česky  français 

rozšířené vyhledávání

Veřejné zakázky ve Francii

Veřejné zakázky tvoří nákupy státu, státních institucí, státních podniků nebo orgánů samosprávy a jejich zadavatelem může být orgán státní správy (státní firmy a instituce) či orgán územní samosprávy (stát zadává cca 40 % objemu veřejných zakázek, regiony 20 % a státní podniky 40 % zakázek). Ve Francii činí objem veřejných zakázek přibližně 120 až 140 miliard € ročně, tj. 10% HDP.

Právní rámec v oblasti veřejných zakázek je upraven zákonem o veřejných zakázkách v Code des marchés publics a bližší informace o zadávání veřejných zakázek jsou k dispozici v oficiálním věstníku veřejných zakázek Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP).

Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen ve své nabídce prokázat kvalifikační předpoklady nejen v oblasti daňové a sociální, ale také odborné, kdy firma musí např. popsat svou organizační strukturu, doložit potvrzení o dostatečných finančních prostředcích, popsat technické a materiální předpoklady a uvést reference za poslední 3 roky.

Firmám doporučujeme, aby si určily osobu se samostatnou rozhodovací kompetencí, která se bude zabývat zpracováním dané zakázky a zajistí tak veškeré překlady do francouzštiny, potřebnou dokumentaci a na denní bázi s námi konzultuje další postup.