dovozů zboží (o 4,4 %) je zejm. oživení hospodářského růstu. Francouzský export vykázal jen mírné 1,3% zvýšení. Nevýrazné výsledky exportu jsou mj. znakem postupně se měnící se struktury francouzské ekonomiky, ve které průmysl hraje stále menší roli. Zvýšená domácí poptávka po zboží a také po průmyslových subdodávkách je tak uspokojována především zahraničními dovozy na úkor místní výroby.

Jedná se přitom o trvalý trend posledních let - Francie má záporné saldo obchodní bilance od roku 2004. Tento vývoj se týká i tradičně silných odvětví místní ekonomiky, např. výroby dopravních vozidel - např. růst počtu registrovaných automobilů se sice zvýšil od roku 2015 o 28 %, ale vytvořená poptávka byla uspokojena převážně díky zahraničním dovozům. Výsledkem byl rostoucí deficit v obchodu s automobily, který dosáhl v roce 2016 3 miliardy euro.

 

Příležitosti pro české firmy

Výsledky francouzského zahraničního obchodu jsou pozitivním signálem pro české exportéry - struktura dovozu strojírenských výrobků ukazuje na to, že se z velké části jedná o kapitál investovaný do obnovy a modernizace výrobních kapacit, které posléze budou efektivnější, konkurenceschopnější a úspěšnější na zahraničních trzích.

V současnosti je nejvyšší poptávka po subdodávkách ze strany francouzských firem v oblastech transformace plastů, elektroniky a odlévání forem a jiných slitin. Z hlediska sektorů je nejdynamičtější automobilový průmysl, subdodávky pro železniční dopravu a energetický průmysl.

 

Pro české firmy tak vznikají příležitosti zejména v oblasti strojírenských subdodávek (např. přesné obrábění či obrobené odlitky), výroby komponent z  plastů a kompozitních materiálů. Vzhledem ke kompetencím českých firem je zvýšený zájem z francouzské strany o zakázkovou a specializovanou výrobu strojních zařízení nebo jejich součástí, která kombinuje potřebné know-how a technologickou vyspělost s přijatelnou cenou produkce. Francouzští zákazníci oceňují také geografickou blízkost ČR, která přispívá k rychlosti a operativnosti výroby a dodávek českých výrobců na místní trh.

 

Tibor Opěla, obchodní rada Velvyslanectví  České republiky v Paříži