česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Optimistické vyhlídky ekonomického růstu ve Francii v roce 2017

Revidované prognózy hospodářské dynamiky Francie potvrzují očekávaný růst 1,2 % HDP v  roce 2016. Tento pozitivní trend přetrvá i v prvním pololetí 2017 a přetaví se, poprvé za dlouhou dobu, do výraznější tvorby pracovních míst. Francouzské firmy jsou nejoptimističtější ohledně vyhlídek ekonomiky za poslední roky.
 

V  roce 2017 očekává francouzský statistický úřad INSEE udržení stávajícího 1,2% tempa růst HDP. Francouzská ekonomika bude podle prognóz i nadále profitovat z nízkých úrokových sazeb a příznivých cen na energetické suroviny. Růst bude podpořen i tradičním tahounem místní ekonomiky, kterým je vnitřní poptávka. Koupěschopnost domácností má jen v prvním pololetí 2017 růst 1,8% tempem. Naopak význam zahraničního obchodu v tvorbě HDP bude kontinuálně klesat, jak tomu bylo i v letošním roce.

Soukromý sektor se nachází ve fázi, kdy přechází z období naplňování produkčních kapacit a začíná vytvářet nová pracovní místa. V prvním pololetí má tak vzniknout 70 tisíc nových pracovních pozic a nezaměstnanost podle očekávání klesne na 9,5 %. I v příštím roce přetrvá nízká inflace na úrovni 1 %.

Francouzská centrální banka prognózuje citelný nárůst firemních investic v roce 2017. Kromě nízkých úrokových měr bude investiční aktivita soukromého sektoru podpořena zvyšující se ziskovostí a konkurenceschopností francouzských podniků.

INSEE zároveň konstatoval nárůst optimismu podnikatelského sektoru ohledně dalších vyhlídek ekonomiky a očekává pokračování tohoto trendu i v prvním čtvrtletí 2017. Index nálad podnikatelů, který francouzští statistici pravidelně publikují je v současnosti dokonce nejvyšší od roku 2011. Jako velmi pozitivní signál je možné vnímat to, že optimistická očekávání ohledně dalšího vývoje byla zaznamenána prakticky ve všech významných odvětvích hospodářství. V průmyslu je tento trend podpořen nárůstem zakázek v druhém pololetí 2016 a ve službách je spojen s očekávaným růstem spotřebitelské poptávky. Indikátor podnikatelského optimismu však dosáhl nejvyšších hodnot v maloobchodu, kde je dokonce na nejvyšší úrovni od roku 2008. Jediným sektorem, který je prozatím opatrný v hodnocení budoucího vývoje, je stavebnictví.

Pro české firmy tak vznikají příležitosti zejména v oblasti dodávek pro průmysl. Uplatnění najdou jak strojírenské subdodávky (např. přesné obrábění), výroby komponent z plastů a kompozitních materiálů, tak i dodávky hotových výrobků a zařízení. Kromě průmyslu bude exportně perspektivním odvětvím pro české firmy energetika, zejm. díky masivním investicím do obnovitelných zdrojů v roce 2017. Stagnace francouzského stavebnictví naopak může zpomalit růst poptávky po technických textiliích.

 

Tibor Opěla, obchodní rada velvyslanectví v Paříži