česky  français 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Shutterstock
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Francouzské investice do ekologických projektů

Koncem července přijal francouzský parlament po projednávání narušeném zdravotnickou krizí klimatický zákon (Zákon o klimatu a odolnosti), který byl představen Radě ministrů v únoru 2021.

Zákon vychází z návrhů občanského konventu o klimatu - skupiny 150 francouzských občanů různého věku, vzdělání a profese - kteří formulovali na 146 návrhů reforem s cílem dosáhnout snížení emisí CO2 o 40 % ve srovnání s rokem 1990.  Dle slov ministryně pro ekologickou tranzici Barbary Pompili bude mít nově přijatý zákon dopad na každodenní život všech občanů, protože ukotvuje ekologii do všech oblastí lidské činnosti, včetně těch nejzákladnějších jako jsou veřejné služby, bydlení, cestování, stravování, spotřebitelské chování nebo vzdělávání.

Klimatický zákon tvoří legislativní rámec jednoho z hlavních pilířů francouzského Plánu obnovy věnovaný ekologické přeměně společnosti, který představila vláda v reakci na koronavirovou krizi a který umožní financování reforem a opatření obsažených v zákoně. Plán v hodnotě 100 mld. EUR má přispět k tomu, aby Francie tuto krizi proměnila v příležitost uspíšit  přerod své ekonomiky na udržitelné a inkluzivní hospodářství, šetrné k životnímu prostředí, a to díky investicím do nových klíčových a perspektivních sektorů a technologií.

Vláda vyčlenila na výdaje spojené s ekologickou přeměnou 30 mld. EUR, které budou směřovat zejména do sektorů dopravy a infrastruktury, energetické renovace budov, energetiky v průmyslu, zemědělství, oběhového hospodářství a zelených technologií.

Hlavní prioritou v oblasti dopravy je odklon od dopravních prostředků znečišťujících životní prostředí  k čistějším vozidlům na elektrický nebo hybridní pohon. V plánu je obměna vozového parku státu, včetně vozů policie a četnictva. Na podporu zlepšení nabídky železniční dopravy bylo vyčleněno téměř 5 mld. EUR. Konkrétně jsou v plánu investice do modernizace železniční sítě či jejího zabezpečení a posílení regionální vlakové dopravy. Plán počítá také s investicemi do rozvoje hromadné a sdílené dopravy, zejména v místech s vysokou hustotou obyvatel a při trasách na krátkou vzdálenost, s cílem omezit v těchto oblastech využívání osobních automobilů. Jen v souvislosti s přípravou na letní olympijské hry v Paříži v roce 2024 plánuje francouzská administrativa výdaje ve výši 700 mil. EUR na podporu veřejné dopravy a příměstských vlakových linek v širším pařížském regionu lle de France a 200 mil. EUR ve francouzských regionech na rozvoj metra, tramvajové a autobusové dopravy. Plán počítá také s rozšířením sítě veřejných dobíjecích stanic pro elektromobily - vláda si stanovila cíl 100 000 stanic do konce roku 2021. Navýšené prostředky poputují také do podpory cyklistické dopravy, výstavby nových cyklostezek, lávek pro kola toky a instalaci parkovacích stanovišť pro kola.

Na projekty zaměřené na zvýšení energetické účinnosti budov uvolnila vláda 7,5 mld EUR na investice do zlepšení tepelné izolace budov, zvýšení energetické soběstačnosti veřejných budov, zejména pomocí obnovitelných zdrojů energie, například instalováním solárních panelů na střechy budov, obměna vytápěcích zařízení na fosilní paliva za zařízení využívající energii z obnovitelných zdrojů. Plán počítá i s dotacemi pro nejmenší a malé a střední firmy na zvýšení energetické účinnosti jejich provozoven, kanceláří nebo skladů formou daňových dobropisů, a to do výše 30 % uznatelných nákladů do maximální výše 25 000 EUR daňového dobropisu na firmu (více informací k tomuto opatření: MaPrimeRenov).

Dekarbonizaci průmyslu, který Francii produkuje 20 % všech emisí skleníkových plynů, je v Plánu obnovy věnována 1,2 mld. EUR. Jedná se o podporu průmyslovým podnikům při jejich přechodu na nízkouhlíkové výrobní procesy nebo snaze o zvýšení energetické účinnosti výroby.

I české firmy se mohou zapojit do vyhlašovaných projektů a uplatnit svá řešení v oblastech dopravy a infrastruktury, stavebnictví a energetické efektivnosti, fotovoltaiky, dodávkách pro energetiku, zpracování odpadu a recyklace, ale také ve vysoce specializovaných a technologický náročných oborech ICT a zelených technologií. Informace o konkrétních vyhlášených projektech je možné najít na stránkách Agentury pro ekologickou tranzici ADEME (ve francouzštině). 

Zuzana Gamrotová, ekonomická diplomatka Velvyslanectví České republiky v Paříži