česky  français 

rozšířené vyhledávání

Zakládání společnosti ve Francii

Prvotní institucí při vyřizování podnikatelské administrativy je Centre des formalités des entreprises (CFE). CFE je centrum určené k vyřizování formalit pro podnikání ve Francii a funguje jako jedno místo pro zajištění všech formalit spojených s podnikatelskou aktivitou.

 

Všechny formality spojené se zakládáním společnosti vyřizuje tzv. CFE (Centre de Formalités des Entreprises), které pro začínající podnikatele obstarává i jednání s ostatními institucemi (zápis do obchodního rejstříku, přidělení identifikačního čísla SIRET, jednání s finančními úřady, se správou sociálního zabezpečení, apod.). Toto centrum je vždy součástí francouzských úřadů a jejich pobočky jsou po celé zemi. Je třeba nahlásit se příslušnému úřadu v místě sídla podnikatelského subjektu.

Na CFE se společnost musí nahlásit do 15 dnů od zahájení podnikání. CFE následně rozešle údaje všem patřičným institucím a zajistí následující:

-        Zápis do národního adresáře firem a institucí

-        Identifikační číslo SIRET (vaše identifikace u všech úřadů ve Francii)

SIRET
(Système Informatique pour le Rèpértoire des Etablissements) je 14ti místné číslo, které spolu se základním identifikačním číslem (SIREN) odkazuje na místo podnikání. Skládá se z čísla SIREN plus 5ti místného NIC (Numéro Interne de Classement) Jedna společnost jich může mít i více (v závislosti na podnikových aktivitách).

SIREN (Système Informatique pour le Rèpértoire des Entreprises) je unikátní 9ti místné identifikační číslo společnosti. Je požadováno všemi francouzskými institucemi, které s podnikem jednají (URSSAF, RSI, atd.). Toto identifikační číslo je přiděleno národním statistickým úřadem INSEE a je dokladem toho, že je podnik součástí národního registru firem. Je jedinečné a neměnné.

-        Vydání čísla DPH pro vaše obchodní aktivity v rámci EU

DIČ pro účely DPH (Numéro de TVA communautaire)

Jedná se o číslo přiřazené osobám podléhajícím DPH na základě prodejní činnosti nebo poskytování služeb. Toto číslo je 13ti místné, neměnné a jedinečné. Musí být povinně vyznačeno na všech fakturách vystavených podnikem. Číslo je přiděleno příslušným daňovým úřadem.

 

CFE vám dále poskytne formulář žádosti (formulaires du type MO) a seznam dokumentů, které musí být předloženy. Bude po vás požadováno, aby všechny dokumenty byly ve francouzském překladu.  Zápis do obchodního rejstříku trvá několik dní, během kterých může jednatel jednat jménem firmy na základě zřizovací listiny.

Administrativní poplatky spojené se založením společnosti se pohybují kolem 84 euro. Za oznámení o založení společnosti v obchodním věstníku (journaux d´annonces légales) pak zaplatíte kolem 230 euro.

Všechny formality spojené se založením, změnou či zánikem společnosti, které vyřizuje CFE, je nyní možné vyřídit i přes internet.

 

Jsou však jisté formality, které CFE nevyřizuje:

-         povolení vykonávat regulovanou profesi (seznam regulovaných profesí ve Francii), vydávání licencí či registrace u profesních asociací (týká se právníků, účetních, doktorů, architektů atd.)

-         ověření adresy

-         formality spojené s registrací značky či ochranných známek u francouzského Národního institutu pro duševní vlastnictví (INPI)

-         registrace internetových domén .fr u AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération)

-         pojištění společnosti (některé společnosti mají ze zákona povinnost nechat se pojistit, záleží přitom na aktivitě, kterou vykonávají. Podrobnější informace o jednotlivých sektorech podnikání.

-         registrace důchodového plánu zaměstnanců ( musí být provedeno do 3 měsíců od registrace společnosti)

-         všechny formality spojené s najímáním zaměstnanců má pak na starost URSSAF a používá se speciální formulář (Déclaration Unique d´Embauche)

 

Více informací naleznete na stránkách francouzské agentury pro zahraniční investice AFII nebo na stránkách agentury pro zakládání společností APCE