česky  français 

rozšířené vyhledávání

Práce ve Francii

V členských státech Evropského hospodářského prostoru (EHP) je volný pohyb pracovníků základním právem, které umožňuje státním příslušníkům jedné země EHP pracovat v jiné zemi EHP za stejných podmínek, jaké mají občané tohoto členského státu. Česká republika i Francie jsou členy EHP, proto se neuplatňují vůči českým občanům žádná omezení pro přístup na francouzský trh .

Základní podmínky práce

Francouzská pracovní doba je 35 hodin/týden. Za přesčasy musí zaměstnavatel platit větší hodinovou sazbu. Minimální plat zaměstnance nemůže být méně než je hodnota globálně stanoveného minimálního platu ve Francii, tzv. SMIC (Salaire minimum de croissance), který v současné době činí 1 466,62 € hrubého platu za měsíc (9,67 € hrubého platu/hodina).

Zdroj: Service-public


Pracovní smlouva

1.     Smlouva na dobu neurčitou  (Contrat a durée indeterminée)

Pracovní smlouva, která se uzavírá bez konkrétního data ukončení a která může být ukončena z iniciativy zaměstnance či zaměstnavatele dle podmínek stanových ve smlouvě. Smlouva může být uzavřena jak na částečný, tak na plný úvazek. Zkušební doba se liší podle profese zaměstnance. Řadoví zaměstnanci mají stanovenu dvouměsíční zkušební pracovní dobu. Pracovníci na vyšších postech a technici podléhají tříměsíční zkušební době, top manažeři pak čtyřměsíční zkušební lhůtě. Zkušební doba může být jednou obnovena, pokud se na tomto shodly smluvní strany.

Ukázka vzoru smlouvy

2.     Smlouva na dobu určitou (Contrat a durée determinée)

Smlouva na dobu určitou se uzavírá pro vykonání konkrétního a dočasného úkolu. Nejčastější případ pro uzavření smlouvy je nahrazení nepřítomného pracovníka např. z důvodů nemoci či mateřské dovolené, sezónní práce apod. Její použití je dosti limitované.Maximální doba, na kterou smlouva může být uzavřena se liší podle typu požadovaného úkolu.

Ukázka vzoru smlouvy

Pro bližší informace o pracovních smlouvách a pro další verze smluv navštivte oficiální stránky francouzského Ministerstva práce a stránky polostátní agentury APCE.


Zdravotní pojištění

Pokud hodláte vycestovat do Francie za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.

V okamžiku, kdy začnete ve Francii vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat francouzským právním předpisům. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
 
U francouzské zdravotní pojišťovny- La Caisse d’assurance maladie se registrujete po přijetí do prvního (byť krátkodobého zaměstnání). Zaměstnavatel pošle žádost o Vaší registraci a pak jste již přímo kontaktován příslušnou pobočkou podle místa bydliště. Registrace vede k přidělení registračního čísla NIR v národní adresáři jednotlivců RNIPP.

 
Průkaz zdravotního pojištění „Carte Vitale“
Průkaz zdravotního pojištění neboli Carte Vitale se předkládá při zdravotní prohlídce a obsahuje veškeré informace o jejím držiteli. Na základě jejího předložení je pacientovi uhrazena lékařská péče. Pro její obdržení jsou občané České republiky povinni doložit tyto dokumenty: fotokopie cestovního pasu nebo občanského průkazu, fotokopie výplatní pásky (od francouzského zaměstnavatele), originál výpisu francouzského bankovního účtu, fotokopie rodného listu s překladem do francouzštiny.
 

Sociální pojištění

Noví zaměstnanci jsou zaměstnavatelem povinně nahlášení u úřadu sociálního zabezpečení URSSAF (minimálně 8 dní před začátkem vykonávání funkce). Procedura přihlašování je usnadněna režimem TESE pro malé a střední podniky. Tato procedura spojuje v jedno nahlášení zaměstnance, zajištění pracovní smlouvy, prohlášení pro úřady sociálního zabezpečení, pojištění nezaměstnanosti, důchodové pojištění, vydání osvědčení o zaměstnanosti pro pracovníka, výplatní pásky pro zaměstnance, potvrzení ročních příjmů daňovému úřadu.


Bezpečnost práce

Bezpečnost práce ve Francii je upravena francouzským Zákoníkem práce.
 

Práva českých občanů v oblasti sociálního zabezpečení ve Francii

Jedná se o dokument publikovaný systémem MISSOC v rámcí Evropské Komise.